Logo De Belofte

ARNHEM - Arnhem komt met een nieuwe subsidieregeling om het hoge percentage voortijdig schoolverlaters (vsv) aan te pakken. Dat wordt bekostigd uit het bestaande budget. Het college hoopt daarmee effectiever te zijn en meer grip te krijgen op de doelgroep.

Vsv'ers zijn jongeren uit het voortgezet- of middelbaar onderwijs in de leeftijd van 12 tot 23 jaar zonder startkwalificatie. Dat is een diploma op havo, vwo of minimaal mbo-2 niveau.

Vorig jaar had Arnhem 2,7 procent vsv'ers. Hoewel dat een daling was, lag dat nog altijd boven het landelijk gemiddelde van 2 procent. De hoogste uitval is te zien in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) niveau een en twee en de Internationale schakelklas (Isk).

Zie ook: Voortijdig schoolverlaten in Arnhem: leraren moeten 'streetsmart' worden

De gemeente constateert dat verschillende factoren voor wat betreft het individu, de familie, omgeving of school invloed hebben op het schoolverlaten. Succesvolle ingrepen moeten dan ook op alle betrekking hebben.

Opdrachten zonder kennis of inzicht

In de huidige aanpak voor vsv waren er vele projecten met uiteenlopende doelen, concluderen onderzoekers. Merendeels in het voortgezet onderwijs (vo), waar niet de grootste problematiek ligt. Familie en leefomgeving werden hierin veelal niet betrokken. De gemeente zou vaak als opdrachtgever fungeren, zonder kennis te hebben van het netwerk in en om de school. Inzicht in concrete resultaten is er weinig.

Daarom komt de gemeente met een nieuw plan van aanpak. Financiering van projecten moet aan duidelijkere voorwaarden voldoen, gericht zijn op een doelgroep en de effecten inzichtelijk maken. Prioriteit gaat daarbij naar aanvragen gericht op het mbo, de Isk en basis- en kaderniveaus van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Ook moet er aantoonbare samenwerking zijn met andere partijen binnen het zorgnetwerk van de leerling.

Miljoen euro beschikbaar

Het nieuwe plan gaat volgend jaar in. Effecten kunnen dus pas vanaf het schooljaar 2021/2022 te zien zijn, tempert de gemeente de verwachtingen. Cijfers over dat jaar worden pas op zijn vroegst in 2023 verwacht. Het totale budget voor vsv is 1,4 miljoen euro. Voor de subsidiëring van projecten zal naar verwachting ongeveer 1 miljoen euro beschikbaar zijn, volgens een woordvoerder.

'Het is lastig om de oorzaken van voortijdig schoolverlaten aan te wijzen', zegt wethouder Hans de Vroome. 'De problematiek is complex en kan op meerdere leefgebieden zijn terug te voeren. Daarom zoeken we naar maatregelen of activiteiten die samenhang hebben op het gebied van zorg en ondersteuning.'

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.

Door: Huibert Veth

Het laatste nieuws uit Arnhem

 • Arnhem haalt tijdens hittegolf meer afval op tegen de stank

  05 augustus 2020
  ARNHEM - Arnhem zal tijdens de verwachte hittegolf vaker afval ophalen. Dat laat de gemeente weten. Warme periodes met broeierigheid kunnen namelijk extra stankoverlast veroorzaken, vooral bij groente-, fruit- en tuinafval (gft).
 • Veel geld voor cultuur naar Amsterdam, Gelderland krijgt niets

  05 augustus 2020
  ARNHEM - Vrijwel het gehele subsidiebudget voor cultuurmakers en producerende instellingen voor de komende jaren gaat naar de Randstad. Dat blijkt uit de verdeling die het Fonds Podiumkunsten heeft gemaakt. Er wordt niets toegekend aan het oosten van het land. "Dat was schrikken", vertelt Corien van der Poll, zakelijk leider van theatergroep Echo uit Arnhem die met lege handen achterblijft.
 • Hondenpoep, hardrijders en rommel: Arnhemmers ervaren veel overlast

  03 augustus 2020
  ARNHEM - Hondenpoep, rommel op straat, bekladde muren en vernieling van straatmeubilair. Arnhemmers ervaren veel overlast in hun buurten. Ook verkeersoverlast is in de Rijnstad een groter probleem dan in vergelijkbare en grote steden.
 • Arnhemmer voelt zich niet zo veilig als inwoner van grote stad

  03 augustus 2020
  ARNHEM - Het gevoel van veiligheid in Arnhem is slechter dan in vergelijkbare gemeenten en de grote steden. Dat blijkt uit onderzoek onder de bevolking in opdracht van de gemeente. De veiligheidsbeleving steeg over de jaren iets, maar niet harder dan elders. Daardoor blijft de Rijnstad onderaan de lijstjes bungelen.
 • 'Doofpotcultuur' binnen D66 Arnhem

  31 juli 2020
  ARNHEM - Bij D66 in Arnhem is sprake van een brede doofpotcultuur. Dat zegt Jeroen Poot, voorzitter van de commissie die de verkiezingen evalueerde. Dat rapport moest niet naar buiten worden gebracht, blijkt uit e-mails die diverse partijprominenten verstuurden en die in handen zijn van Omroep Gelderland. Onder deze druk zou het vervolgens zijn aangepast. De fractie ontkent en zegt dat de commissie het rapport na wederhoor zelf heeft gewijzigd.

Overig verkiezingsnieuws

 • Opgestapte wethouder wordt niet vervangen

  14 augustus 2020
  WESTERVOORT - De gemeente Westervoort gaat verder met drie wethouders in plaats van vier. De in juli opgestapte Theo Kampschreur (CDA) krijgt geen opvolger. Dat heeft fractievoorzitter Marcel Tap van het CDA laten weten.
 • Grote veranderingen raadsfractie PvdA Hattem

  12 augustus 2020
  HATTEM - De raadsfractie van de PvdA zal na het zomerreces een behoorlijke verandering ondergaan. De huidige fractievoorzitter, Marie-Lupe Stapper, heeft te kennen gegeven -wegens drukke werkzaamheden in combinatie met een nieuwe studie- te stoppen als fractievoorzitter en raadslid. Ook Geert Winkel heeft, na eigen afweging, besloten om zijn raadslidmaatschap te beëindigen.
 • Teunis verbouwt eigen groenten op zorglandgoed: 'Ik hoop zo de honderd te halen'

  09 augustus 2020
  RUMPT - Linge's Zorglandgoed opende precies een jaar geleden in het Betuwse Rumpt. Een verpleeghuis voor ouderen waar een huiselijke sfeer en buitenleven voorop staan. Omliggende gemeenten zijn enthousiast en zelfs vanuit Brussel is belangstelling.
 • Snelle oplossing in zicht voor lekkende vaten

  07 augustus 2020
  DOETINCHEM - Doetinchem streeft er naar om begin september te kunnen beginnen met het opruimen van 1300 vaten met giftig blusschuim op industrieterrein De Huet. Volgens burgemeester Mark Boumans is er zicht op een snelle oplossing door het water te filteren van de giftige PFOS-stoffen.
 • Arnhem haalt tijdens hittegolf meer afval op tegen de stank

  05 augustus 2020
  ARNHEM - Arnhem zal tijdens de verwachte hittegolf vaker afval ophalen. Dat laat de gemeente weten. Warme periodes met broeierigheid kunnen namelijk extra stankoverlast veroorzaken, vooral bij groente-, fruit- en tuinafval (gft).
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend