Logo De Belofte

WIJCHEN - In gemeentelijk vastgoed en in gebouwen waar veel kinderen komen in Wijchen zijn geen loden leidingen aanwezig, laat het Wijchense college weten. D66 en PvdA stelden hier vragen over naar aanleiding van een enquête van de NOS, waaruit bleek dat Wijchen een van de gemeentes was waar mogelijk nog loden leidingen aanwezig zijn. Het drinken van water uit deze leidingen is schadelijk voor de gezondheid.

Gevaren van loden waterleidingen

De NOS publiceerde in februari een artikel naar aanleiding van een enquête waaruit blijkt dat op zijn minst 165 Nederlandse gemeenten niet weten of er binnen de eigen grenzen nog gebouwen staan met loden drinkwaterleidingen. Eén van de gemeentes zou Wijchen zijn. Volgens de Gezondheidsraad drinken tussen de 230.000 en 460.000 mensen in Nederland nog altijd water uit loden waterleidingen, terwijl dit voor baby's en kinderen tot 7 jaar is het schadelijk is. Bij deze groepen tast het lood de hersenen aan, wat zou kunnen leiden tot afname van het IQ met 2 tot 5 punten. Ook voor volwassenen is lood ongezond: het kan een verhoogde bloeddruk en nierfalen veroorzaken.

'Gegevens achterhaald'

‘De gegevens uit de NOS-enquête waren een eerste momentopname en zijn inmiddels achterhaald,’ laat het college weten. ‘Er heeft een inventarisatie naar loden leidingen plaatsgevonden waaruit blijkt dat in gemeentelijk vastgoed en in gebouwen waar veel kinderen komen geen loden leidingen aanwezig zijn. Voor het overige vastgoed is er geen volledig beeld. Wel weten we dat loden leidingen alleen voorkomen in panden die vóór 1960 zijn gebouwd.’ In 1960 werd het aanleggen van loden leidingen verboden.

Inventarisatie

Het merendeel van de dorpshuizen, wijkcentra, gymzalen en MFA’s zijn gebouwen die na 1960 zijn gebouwd. ‘Bij inspectie van Kasteel Wijchen, het Koetshuis en het Paschalishonk zijn geen loden leidingen aangetroffen’, licht het college toe. ‘De Beltmolen heeft pas sinds kort een wateraansluiting. De Toren in Balgoij heeft geen wateraansluiting. Op scholen en kinderopvanglocaties is geen sprake van loden leidingen. Dit is vastgesteld door onderzoek van scholen en opvanglocaties zelf. Wat betreft de openbare waterleiding en riolering, geeft Vitens aan het merendeel van de loden waterleidingen te hebben gesaneerd. Er zijn in heel Nederland nog een relatief klein aantal loden leidingen van Vitens. Het gaat dan om de aansluitleidingen van het hoofdnetwerk naar de watermeter in het pand. Vitens neemt in deze gevallen zelf contact op met de pandeigenaar. De gemeente Wijchen gebruikt geen loden leidingen voor de riolering. Woningcorporatie Talis heeft aangegeven dat er geen loden leidingen meer aanwezig zijn in hun huurwoningen. Van de overige huurwoningen, koopwoningen, en overige panden is dat niet bekend. Het is de verantwoordelijkheid van de pandeigenaren zelf om dit te controleren.’

Eigenaren wijzen op maatregelen

Het college gaat eigenaren van oude panden wel wijzen op maatregelen die zij zelf kunnen nemen. ‘Daarbij is het belangrijk om aan te sluiten op de deskundigheid van de GGD Gelderland-Zuid, zodat inwoners niet alleen gewezen worden op de risico’s maar zij ook weten waar ze terecht kunnen met vragen of voor meer informatie. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om een goed georganiseerde voorlichtingscampagne op te zetten. Het Rijk is in gesprek met de GGD’en over een doelgroepsgerichte campagne. Zodra dit gereed is, sluiten wij hierop aan in samenwerking met onze GGD.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever RN7

Door: Mediapartner Omroep RN7

Het laatste nieuws uit Wijchen

Overig verkiezingsnieuws

 • Grote veranderingen raadsfractie PvdA Hattem

  12 augustus 2020
  HATTEM - De raadsfractie van de PvdA zal na het zomerreces een behoorlijke verandering ondergaan. De huidige fractievoorzitter, Marie-Lupe Stapper, heeft te kennen gegeven -wegens drukke werkzaamheden in combinatie met een nieuwe studie- te stoppen als fractievoorzitter en raadslid. Ook Geert Winkel heeft, na eigen afweging, besloten om zijn raadslidmaatschap te beëindigen.
 • Teunis verbouwt eigen groenten op zorglandgoed: 'Ik hoop zo de honderd te halen'

  09 augustus 2020
  RUMPT - Linge's Zorglandgoed opende precies een jaar geleden in het Betuwse Rumpt. Een verpleeghuis voor ouderen waar een huiselijke sfeer en buitenleven voorop staan. Omliggende gemeenten zijn enthousiast en zelfs vanuit Brussel is belangstelling.
 • Snelle oplossing in zicht voor lekkende vaten

  07 augustus 2020
  DOETINCHEM - Doetinchem streeft er naar om begin september te kunnen beginnen met het opruimen van 1300 vaten met giftig blusschuim op industrieterrein De Huet. Volgens burgemeester Mark Boumans is er zicht op een snelle oplossing door het water te filteren van de giftige PFOS-stoffen.
 • Arnhem haalt tijdens hittegolf meer afval op tegen de stank

  05 augustus 2020
  ARNHEM - Arnhem zal tijdens de verwachte hittegolf vaker afval ophalen. Dat laat de gemeente weten. Warme periodes met broeierigheid kunnen namelijk extra stankoverlast veroorzaken, vooral bij groente-, fruit- en tuinafval (gft).
 • Buurt wint: 'Mensen met onbegrepen gedrag' niet naar Doornspijk

  05 augustus 2020
  DOORNSPIJK - Een opluchting voor bewoners van de Berkenweg in Doornspijk: het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag besloten dat er geen 'mensen met onbegrepen gedrag' bij hen in de straat geplaatst mogen worden. Een vergunningsaanvraag van Stuyvenzand werd daarom afgewezen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend