Logo De Belofte

GROENLO - 'Gebrek aan draagvlak' versus 'we moeten doen wat we hebben afgesproken'. De beoogde zonneparken in de buurtschap Zwolle zorgen voor tweespalt in de gemeenteraad van Oost Gelre.

De coalitiepartijen CDA en VVD reageren afwijzend en krijgen bijval van Nieuwe Liberalen: geen landbouwgrond aanwenden voor zonnepanelen, er liggen 667 handtekeningen tegen de komst van zonneparken en leg eerst de schuren vol met zonnepanelen, dan creëer je draagvlak. Dat is een greep uit de bezwaren.

'Wel over zes'

CDA-fractievoorzitter Niek Bragt wijst ook op mogelijke zonneparken in Berkelland en Winterswijk, die in de buurt van Zwolle zouden worden aangelegd. 'Zoek als college contact met de buurgemeenten om die tegen het licht te houden, want Zwolle valt niet over één park maar wel over zes', aldus Bragt.

Oost Gelre wil in 2030 energie-neutraal zijn en om die doelstelling te verwezenlijken wil het college maximaal 50 hectare aan landbouwgrond benutten voor de aanleg van zonneparken. Zo is er dinsdagavond tijdens de commissievergadering gesproken over het beoogde park aan de Hegemansweg. Binnenkort volgt er een inloopavond voor een park aan de Berkenhofweg. 

'Het beschikbaar stellen van de grond levert blijkbaar meer op dan het huidige gebruik', zegt OOG-raadslid René Hoijtink, die ook wijst op de 667 Zwolse handtekeningen tegen de zonneparken en de mogelijkheid van panelen op daken wil onderzoeken. Hij houdt zich nog op de vlakte, in afwachting van schriftelijke antwoorden.

Afspraken gemaakt

Jerry van der Meulen (D66) heeft gezien de weerstand in Zwolle zijn twijfels, maar de doelstelling om in 2030 energie-neutraal te zijn, geeft voor hem de doorslag. PvdA-voorman Richard Klein Tank is daarentegen uitgesproken: 'Als politiek moet je achter de keuzes staan die je maakt. Dáár gaat het in deze kwestie om. We hebben als raad afspraken gemaakt.'

Klein Tank noemt zonneparken 'echt noodzakelijk' om de doelstelling voor 2030 te realiseren. 'Kijk naar Winterswijk, dat het pas grootschalig aanpakt met een zonnepark van 60 hectare bij de Duitse grens.'

Hij vindt niet dat er te veel landbouwgrond wordt opgeofferd in Oost Gelre. 'Van een ongebreidelde groei is geen sprake en er is geen grootschalige onttrekking van landbouwgrond. Het gaat om een beperkt aantal zonneparken om de doelstelling te halen.'    

De gemeenteraad van Oost Gelre neemt 7 juli het besluit of de ontwikkeling van het zonnepark aan de Hegemansweg een vervolg kan krijgen.

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.

Door: Domien Esselink

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend