Logo De Belofte

NIJMEGEN - Nijmegen moet juist in deze moeilijke tijd van corona blijven investeren in plaats van de hand op de knip te houden. Dat is de centrale boodschap van het zogenoemde Koersdocument 2021, waarin een vooruitblik staat op 2021 en verder. In dat Koersdocument beschrijft het college waar de stad stond voor de coronacrisis, welke impact die crisis heeft en hoe het stadsbestuur kan vasthouden aan de koers of bijsturen waar dat nodig is.

Wethouder Monique Esselbrugge waarschuwt dat het Koersdocument geen stuk is waarin alles al in besluiten is gegoten.

Gunstig vertrekpunt

Esselbrugge: ‘Het laat de gemeenteraad zien wat zou kunnen, ook gelet op de uitdagingen die de coronacrisis nu met zich meebrengt. Het is aan de raad te bepalen welke koers zij straks daadwerkelijk wil varen. Geen eenvoudige taak, want de toekomst is op veel punten ongewis.’

Het vertrekpunt is volgens wethouder Esselbrugge gunstig. ‘Nog maar kort geleden konden we met trots melden dat Nijmegen op koers ligt.' In onder meer de Stadsrekening en de Stads- en Wijkmonitor staan volgens haar mooie resultaten en is te zien dat Nijmegen hard groeit, aantrekkelijk en duurzaam is, en er economisch en sociaal goed voor staat.

Hand niet op de knip houden

Maar corona heeft natuurlijk een geheel ander beeld opgeleverd. Zo hebben duizenden zzp'ers in Nijmegen een aanvraag gedaan voor een Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en zijn er inmiddels al vele miljoenen euro’s aan voorschotten verleend. Ook op andere gebieden zoals bij de GGD en culturele instellingen moet de gemeente bijspringen met geld. Monique Esselbrugge: ‘Wat dit precies betekent voor de financiële situatie van de gemeente is nu nog niet exact te zeggen.’

Wethouder Esselbrugge erkent dat met alle onzekerheden die corona met zich meebrengt, de verleiding groot kan zijn om de stad financieel gezien op slot te zetten. ‘De toekomst is immers onzeker en wie zuinig is die heeft wat voor later.’ Maar het college wil die keuze niet maken, want juist nu noemt zij het van belang te blijven investeren. Dat moet ‘intelligent en met oog voor de toekomst. Op die manier bouwen we samen met de samenleving aan het herstel van onze stad’, zo schrijft wethouder Esselbrugge aan de raad.

Buffers meer aanspreken

Op korte termijn kiest het college voor flexibiliteit binnen de begroting en extra investeringen om de effecten van coronamaatregelen van nu te dempen. Verder wil het college zo veel mogelijk vasthouden aan de eerder ingezette koers omdat er niet alleen gewerkt wordt aan het nu en de crisis, ‘maar ook aan (veer)krachtig Nijmegen in de periode daarna.’

Beleid vasthouden en niet stevig bezuinigen betekent volgens de wethouder onvermijdelijk dat buffers meer aangesproken moeten worden, maar daar is volgens haar de ruimte voor. Bovendien zijn buffers juist voor dit soort momenten, zo stelt zij in het Koersdocument. Esselbrugge: ‘Een eeuwige reserve zou eigenlijk een overbodige reserve zijn.’

Wonen, cultuur en lokale economie

Het college houdt drie uitgangspunten aan:

1. Vasthouden aan de lange termijnopgaven. Het heeft immers geen nut om nu een radicaal andere lange termijnkoers te kiezen als je niet weet hoe lang de crisis nog aanhoudt.

2. Aanpakken van de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis. Er is veel aandacht voor ondernemers en werknemers die omzet en inkomen verliezen en aan armoede, eenzaamheid en tweedeling in de maatschappij als gevolg van de coronacrisis.

3. Blijven investeren. Esselbrugge: ‘Juist nu is het van belang om te blijven investeren. Daarom willen we extra investeringen doen of naar voren halen.’

Het college kiest daarbij met name voor drie beleidsterreinen: wonen, cultuur en lokale economie. Bij die gebieden zijn volgens het stadsbestuur de kansen het grootst om belangrijke doelstellingen te verwezenlijken waaronder de voorwaarde dat de investeringen zowel een korte als een lange termijneffect hebben en dat het naar voren halen van de investeringen ook haalbaar is.

Door: Karel de Jong

Het laatste nieuws uit Nijmegen

 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Subsidie voor slopen oude brommers en snorfietsen vanaf 1 oktober weer beschikbaar

  28 september 2021
  NIJMEGEN - Per 1 oktober 2021 kunnen Nijmegenaren weer gebruikmaken van een subsidieregeling voor het laten slopen van een een oude brom- of snorfiets van voor 2011. Deze subsidie was eerder in 2021 beschikbaar, maar was door het grote aantal aanvragen binnen drie maanden op. De gemeente Nijmegen stelt nu 200.000 subsidie beschikbaar voor 2021 en 2022 of totdat het budget op is.
 • Subsidieregeling groendaken en groene gevels Nijmegen succes: ophoging budget nodig

  28 september 2021
  NIJMEGEN - De subsidieregeling die in Nijmegen per 1 januari van dit jaar van kracht is voor het realiseren van groendaken en groen gevels is zo’n succes dat in september het subsidieplafond al bereikt is. Daarom wil het college het subsidieplafond eenmalig verhogen met 50.000 euro, zodat ook aanvragen die in wacht staan doorgang kunnen vinden.
 • Nog dit jaar zelfbewoningsplicht en anti-speculatie in Beuningen

  27 september 2021
  BEUNINGEN - De gemeente Beuningen wil nog dit jaar verbeteringen aanbrengen op de woningmarkt. Drie weken geleden verklaarde het college van B&W dat men volgend voorjaar met een voorstel zou komen voor de invoering van zelfbewoningsplicht op de woningmarkt, evenals een anti-speculatie beding. Nu heeft de gemeenteraad besloten om beide maatregelen dit jaar nog in te voeren.
 • Jan Wijnia geïnstalleerd als interim-wethouder Nijmegen, Tiemens neemt afscheid

  01 september 2021
  NIJMEGEN - Jan Wijnia is namens GroenLinks woensdagavond geïnstalleerd als interim-wethouder op de portefeuille duurzaamheid, wonen en mobiliteit. Hij zal deze functie invullen tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Harriët Tiemens heeft afscheid genomen als wethouder op deze portefeuille en wordt directeur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend