Logo De Belofte

DIDAM - Montferland stevent in 2021 af op een fors tekort als de raad geen harde keuzes maakt. Uit de kadernota blijkt dat de gemeente onder meer door hoge kosten in het sociaal domein koerst naar een negatief saldo van drie miljoen euro, terwijl de effecten van de coronacrisis nog ongewis zijn.

'Al met al is het een lastig verhaal', zegt wethouder Martin Som in reactie op de kadernota, waarin de financiële positie wordt geschetst. Door uitgaven in het sociaal domein en aan gemeenschappelijke regelingen stevent de gemeente af op een tekort van drie miljoen euro. 'Het zijn donkere wolken', vindt Som. 'Wij gaan na vaststelling van de kadernota kijken op welke manier we de juiste keuzes aan de raad voor kunnen leggen, zodat we op termijn een structureel dekkende begroting krijgen.'

De wethouder doet daarvoor een beroep op raadsleden en wijst onder meer naar de discussies rond het het zwembad in Didam en Gouden Handen in 's-Heerenberg. 'De meerderheid van de raad heeft niet altijd harde keuzes gemaakt', aldus Som. 'Dat is lastig, want je moet aan een bepaalde achterban een 'nee' verkopen. Maar dat is wel je rol. Ik verwacht niet dat we meer geld van het Rijk gaan krijgen en ons geld is niet eindig. De raad zal keuzes moeten maken om financieel gezond te blijven.'

Snijden in kosten
Som ziet geen heil in het generen van meer inkomsten door bijvoorbeeld grondverkoop of het verhogen van de OZB-belasting. 'Als je kampt met de tekorten die wij hebben, vul je het daarmee niet in', zegt de wethouder, die wijst naar de eigen huishouding, de bedrijfsvoering en het schrappen van diensten als mogelijkheden. 'We zoeken het in het snijden in de kosten. We zijn beperkt in het verhogen van de inkomsten, dus de structurele kosten moeten omlaag.'

Op maandag 15 juni wacht een informatieavond voor raadsleden, waarna de kadernota op donderdag 9 juli in de gemeenteraad kan worden vastgesteld.

 

Door: Mediapartner REGIO8

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend