Logo De Belofte

ARNHEM - Intimidatie, machtsmisbruik en schofferingen. Daarvan zou sprake zijn binnen de Arnhemse afdeling van D66, vertellen oud-bestuursleden aan Omroep Gelderland. Het echte verhaal waarom vrijwel het voltallige bestuur vertrok, mag volgens hen niet worden verteld. En het zou niet de eerste keer zijn, dat zaken onder druk verzwegen moesten worden, beweren de oud-bestuursleden. Een gang van zaken die door zowel de fractie als het huidige interim-bestuur ten stelligste wordt ontkend.

Begin juni maakte de partij bekend dat zes van de zeven bestuursleden vertrekken. Voor een toelichting verwijst fractievoorzitter Sabine Andeweg naar de huidige interim-voorzitter Marian Louppen. Zij spreekt van een 'samenloop van omstandigheden', waaronder termijnen die afliepen, verhuizingen en bestuursleden die liever voor een raadslidmaatschap wilden gaan.

"Inderdaad een hele uittocht, maar alles is in harmonie verlopen", verzekert Louppen. Wel geeft ze toe dat er sprake was van karakter- en stijlverschillen. "Ik ben zelf meer van het overleg dan de confrontatie", geeft ze daarbij aan. Omroep Gelderland sprak onder meer met drie van de zes vertrokken bestuursleden die een heel ander, ontluisterend beeld schetsen.

'Ben geen kleuterleider'

Oud-voorzitter Sytze Loor schrijft aan de partij als verklaring voor het vertrek van de bestuursleden dat het de afgelopen periode lastig was om de leden te betrekken, transparant te zijn en een helder geluid te vertolken, omdat de meningen daarover uiteenliepen. Volgens hem zat het probleem er met name in dat andere bestuursleden niet meer wilden doen dan hun eigen takenpakket. "Dat is hun goed recht, maar geeft wat spanning. Ik ben geen kleuterleider", vervolgt Loor. "Ik ga ervan uit dat mensen zelf initiatief nemen."

Maar volgens oud-bestuursleden Laura van Ommen, Jeroen Poot en Wouter van den Berg, die met eenzelfde verhaal komen, is er meer aan de hand dan de partij naar buiten brengt. "Ik heb aan het bericht over ons vertrek meegeschreven", vertelt Poot. "Maar wat daar staat, komt totaal niet overeen met wat wij wilden. Dat wordt na een een-tweetje tussen de oud-voorzitter en het nieuwe bestuur aangepast en zonder terugkoppeling met de rest van het oude bestuur de wereld in gestuurd."

'Je wordt monddood gemaakt'

"Ik wilde liever niet naar de pers stappen, want daarmee is het probleem van de onveilige afdelingscultuur niet opgelost", vervolgt Poot. "Maar er wordt verwacht dat we onze mond houden. Je wordt monddood gemaakt. Nu om mijn reactie wordt gevraagd, heb ik toch besloten mijn verhaal te doen." Hij ziet het als een laatste redmiddel. "Misschien helpt het."

Poot, die in 2017 naar Arnhem verhuisde, heeft ook ervaring binnen de Amsterdamse afdeling van D66. "Het eerste wat me in Arnhem opviel, is dat de cultuur veel minder liberaal en vrij is. Ook om te zeggen wat je wilt." Als voorbeeld noemt hij de verkiezingsevaluatie van 2018. "Ik was gevraagd om voorzitter te zijn. We hebben toen met 29 actieve en betrokken leden gesproken. Daaruit kwamen een aantal bevindingen naar voren."

'Weggezet als een sukkel'

Deze heeft hij vervolgens naar eigen zeggen gedeeld met het toenmalige bestuur en Andeweg. In dat concept-rapport zou een 'dominante lijsttrekker' worden gesuggereerd. "Andeweg belde me meteen op en ging tekeer aan de telefoon." Volgens Poot ging dat gepaard met een flinke stemverheffing. Poot wist volgens Andeweg niet waar hij het over had en werd weggezet als een sukkel, vertelt Poot.

"Onder druk wordt zo'n rapport dan aangepast, zodat er dingen instaan die wenselijk zijn en minder schadelijk voor bepaalde personen." Volgens Poot is de fractie dominant, bemoeit zij zich met bestuurlijke zaken en oefent druk uit. "En dan in eerste instantie de lijsttrekker en fractievoorzitter: Andeweg. Zij duldt geen tegenspraak, is mijn ervaring."

Toch zit het probleem dieper in de afdeling, meent Poot. "We hebben de verkiezingsevaluatie ook voorgelegd aan enkele prominente oud-leden." Die adviseerden om passages waaruit zou blijken dat er een dominante lijsttrekker is aan te passen en ook het hele rapport niet naar buiten te brengen, blijkt uit correspondentie ingezien door Omroep Gelderland. Ook niet onder de eigen leden. Maar volgens Poot is er wel degelijk sprake van een dominante lijsttrekker. "Het gaat om het beschermen van een persoon, terwijl zij onderdeel is van het probleem."

Machtspolitiek

Ook het opstellen van het laatste verkiezingsprogramma is uit handen genomen van de commissie die daarover ging, weet Poot. "Dat waren enthousiaste leden, maar die beheersten het spel van de machtspolitiek onvoldoende om te voorkomen dat hun werk werd overgenomen." De fractie zou het programma in één weekend hebben herschreven. "Dat wordt dan voorafgaand aan de ledenvergadering vrij dringend afgedwongen. Procedureel is er vervolgens weinig tegenin te brengen. Maar mensen zijn onder de indruk van en geïntimideerd door onder meer Andeweg."

Zowel Poot, Van Ommen als Van den Berg beschrijven een incident in het voorjaar, dat voor hen de druppel was en leidde tot hun vertrek als bestuurslid. Van Ommen voerde als bestuurslid een evaluatiegesprek met raadslid Maarten Venhoek. Andeweg was daar bij en kwam tijdens het gesprek ineens erg fel uit de hoek, vertelt Van Ommen. "Ze ging enorm tekeer. Heel onprettig om te ervaren." Van Ommen was door die 'keiharde persoonlijke aanval' zichtbaar aangeslagen en liep huilend weg, vertelt Van den Berg. "Tot hier en niet verder."

Reactie fractie en interim-bestuur

Venhoek zegt dat die keiharde persoonlijke aanvallen richting Van Ommen niet hebben plaatsgevonden. Zowel de fractie als het huidige interim-bestuur van D66 Arnhem geven verder aan zich niet te herkennen in het geschetste beeld van de drie oud-bestuursleden. Lees hier hun uitgebreide reactie.

Zie ook: D66-top herkent zich niet in intimidatie en machtsmisbruik: 'Leden weggezet als onbenullen'

Achterkamertjes

Na het evaluatiegesprek van Venhoek werd er een traject voor mediation binnen de afdeling aangevraagd bij het landelijk bureau, vervolgt Poot. "Vervolgens werd ik gebeld door oud-voorzitter Loor dat het interim-bestuur al rond was", vertelt Poot, die op dat moment nog bestuurslid was. "Dat was in de achterkamertjes bedacht." Hij vond dat wel een 'chique oplossing' omdat het schip zo niet 'stuurloos achterbleef'. "Maar er zitten nu wel mensen waarvan ik verwacht dat ze niet direct voor een cultuurverandering gaan zorgen."

Als Andeweg plaats zou maken is dat een 'begin van de oplossing', vinden alle drie de oud-bestuursleden. "Tijd om ruimte te maken voor andere mensen", stelt Van Ommen. "Nu jagen we leden weg." Maar mensen met macht willen die macht graag behouden, meent zij. "Als je politieke gezichten dit doen, houdt het een beetje op", zegt Poot. "Dit is schadelijk voor de partij. En ik ga geen mooi weer spelen."

'Voel me geïntimideerd en geschoffeerd'

Allen wijzen ook naar het veelbesproken rapport Frissen over de Arnhemse bestuurscultuur waarin zij raakvlakken zien binnen de partij. "Wie al te vaak intimideert en schoffeert, krenkt niet alleen personen, maar beschadigt vooral de politiek als institutie", citeert Poot professor Paul Frissen. "En zoals ik toegesproken word, voel ik me geïntimideerd en geschoffeerd. Mensen die nieuw de partij binnenkomen, denken dat dat normaal is. Maar dat is het niet. Ik kon er niet doorheen breken."

"Er is een onveilige omgeving binnen D66 Arnhem waarin sprake is van intimidatie en machtsmisbruik", vat Poot hun verhaal samen. "Dat zorgt voor een verziekte cultuur." Vervolgens wordt er naar de leden gecommuniceerd alsof er niks aan de hand is, stelt Van Ommen. "Maar dit speelt al jaren." Wij waren moe geslagen, verzucht Van den Berg. "We konden gewoon niet meer."

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.

Door: Huibert Veth

Het laatste nieuws uit Arnhem

 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
 • Laatste strohalm in strijd tegen bouw in Arnhemse uiterwaarden

  24 september 2021
  ARNHEM - Kunnen er in de uiterwaarden van het Arnhemse Stadsblokken-Meinerswijk op een goede en veilige manier woningen worden gebouwd? Het is een slepende discussie in de Rijnstad, waar zelfs een college op viel. Vrijdag vechten de tegenstanders voor hun voorlopig laatste kans, als de zaak voorkomt bij de Raad van State.
 • Streep door plan Arnhems Stadstheater: 100 miljoen euro te gortig

  23 september 2021
  ARNHEM - Er gaat een streep door het plan om het Arnhemse Stadstheater te vernieuwen en daarbij huisvesting voor toneelgroep Oostpool en dansgezelschap Introdans te creëren. Bij de uitwerking ervan bleken de kosten steeds verder de pan uit te reizen tot inmiddels ruim 100 miljoen euro. De raad had gevraagd het financiële plaatje op maximaal 73 miljoen euro uit te laten komen.
 • 'De aanpak van seksuele uitbuiting is nog niet zo vanzelfsprekend als die van hennep'

  23 september 2021
  ARNHEM - De aanpak van seksuele uitbuiting gaat nog niet met de vanzelfsprekendheid waarmee dat bijvoorbeeld bij hennep gebeurt. Dat stelde burgemeester Ahmed Marcouch woensdagavond in de Arnhemse gemeenteraad. Toen hij eind juli een illegaal prostitutiepand aan de Boulevard Heuvelink sloot was dat 'historisch', terwijl dat bij hennepteelt zeer gebruikelijk is, ziet de burgervader.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend