Logo De Belofte

SCHERPENZEEL - Scherpenzeel is volgens de provincie Gelderland niet geschikt om zelfstandig verder te gaan. De provincie ziet wel heil in een fusie met Barneveld. Daarover heeft de provincie Gelderland donderdagavond de gemeenteraden van Scherpenzeel en Barneveld bijgepraat. Dat verliep in Scherpenzeel in een heel andere sfeer dan in Barneveld.

In Scherpenzeel wordt verdeeld gereageerd op de plannen. In Barneveld zijn er vooral veel vragen over het proces. Als de plannen doorgaan moet de heringedeelde gemeente op 1 januari 2023 een feit zijn.

Het college en de meerderheid  van de raad van Scherpenzeel, 8 leden, zijn tegen herindeling. Een minderheid van 5 raadsleden is het volledig eens met de provincie. Henk Brons is fractievoorzitter van de grootste partij in Scherpenzeel, GBS. Zij zijn fel tegen de herindeling: 'Scherpenzelers klampen zich niet vast aan een waanidee. Scherpenzelers willen het beste voor Scherpenzeel, voor ons is dat een zelfstandig Scherpenzeel.'

Marieke van de Beek van de ChristenUnie staat aan de andere kant: 'Dhr Brons spreekt vanavond weer veel namens de gemeenschap en de inwoners, maar wij horen hele andere geluiden. Er zijn veel inwoners die, als het niet anders kan, best willen fuseren met Barneveld.'

Ver beneden peil 

Brons vermoedt vooringenomenheid bij de provincie Gelderland. Dat de provincie al lang en breed besloten had de gemeente te willen herindelen, dat wil hij nu verder uitzoeken: 'Wij hebben geen vertrouwen in het proces en geen vertrouwen in de onderbouwing. ik vind dit ver beneden peil.' Volgens Brons staat er geen enkele andere gemeente in de regio er zo goed voor als Scherpenzeel: 'Er wordt hier zo hard gewerkt, wij verdienen een eerlijke kans. Scherpenzeel heeft in meerderheid besloten zelfstandig te blijven en wij leven in een democratie.' 

Het college van Scherpenzeel heeft vorige week een nota gepresenteerd. Op basis van eerdere onderzoeken en die nota heeft de provincie gezegd dat ze de geen toekomst voor Scherpenzeel ziet. 'In uw financiële onderbouwing zitten forse risico's, aldus Gedeputeerde Jan Markink, 'dit plan voldoet niet aan onze maatstaf. We hebben geen vertrouwen in dat de gemeente Scherpenzeel een duurzame toekomst heeft. Dat klinkt misschien hard, maar de gemeente is geen doel maar een middel.' 

Wat hebben wij eraan?

Na twee uur vergaderen vertrokken de heren van de provincie richting Barneveld. Daar ging het over het proces en over wat de financiële consequenties zijn van een eventuele herindeling. Een van de vragen uit de gemeenteraad van Barneveld is wat de inwoners van Barneveld eraan hebben. Gedeputeerde Markink snapt die vraag goed: 'Bij eerdere herindelingen hebben we als provincie altijd gevraagd: Hoe kunnen we jullie helpen. Bijvoorbeeld met voorzieningen, of geld. Dat moet u niet vertalen als verleiding, het is ook geen keiharde toezegging, maar die ruimte is er wel en het past in het beleid van de provincie.

De als-dan-vraag

Op als-dan-vragen wilde de provincie nu niet ingaan, om te voorkomen dat er allerlei scenario's op tafels komen liggen. Dus wat als Scherpenzeel tegen blijft, wat als Scherpenzeel tegen de kadernota stemt, wat als we het tijdpad niet halen. Commissaris van Koning John Berends geeft aan dat het tijdpad helder is, met als deadline de volgende gemeenteraadsverkiezingen. 'Tempo, zorgvuldigheid en draagvlak, dat zijn de drie belangrijke aspecten in dit traject.' 

Na vanavond wacht een lange procedure. Daarin moet de gemeenteraad van Scherpenzeel in juli de zogeheten kadernota nog vaststellen, en volgt onderzoek naar het draagvlak bij de bevolking. Ook overlegt de provincie nog met de minister van Binnenlandse Zaken, Kasja Ollongren.

Het voorstel moet daarna nog door de Tweede en Eerste Kamer. Ook komen er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Als alles rond is moet de heringedeelde gemeente op 1 januari 2023 een feit zijn. 

Zie ook:

'Provincie, ga je schamen', boze demonstranten in Scherpenzeel

Door: Ellen Kamphorst

Het laatste nieuws uit Scherpenzeel

 • Raad Scherpenzeel verdeeld over acties van college in fusieproces

  09 oktober 2020
  SCHERPENZEEL - Voor het eerst sinds de zomer sprak gemeenteraad van Scherpenzeel donderdagavond over alle ontwikkelingen. Belangrijkste agendapunt, wat vindt de gemeenteraad van de beslissing van het college om uit het overleg met de provincie te stappen. De onderliggende vraag: wie deelt nu de lakens uit in Scherpenzeel?
 • 'Domste wat ze konden doen', actie college maakt veel los

  02 oktober 2020
  SCHERPENZEEL - Raadsvragen in Barneveld en grote verdeeldheid in de gemeenteraad van Scherpenzeel. Het besluit van het college van Scherpenzeel om niet deel te nemen aan het 'open overleg' maakt veel los. Zo'n overleg is onderdeel van de herindelingsprocedure, de provincie wil dat Scherpenzeel samen gaat met Barneveld.
 • Scherpenzeel smijt deur met provincie dicht en stapt uit overleg over fusie

  01 oktober 2020
  SCHERPENZEEL - Het college van Scherpenzeel heeft de gesprekken met de provincie Gelderland over een eventuele fusie met Barneveld afgebroken nog voor ze goed en wel begonnen waren.
 • Provincie stuurt verkenner naar Scherpenzeel, burgemeester blijft thuis

  18 september 2020
  SCHERPENZEEL - Commissaris van de koning John Berends stuurt Paul Frissen naar Scherpenzeel. Frissen is hoogleraar bestuurskunde in Tilburg University en heeft als opdracht om mogelijke oplossingen te vinden voor de bestuurscrisis.
 • Scherpenzeel geeft strijd niet op en tekent bezwaar aan tegen herindeling

  16 juli 2020
  SCHERPENZEEL - Het college van Scherpenzeel tekent bezwaar aan bij de provincie Gelderland. Ze vindt het onterecht dat de provincie de gemeente wil herindelen bij Barneveld. Wat hen betreft is deze beslissing van de provincie in strijd met het recht. Ze heeft ook de minister gevraagd het besluit 'voor te dragen voor vernietiging'.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend