Logo De Belofte

ARNHEM - Arnhem komt met een nieuwe subsidieregeling om het hoge percentage voortijdig schoolverlaters (vsv) aan te pakken. Dat wordt bekostigd uit het bestaande budget. Het college hoopt daarmee effectiever te zijn en meer grip te krijgen op de doelgroep.

Vsv'ers zijn jongeren uit het voortgezet- of middelbaar onderwijs in de leeftijd van 12 tot 23 jaar zonder startkwalificatie. Dat is een diploma op havo, vwo of minimaal mbo-2 niveau.

Vorig jaar had Arnhem 2,7 procent vsv'ers. Hoewel dat een daling was, lag dat nog altijd boven het landelijk gemiddelde van 2 procent. De hoogste uitval is te zien in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) niveau een en twee en de Internationale schakelklas (Isk).

Zie ook: Voortijdig schoolverlaten in Arnhem: leraren moeten 'streetsmart' worden

De gemeente constateert dat verschillende factoren voor wat betreft het individu, de familie, omgeving of school invloed hebben op het schoolverlaten. Succesvolle ingrepen moeten dan ook op alle betrekking hebben.

Opdrachten zonder kennis of inzicht

In de huidige aanpak voor vsv waren er vele projecten met uiteenlopende doelen, concluderen onderzoekers. Merendeels in het voortgezet onderwijs (vo), waar niet de grootste problematiek ligt. Familie en leefomgeving werden hierin veelal niet betrokken. De gemeente zou vaak als opdrachtgever fungeren, zonder kennis te hebben van het netwerk in en om de school. Inzicht in concrete resultaten is er weinig.

Daarom komt de gemeente met een nieuw plan van aanpak. Financiering van projecten moet aan duidelijkere voorwaarden voldoen, gericht zijn op een doelgroep en de effecten inzichtelijk maken. Prioriteit gaat daarbij naar aanvragen gericht op het mbo, de Isk en basis- en kaderniveaus van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Ook moet er aantoonbare samenwerking zijn met andere partijen binnen het zorgnetwerk van de leerling.

Miljoen euro beschikbaar

Het nieuwe plan gaat volgend jaar in. Effecten kunnen dus pas vanaf het schooljaar 2021/2022 te zien zijn, tempert de gemeente de verwachtingen. Cijfers over dat jaar worden pas op zijn vroegst in 2023 verwacht. Het totale budget voor vsv is 1,4 miljoen euro. Voor de subsidiëring van projecten zal naar verwachting ongeveer 1 miljoen euro beschikbaar zijn, volgens een woordvoerder.

'Het is lastig om de oorzaken van voortijdig schoolverlaten aan te wijzen', zegt wethouder Hans de Vroome. 'De problematiek is complex en kan op meerdere leefgebieden zijn terug te voeren. Daarom zoeken we naar maatregelen of activiteiten die samenhang hebben op het gebied van zorg en ondersteuning.'

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.

Door: Huibert Veth

Het laatste nieuws uit Arnhem

 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
 • Laatste strohalm in strijd tegen bouw in Arnhemse uiterwaarden

  24 september 2021
  ARNHEM - Kunnen er in de uiterwaarden van het Arnhemse Stadsblokken-Meinerswijk op een goede en veilige manier woningen worden gebouwd? Het is een slepende discussie in de Rijnstad, waar zelfs een college op viel. Vrijdag vechten de tegenstanders voor hun voorlopig laatste kans, als de zaak voorkomt bij de Raad van State.
 • Streep door plan Arnhems Stadstheater: 100 miljoen euro te gortig

  23 september 2021
  ARNHEM - Er gaat een streep door het plan om het Arnhemse Stadstheater te vernieuwen en daarbij huisvesting voor toneelgroep Oostpool en dansgezelschap Introdans te creëren. Bij de uitwerking ervan bleken de kosten steeds verder de pan uit te reizen tot inmiddels ruim 100 miljoen euro. De raad had gevraagd het financiële plaatje op maximaal 73 miljoen euro uit te laten komen.
 • 'De aanpak van seksuele uitbuiting is nog niet zo vanzelfsprekend als die van hennep'

  23 september 2021
  ARNHEM - De aanpak van seksuele uitbuiting gaat nog niet met de vanzelfsprekendheid waarmee dat bijvoorbeeld bij hennep gebeurt. Dat stelde burgemeester Ahmed Marcouch woensdagavond in de Arnhemse gemeenteraad. Toen hij eind juli een illegaal prostitutiepand aan de Boulevard Heuvelink sloot was dat 'historisch', terwijl dat bij hennepteelt zeer gebruikelijk is, ziet de burgervader.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend