Logo De Belofte

NUNSPEET - De kogel is door de kerk: het stationsgebied in Nunspeet gaat volledig op de schop. Na jaren van praten en debatteren heeft de gemeenteraad van Nunspeet donderdag unaniem ingestemd met de verbouwplannen.

Belangrijkste beslissing is dat er twee tunnels komen in plaats van de huidige spoorwegovergang. Eén voor gemotoriseerd verkeer en één voor fietsers en ander langzaam verkeer. Die laatste groep heeft vanuit die tunnel ook direct toegang tot het perron.

Historisch moment

Een historisch moment noemde Burgemeester Breunis van de Weerd het besluit van de raad. Dat is Gerrit Polinder van de SGP met hem eens. ‘Hier wachten de mensen al jaren op. Wie is er niet blij met de ondertunneling van het spoor’, vraagt hij zich hardop af.

Wel wil hij graag een extra uitvoegstrook bij de uitgang van de tunnel om te zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer en meer aandacht voor mensen met een beperking. Ook komt Polinder met een motie waarin de SGP vraagt om transparantie in het proces. 

Pieter-Jan van Rossem van Gemeentebelang Nunspeet vult aan dat die transparantie er al is, maar dat dat zeker ook in het vervolg van het proces zo moet blijven. Alle partijen zijn het hiermee eens. 

Tankstation

Koos Meijer van het CDA maakt zich zorgen om de doorstroming en de verkeersveiligheid. Volgens hem moet daarbij het tankstation weg. Een voorstel wat ook door de SGP gesteund wordt.

Jeroen Snaterse van de VVD maakt zich ook nog wat zorgen om de verkeersafwikkeling. Daar moet volgens hem nog naar gekeken worden. Maar ook hij steunt de motie voor meer transparantie.

Zijn zorgen worden gedeeld door André Timmerman van PvdA/GroenLinks. Hij vreest dat de fietsers nog wat ondergesneeuwd dreigen te raken. Een tunnel moet bovendien een oplossing zijn die ook over 30, 40 jaar nog goed is, vindt hij. Maar hij is ervan overtuigd dat er een mooi ontwerp gaat komen.

Alle partijen stemmen dus in met de plannen en dus kan na heel lang praten eindelijk de schop in de grond.

Positieve aanmoediging

Wethouder Marije Storteboom bedankt de gemeenteraad voor de steun. Vier jaar geleden was zij net twee maanden wethouder toen het debat over het Stationsgebied begon. Ze is blij dat er nu eindelijk een besluit kan worden genomen. Er zal verder gekeken worden naar de doorstroming en de veiligheid belooft ze. ‘We moeten echt kijken naar de fietsers. Dat vraagt zeker een extra inspanning, maar die gaan we leveren. Zodat ook die groepen veilig door het gebied kunnen.’

Ze ziet de motie van de partijen als een positieve aanmoediging. Ook de wethouder steunt de motie en belooft ook in de rest van het traject transparantie.

Met verschillende grondeigenaren is inmiddels een deal gesloten door de gemeente, zoals bijvoorbeeld met de eigenaar van de gronden van Emté en de eigenaar van het restaurant Joris.

Er is in totaal bijna 40 miljoen euro nodig om het hele project uit te voeren. De hoop is dat een deel van die kosten door subsidies betaald kunnen worden.

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.

Door: Niels Kater

Het laatste nieuws uit Nunspeet

 • CU Nunspeet: betrek mensen met een verstandelijke beperking bij beleid

  13 januari 2021
  NUNSPEET - De ChristenUnie Nunspeet wil dat ook inwoners met een verstandelijke beperking actief en op maat betrokken worden bij het ontwikkelen van de Inclusie agenda. Raadslid Arie Harteveld: “ Als ChristenUnie hebben we veel aandacht gevestigd op de grote groep inwoners met een licht verstandelijke beperking. Zij gaan vaak niet de barricades op maar komen wel degelijk barrières tegen.”
 • Gemeentebelang ziet kansen voor Sportpark Hulshorst

  17 december 2020
  HULSHORST - Gemeentebelang Nunspeet ziet een unieke kans voor de kern Hulshorst om met de aankoop van een stuk grond de lokale faciliteiten flink uit te breiden.
 • Gemeentebelang Nunspeet vraagt meer mogelijkheden voor woonstarters

  10 november 2020
  NUNSPEET - Gemeentebelang Nunspeet heeft het college van burgemeester en wethouders om meer mogelijkheden voor woonstarters gevraagd. Door enerzijds starters op de woningmarkt beter te faciliteren en anderzijds ontwikkelaars meer mogelijkheden te geven om te bouwen hoopt de partij het beter mogelijk te maken voor starters om in de Gemeente Nunspeet te blijven wonen. Nadrukkelijk wordt aangegeven dat de gemeente zich moet richten op woningen voor de lokale bevolking.
 • Pieter Teeninga wethouderskandidaat ChristenUnie Nunspeet

  14 oktober 2020
  NUNSPEET - De ChristenUnie Nunspeet draagt Pieter Teeninga (65) uit Harderwijk voor als wethouder. Teeninga is een ervaren bestuurder. Hij was 11 jaar wethouder in Harderwijk. “Besturen is niet voor bange mensen,” zei hij in 2010. Er moest toen fors gesneden worden in subsidies. In 2014 was Teeninga de enige wethouder die een doorstart maakte in een heel nieuw college met jonge collega’s. “Ik ben een verbinder en zoek het gesprek met inwoners. Dat vind ik belangrijk. Samen kom je verder. Met die insteek wil ik ook graag in Nunspeet aan de slag.”
 • Forse uitgaven zijn nodig om de effecten van de coronacrisis op te vangen in Epe

  09 oktober 2020
  EPE - Het college van B&W heeft de begroting van de gemeente Epe voor de periode 2021-2024 gepresenteerd. Voor de eerste drie jaar is de begroting sluitend. Ingaande 2024 ontstaat naar verwachting een structureel tekort van € 1 miljoen. Maatregelen zullen in de toekomst nodig zijn om dit tekort op te heffen. Deze begroting speelt op deze uitzonderlijke situatie in. Dit keer geen budget voor nieuwe beleidsinitiatieven, maar een begroting die gebaseerd is op voortzetting van bestaand en reeds voorgenomen beleid.

Overig verkiezingsnieuws

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend