Logo De Belofte

BENNEKOM - Het zonnepark Nergena in Bennekom is een stap dichterbij gekomen. Het gemeentebestuur is ondanks stevig protest akkoord gegaan met de definitieve omgevingsvergunning. Voor de zomer gaat de gemeenteraad er over stemmen. Daar zijn de meningen verdeeld.

In Bennekom is veel onvrede over het plan voor een zonnepark aan de Dijkgraaf. Dat kwam dan ook veel reactie op het voorliggende plan voor een zonnepark op een voormalig landgoed.

135 reacties 

Er zijn maar liefst 135 zogenoemde zienswijzen ingediend. 'Die hebben tot een paar kleine wijzigingen geleid', vertelt wethouder Lex Hoefsloot (GroenLinks). 'De belangrijkste aanpassing is dat de ontwikkelaar verplicht wordt onderzoek te doen in het gebied', vertelt Hoefsloot. 'Is dat niet het geval, dan wordt de vergunning ingetrokken.' 

Het gaat dan om flora- en fauna onderzoek. van de kennis die in Bennekom wordt opgedaan, zouden andere zonneparken kunnen profiteren. Ontwikkelaar LC Energy was al van plan dat te gaan doen, nu is de verplichting ook vastgelegd. 

Politieke meningen verdeeld 

De gemeenteraad gaat zich waarschijnlijk nog voor de zomer buigen over het definitieve bestemmingsplan dat nu voorligt. Pas als de raad akkoord gaat, kan ontwikkelaar LC Energy verder. Maar de politieke meningen over het zonnepark zijn verdeeld. Het lijkt nog alle kanten op te kunnen gaan. Bij een eerste stemming over de plannen, was er een nipte meerderheid voor omdat een tegenstander afwezig was. 

Zie ook:  'Bennekom krijgt zonnepark van 10 hectare' (raad akkoord)

Belangrijk 

Voor de gemeente Ede is zonnepark Nergena belangrijk. 'Het is het eerste zonnepark waarmee we invulling geven aan de afspraken in het bestuursakkoord', zegt Hoefsloot. 'Hiermee vullen we 8 hectare zonneveld in op een afspraak van 50 hectare.'

Er is met de gemeenteraad afgesproken dat maximaal 40 hectare grote zonnevelden mogen zijn. 'Daarvoor loopt nu een selectieproces', vertelt de wethouder. 'Ontwikkelaars kunnen hun plannen tot 1 juli indienen. Vanuit al die plannen maken we straks een selectie die we voorleggen aan de gemeenteraad.'

Zie ook: Gemeente Ede haalt eigen energiedoelstelling niet

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.

Door: Joukje Valkenburg

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend