Logo De Belofte

TIEL - Het sluitend krijgen van de begroting van Tiel is een waanzinnige uitdaging en zelfs zonder corona al een onmogelijke opgave. Dat stelt de grootste partij van de stad, de PvdB, in een brief aan de ministers Ollongren en Hoekstra. Tiel sluit zich aan bij een landelijke actie voor meer zorggeld.

Op 2 juli is er een landelijke actiedag onder de naam #gemeenteninnood. Op die dag is er een overleg tussen de Kamercommissie Binnenlandse Zaken en de minister over de gemeentefinanciën. Veel gemeenten roeren zich vanwege hoge tekorten op de jeugdzorg en Wmo. Zij hebben deze taken toebedeeld gekregen maar krijgen er te weinig geld voor, stellen zij.

Ook Tiel wil op die dag duidelijk maken dat het zo niet langer gaat. Omdat het niet de bedoeling is een massale bijeenkomst te houden, sturen burgemeester Hans Beenakker en wethouder Carla Kreuk een videoboodschap in. Deze gaat vergezeld van een brandbrief van de voltallige raad. 'We moeten echt onderstrepen dat het zo niet meer gaat', zegt Kreuk. 'Er moet wat gebeuren aan de enorme tekorten die er zijn.'

'Je moet niet vergeten dat het de gemeenten zijn die zorgen voor het basisvoorzieningenniveau in ons land', zegt Beenakker. 'We lijken af te stevenen op een afbraak van het voorzieningenniveau. De schouwburg, het zwembad; dat raakt niet alleen Tiel maar de hele regio.'

'Afbraak van voorzieningen'

De PvdB haakt aan bij het initiatief #StopLokaleBezuinigingen van wethouder Marinka Mulder uit Renkum. 'We hebben de afgelopen jaren al 5 miljoen extra uitgetrokken voor de jeugdzorg en de Wmo', zegt fractievoorzitter Wim de Boer. 'Er gaat veel te veel geld naar die zorg en er zit geen einde aan. Investeringen stagneren daardoor. Je kunt niet stoppen met investeren in de stad en alles achteruit laten gaan.'

Het is al de vraag of de huidige voorzieningen in stand kunnen blijven. 'We komen straks op het cruciale punt dat dat mogelijk niet meer kan', aldus De Boer. 'Dat je bijvoorbeeld afscheid zou moeten nemen van schouwburg Agnietenhof.'

Het lukte Tiel met een pakket aan bezuinigingen en het verhogen van de lokale lasten vorig jaar al niet om de meerjarenbegroting rond te krijgen. Voor dit jaar staat er een voorlopig tekort van 1,7 miljoen. Circa een miljoen aan directe kosten van de coronacrisis is daar nog niet in meegenomen.

'Dan maar geen sluitende begroting'

De Boer ziet weinig heil in het sterk verhogen van de lokale lasten, dus zal er toch verder bezuinigd moeten worden. Maar ook daaraan zit een grens. 'Het is niet wat je wilt', zegt De Boer. 'Maar het kan zijn dat we op een gegeven moment zeggen: we kunnen niet verder bezuinigen. Dan maar geen sluitende begroting en kijken wat de reactie is.'

Op dat punt is de PvdB nog niet. Tiel heeft de behandeling van de nota met het financiële perspectief voor de komende jaren uitgesteld vanwege de onduidelijkheid over de kosten van en compensatie voor de coronamaatregelen. De hoop is ook wat dat betreft gericht op de hogere overheden: de provincie en het rijk.

'De financiële tegemoetkoming moet gewoon op orde zijn', zegt de fractievoorzitter. 'Als je 4 miljard uittrekt om KLM te redden en je laat heel veel gemeenten kopje onder gaan, dat kan ik niet verkroppen. Moet je kijken hoeveel voorzieningen je overeind houdt als je dat bedrag ook in de gemeenten steekt.'

Zie ook:

Door: Menno Provoost

Het laatste nieuws uit Tiel

 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Lokale belasting voor Rivierenlanders sterk gestegen

  05 mei 2021
  TIEL - Rivierenlanders zijn de afgelopen jaren veel meer gaan betalen aan gemeentelijke belasting. Grootste boosdoener is de afvalstoffenheffing die voor veel huishoudens meer dan verdubbelde. Maar ook de belasting op woningen (ozb) en de rioolheffing nam in een aantal gemeenten fors toe.
 • Opnieuw reuring om enquête autoluwe binnenstad Tiel

  19 april 2021
  TIEL - Opnieuw is er reuring ontstaan in de binnenstad rondom een enquête die wordt verstuurd met vragen over het autoluw maken van de binnenstad van Tiel. Ditmaal zijn ondernemers bevraagd die in een eerder stadium al waren bijgepraat door de ondernemersvereniging Hart van Tiel. Veel ondernemers klopte aan de deur bij voorzitter Margriet van Heesch van de winkeliersvereniging. In een schrijven aan de ondernemers zegt zij: “Wij als Hart van Tiel zijn voor het autoluw maken van de binnenstad. Deze enquête is ontstaan doordat er blijkbaar twee groepen bewoners zijn. De een is voor en de andere tegen. Dat is hun goed recht. Echter vindt ik de uitleg niet helemaal chique. Wij zijn in een vroeg stadium al door de gemeente benaderd om tot een zo mooi mogelijke binnenstad van Tiel te komen, en ook daar hebben wij al heel wat tijd in gestoken. Wij waren graag in gesprek gegaan met de initiatiefnemers van deze enquête, maar zij hebben nooit contact met ons opgezocht."
 • Raadslid Buren stapt op

  19 april 2021
  LIENDEN - Het blijft een komen en gaan van bestuurders in de gemeente Buren. Ditmaal geeft raadslid Van Tuil de pijp aan Maarten. Van Tuil was raadslid voor Gemeentebelangen. Zijn gezondheid is de belangrijkste reden dat hij zich niet langer wil en kan inzetten voor het raadswerk, maar duidelijk werd onlangs ook dat de verhoudingen in de raad hem ook parten speelde.
 • Tiel kiest voor recycling, maar ziet liever wasbare luiers

  07 april 2021
  TIEL - Gemeenten in de regio Rivierenland kunnen vanaf 1 januari volgend jaar luiers en incontinentiemateriaal apart inzamelen en naar ARN in Weurt te brengen voor recycling. Hoewel het in de regio een langgekoesterde wens is, is lang niet iedereen enthousiast over het voorstel.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend