Logo De Belofte

HUISSEN - Eigenaren van glastuinbouwkassen aan de Rietkamp in Huissen krijgen tot 1 oktober de tijd om alle caravans die ze er gestald hebben weg te laten halen. Dat is een besluit dat burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard hebben genomen.

Oorspronkelijk moesten de caravans voor 1 juli weg zijn. De eigenaren van de kassen stallen daar caravans om in hun levensonderhoud te voorzien omdat de glastuinbouw ze niet voldoende oplevert. De Raad van State oordeelde eerder al dat het stallen van caravans in dat gebied in strijd is met het gemeentelijk en provinciaal beleid. 

Dat de ondernemers van de stalling afhankelijk zijn voor hun inkomsten, maakt daarbij volgens de hoogste bestuursrechter niets uit. Al in 2011 besloot het college om handhavend te gaan optreden. Sindsdien zijn er tientallen controles geweest, hebben rechters zich er over gebogen en is er gedreigd met dwangsommen.

Gespreid op vakantie, gespreid caravan ophalen

De extra tijd die het college de glastuinbouwer nu gunt heeft te maken met de coronacrisis. Vorige week heeft het kabinet bekend gemaakt dat vakanties weer mogelijk zijn. Om eigenaren van caravans de tijd te geven gespreid op vakantie te gaan en een nieuwe stalling te zoeken, besloot het college iedereen tot 1 oktober de tijd te geven.

Het is de bedoeling dat een caravan als deze is opgehaald, niet terug gaat naar de stalling in de kassen. Met deze spreiding verwacht het college dat alle caravans voor 1 oktober in een nieuwe stalling staan.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.

Door: Rob Haverkamp

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend