Logo De Belofte

NIJMEGEN - Nijmegen moet juist in deze moeilijke tijd van corona blijven investeren in plaats van de hand op de knip te houden. Dat is de centrale boodschap van het zogenoemde Koersdocument 2021, waarin een vooruitblik staat op 2021 en verder. In dat Koersdocument beschrijft het college waar de stad stond voor de coronacrisis, welke impact die crisis heeft en hoe het stadsbestuur kan vasthouden aan de koers of bijsturen waar dat nodig is.

Wethouder Monique Esselbrugge waarschuwt dat het Koersdocument geen stuk is waarin alles al in besluiten is gegoten.

Gunstig vertrekpunt

Esselbrugge: ‘Het laat de gemeenteraad zien wat zou kunnen, ook gelet op de uitdagingen die de coronacrisis nu met zich meebrengt. Het is aan de raad te bepalen welke koers zij straks daadwerkelijk wil varen. Geen eenvoudige taak, want de toekomst is op veel punten ongewis.’

Het vertrekpunt is volgens wethouder Esselbrugge gunstig. ‘Nog maar kort geleden konden we met trots melden dat Nijmegen op koers ligt.' In onder meer de Stadsrekening en de Stads- en Wijkmonitor staan volgens haar mooie resultaten en is te zien dat Nijmegen hard groeit, aantrekkelijk en duurzaam is, en er economisch en sociaal goed voor staat.

Hand niet op de knip houden

Maar corona heeft natuurlijk een geheel ander beeld opgeleverd. Zo hebben duizenden zzp'ers in Nijmegen een aanvraag gedaan voor een Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en zijn er inmiddels al vele miljoenen euro’s aan voorschotten verleend. Ook op andere gebieden zoals bij de GGD en culturele instellingen moet de gemeente bijspringen met geld. Monique Esselbrugge: ‘Wat dit precies betekent voor de financiële situatie van de gemeente is nu nog niet exact te zeggen.’

Wethouder Esselbrugge erkent dat met alle onzekerheden die corona met zich meebrengt, de verleiding groot kan zijn om de stad financieel gezien op slot te zetten. ‘De toekomst is immers onzeker en wie zuinig is die heeft wat voor later.’ Maar het college wil die keuze niet maken, want juist nu noemt zij het van belang te blijven investeren. Dat moet ‘intelligent en met oog voor de toekomst. Op die manier bouwen we samen met de samenleving aan het herstel van onze stad’, zo schrijft wethouder Esselbrugge aan de raad.

Buffers meer aanspreken

Op korte termijn kiest het college voor flexibiliteit binnen de begroting en extra investeringen om de effecten van coronamaatregelen van nu te dempen. Verder wil het college zo veel mogelijk vasthouden aan de eerder ingezette koers omdat er niet alleen gewerkt wordt aan het nu en de crisis, ‘maar ook aan (veer)krachtig Nijmegen in de periode daarna.’

Beleid vasthouden en niet stevig bezuinigen betekent volgens de wethouder onvermijdelijk dat buffers meer aangesproken moeten worden, maar daar is volgens haar de ruimte voor. Bovendien zijn buffers juist voor dit soort momenten, zo stelt zij in het Koersdocument. Esselbrugge: ‘Een eeuwige reserve zou eigenlijk een overbodige reserve zijn.’

Wonen, cultuur en lokale economie

Het college houdt drie uitgangspunten aan:

1. Vasthouden aan de lange termijnopgaven. Het heeft immers geen nut om nu een radicaal andere lange termijnkoers te kiezen als je niet weet hoe lang de crisis nog aanhoudt.

2. Aanpakken van de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis. Er is veel aandacht voor ondernemers en werknemers die omzet en inkomen verliezen en aan armoede, eenzaamheid en tweedeling in de maatschappij als gevolg van de coronacrisis.

3. Blijven investeren. Esselbrugge: ‘Juist nu is het van belang om te blijven investeren. Daarom willen we extra investeringen doen of naar voren halen.’

Het college kiest daarbij met name voor drie beleidsterreinen: wonen, cultuur en lokale economie. Bij die gebieden zijn volgens het stadsbestuur de kansen het grootst om belangrijke doelstellingen te verwezenlijken waaronder de voorwaarde dat de investeringen zowel een korte als een lange termijneffect hebben en dat het naar voren halen van de investeringen ook haalbaar is.

Door: Karel de Jong

Het laatste nieuws uit Nijmegen

 • Verstandelijk beperkte kiezer wil duidelijke politieke taal

  27 februari 2021
  NIJMEGEN - In aanloop naar de verkiezingen je stem bepalen. Voor veel mensen is dat al ingewikkeld genoeg, maar met een verstandelijke beperking helemaal. Door vooroordelen en onwetendheid wordt de moeite niet genomen om informatie begrijpelijker aan te bieden, stelt Anne Stomph van het Arnhems Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten (APCG).
 • Raad Nijmegen wil dat bijstandsgerechtigden makkelijker daklozen onderdak kunnen bieden

  27 januari 2021
  NIJMEGEN - Een ruime meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad steunt een motie van GroenLinks, D66, SP en PvdA om als gemeente vaker van de kostendelersnorm af te wijken wanneer een bijstandsgerechtigde een dak- of thuisloze onderdak wil bieden. De kostendelersnorm bepaalt dat men wordt gekort op de hoogte van de bijstandsuitkering als men met meer mensen in één huis woont. Dat vormt een belemmering voor bijstandsgerechtigden om andere mensen in huis te nemen. Gemeenten hebben de wettelijke ruimte om van deze norm af te wijken.
 • Wethouder: 'We willen Kronenburger Forum weer terug als overlegorgaan voor Nijmegen-West'

  13 januari 2021
  NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen wil het Kronenburger Forum een nieuw leven in blazen, zegt wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks). Dat is een overleggremium van gemeenten, ondernemers, milieugroeperingen en wijkbewoners dat zich eerder richtte op de ontwikkelingen in Nijmegen-West die van invloed zijn op de leefomgeving. De voornaamste aanleiding hiervoor is de onrust onder bewoners van het stadsdeel over de luchtkwaliteit in hun woonomgeving.
 • College: gebied station Nijmegen-Goffert 'sterk verdichten' met woningbouw, smart industry en commerciële functies

  17 november 2020
  NIJMEGEN - Het Nijmeegse college wil ruimte maken om in de omgeving van station Nijmegen-Goffert 987 woningen en 114 short stay-woningen voor de huisvesting voor onder andere werknemers van bedrijven op Winkelsteeg die tijdelijk in Nederland verblijven. Ook moet er ruimte komen voor uitbreidingsmogelijkheden van de Novio Tech Campus en commerciële functies zoals een koffiebar en een sportschool. Om dit te kunnen realiseren moeten wel de Neerbosscheweg en Graafseweg deels verlegd worden.
 • Noodkreet om asfaltcentrale: 'Maak einde aan kankerverwekkende situatie'

  17 november 2020
  NIJMEGEN - Inwoners van Nijmegen-West doen een dringend beroep op wethouder Harriët Tiemens om hen te behoeden voor de gevolgen van het kankerverwekkende benzeen dat over hun hoofden uit een schoorsteen waait. Die schoorsteen is van de asfaltcentrale APN vlak bij hen in de buurt. Voor een school tegenover de centrale is het zelfs reden om te verhuizen.

Overig verkiezingsnieuws

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend