Logo De Belofte

NUNSPEET - De kogel is door de kerk: het stationsgebied in Nunspeet gaat volledig op de schop. Na jaren van praten en debatteren heeft de gemeenteraad van Nunspeet donderdag unaniem ingestemd met de verbouwplannen.

Belangrijkste beslissing is dat er twee tunnels komen in plaats van de huidige spoorwegovergang. Eén voor gemotoriseerd verkeer en één voor fietsers en ander langzaam verkeer. Die laatste groep heeft vanuit die tunnel ook direct toegang tot het perron.

Historisch moment

Een historisch moment noemde Burgemeester Breunis van de Weerd het besluit van de raad. Dat is Gerrit Polinder van de SGP met hem eens. ‘Hier wachten de mensen al jaren op. Wie is er niet blij met de ondertunneling van het spoor’, vraagt hij zich hardop af.

Wel wil hij graag een extra uitvoegstrook bij de uitgang van de tunnel om te zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer en meer aandacht voor mensen met een beperking. Ook komt Polinder met een motie waarin de SGP vraagt om transparantie in het proces. 

Pieter-Jan van Rossem van Gemeentebelang Nunspeet vult aan dat die transparantie er al is, maar dat dat zeker ook in het vervolg van het proces zo moet blijven. Alle partijen zijn het hiermee eens. 

Tankstation

Koos Meijer van het CDA maakt zich zorgen om de doorstroming en de verkeersveiligheid. Volgens hem moet daarbij het tankstation weg. Een voorstel wat ook door de SGP gesteund wordt.

Jeroen Snaterse van de VVD maakt zich ook nog wat zorgen om de verkeersafwikkeling. Daar moet volgens hem nog naar gekeken worden. Maar ook hij steunt de motie voor meer transparantie.

Zijn zorgen worden gedeeld door André Timmerman van PvdA/GroenLinks. Hij vreest dat de fietsers nog wat ondergesneeuwd dreigen te raken. Een tunnel moet bovendien een oplossing zijn die ook over 30, 40 jaar nog goed is, vindt hij. Maar hij is ervan overtuigd dat er een mooi ontwerp gaat komen.

Alle partijen stemmen dus in met de plannen en dus kan na heel lang praten eindelijk de schop in de grond.

Positieve aanmoediging

Wethouder Marije Storteboom bedankt de gemeenteraad voor de steun. Vier jaar geleden was zij net twee maanden wethouder toen het debat over het Stationsgebied begon. Ze is blij dat er nu eindelijk een besluit kan worden genomen. Er zal verder gekeken worden naar de doorstroming en de veiligheid belooft ze. ‘We moeten echt kijken naar de fietsers. Dat vraagt zeker een extra inspanning, maar die gaan we leveren. Zodat ook die groepen veilig door het gebied kunnen.’

Ze ziet de motie van de partijen als een positieve aanmoediging. Ook de wethouder steunt de motie en belooft ook in de rest van het traject transparantie.

Met verschillende grondeigenaren is inmiddels een deal gesloten door de gemeente, zoals bijvoorbeeld met de eigenaar van de gronden van Emté en de eigenaar van het restaurant Joris.

Er is in totaal bijna 40 miljoen euro nodig om het hele project uit te voeren. De hoop is dat een deel van die kosten door subsidies betaald kunnen worden.

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.

Door: Niels Kater

Het laatste nieuws uit Nunspeet

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Nunspeet presenteert een ‘solide en uitdagende begroting’ voor volgend jaar

  27 september 2021
  NUNSPEET - Het college van B&W presenteert ook dit jaar een sluitende Programmabegroting 2022-2025 aan de gemeenteraad. In de begroting laat het college zien waaraan zij het geld wil besteden. Te denken valt aan het project De Wiltsangh, onderwijshuisvesting en de herinrichting van de stationsomgeving.
 • Gemeentebelang Nunspeet wil dat de vergunningsaanvraag van Staatsbosbeheer wordt ingetrokken

  11 augustus 2021
  NUNSPEET - Staatsbosbeheer heeft, zoals bekend is, een vergunning bij de gemeente Nunspeet aangevraagd om herstelwerk uit te voeren in het Zandenbos. De gemeente moet hier hun licht nog over laten schijnen en een besluit over nemen. Gemeentebelang Nunspeet heeft via schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd, de vergunningsaanvraag voor de werkzaamheden aan de Zandenbosvennen in te trekken.
 • Plan om Nunspeet dementievriendelijk te maken

  08 juli 2021
  NUNSPEET - De gemeente Nunspeet wil graag een dementievriendelijke gemeente worden. De insteek is mensen met dementie langer thuis te laten blijven wonen en ervoor zorgen dat ze naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Hiervoor is een projectplan opgesteld dat nog in de raad besproken moet worden. Stapsgewijs wil men dit doel bereiken. Zo wordt eerst ingezet op voorlichting en trainingen. Later wordt bepaald hoe het plan er concreet komt uit te zien.
 • Subsidie voor SWN afgewezen

  08 juli 2021
  NUNSPEET - Stichting Welzijn Nunspeet (SWN) heeft aan het college een subsidie van €20.000,- gevraagd voor geleden verliezen en weggevallen inkomsten door corona in 2020. Dit verzoek is afgewezen.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend