Logo De Belofte

NIJMEGEN - Het Nijmeegse college wil kritisch gaan kijken naar de functie van wijkaccommodaties. Dit vanuit een nieuw beleid dat minder gericht is op het faciliteren door middel van vastgoed en meer op het ondersteunen van activiteiten. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat een aantal minder succesvolle wijkcentra gesloten wordt. De gemeente gaat, na goedkeuring van de gemeenteraad, in gesprek met wijkbewoners om te kijken waar de behoeftes liggen en deze ingevuld kunnen worden.

'Jarenlang niet goed naar omgegeken'

Het college beschrijft in een nieuw beleidskader hoe men inwonersinitiatieven wil stimuleren, faciliteren en accommoderen om de sociale cohesie en maatschappelijke participatie van inwoners in de dagelijkse leefomgeving te versterken. De aangewezen ruimtes voor ontmoetingen tussen wijkbewoners zijn traditioneel de wijkaccommodaties. ‘Wijkcentra zijn in mijn ogen een soort huiskamer waar mensen samenkomen’, zegt wethouder Bert Velthuis (SP). ‘Het zijn belangrijke centra om mensen laagdrempelig te helpen. Maar we hebben er jarenlang niet goed naar omgekeken, en het wordt nu tijd er eens kritisch naar te kijken. Sommige wijkcentra lopen uitstekend, maar er zijn er ook wel een aantal waarbij dat helaas niet het geval is. Met name in stadsdelen waar meer mensen eenzaamheid ervaren wordt er goed in de behoefte voorzien en dragen de wijkcentra echt bij aan onze doelstelling van een sociale stad. Maar ze zijn ook allemaal verschillend en moeten vooral toegespitst worden op wat voor de wijk noodzakelijk is. Er zijn wijkcentra waar de nadruk ligt op het beantwoorden van hulpvragen, maar we willen juist ook faciliteren dat er activiteiten plaatsvinden waarbij mensen elkaar makkelijker kunnen ontmoeten. Zo verbeter je de sociale samenhang in een wijk.’

'Kritisch kijken naar de toekomst van sommige centra'

Tot nu faciliteerde de gemeente vooral door middel van vastgoed. In het nieuwe wijkaccommodatiebeleid faciliteert de gemeente via subsidiëring van activiteiten of ruimtes en ondersteuning op de programmatische sturing van wijkaccommodaties. ‘Dat betekent wel ook dat we heel kritisch gaan kijken naar de toekomst van sommige centra’, zegt Velthuis. ‘Sommige behoeven een opknapbeurt, bijvoorbeeld Titus Brandsma, waar de temperaturen in de zomer tot 40 graden kunnen oplopen binnen. Bepaalde centra draaien echter ook dermate slecht dat we moeten overwegen om ze te gaan sluiten. Daar wil ik nu nog niet op vooruitlopen, want we gaan eerst in gesprek met de gebruikers van de wijkcentra en met de wijk.’

Minimaal één plek per stadsdeel

Het college garandeert dat er per stadsdeel minimaal één, en mogelijk meer, plekken komen of blijven waar de drie gestelde basisfuncties (het stimuleren en mogelijk maken van ontmoeten en participeren, het geven van informatie en advies, en ruimte geven aan ondersteuning) ingevuld en gehuisvest worden. Dat kan in de bestaande wijkaccommodaties zijn, maar ook in andere ruimtes die in gemeentelijke of particulier bezit zijn. Laagdrempelig welzijns- en zorgaanbod met een informatie-, advies- of ontmoetingsfunctie krijgt voorrang bij permanente huisvesting in een wijkaccommodatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Stip. Verder is er ruimte voor nieuwe initiatieven en voor de inbreng van inwoners. De mogelijkheid van het nultarief voor inwonersactiviteiten wordt gehandhaafd.

Geen bezuinigingsmaatregel

Velthuis benadrukt dat er niet bezuinigd wordt op wijkaccommodaties in het algemeen. ‘Ik wil wel duidelijk stellen dat dit geen bezuinigingsmaatregel is. De middelen binnen het taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie blijven gelijk. Maar het kan wel zo zijn dat de investering in het ene centrum deels bekostigd wordt uit de besparing die het oplevert om een ander, minder succesvol centrum te sluiten. Er worden zeker geen activiteiten geschrapt, want die willen juist vooral faciliteren. Wel kan het zijn dat gewenste activiteiten op een andere locatie gaan plaatsvinden.’

Gemeenteraad

De gemeenteraad mag nog wel haar zegje doen over de plannen van het college. Velthuis: ‘Als de raad hier positief over besluit, starten we de gesprekken met bezoekers en de wijk, zo gauw dat in het kader van COVID-19 weer kan.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever RN7

Door: Mediapartner Omroep RN7

Het laatste nieuws uit Nijmegen

 • 50.000 euro apart gezet om mensen met wisselend inkomen te helpen

  30 juni 2020
  NIJMEGEN - Nijmeegse bijstandsgerechtigden die in deeltijd bijverdienen krijgen hulp van de gemeente om te voorkomen dat er grote schommelingen zijn in hun netto inkomsten. Nijmegen start dit najaar een proef met vijfentwintig deelnemers die wisselende inkomsten hebben. Er wordt een halve ton als buffer apart gezet, zodat ze kunnen rekenen op een gelijkmatig inkomen.
 • Nijmegen ziet niets in afsluiten straten voor vakantie vieren

  30 juni 2020
  NIJMEGEN - Het Nijmeegse college ziet niets in het organiseren van vakantiestraten in de Waalstad. Het voorstel daartoe kwam van coalitiepartij D66 die elders in het land soortgelijke initiatieven ziet. Maar het college noemt het in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de bewoners zelf en niet van de gemeente om hun vakantie vorm te geven.
 • Bruls: ‘Start verkoop legale wiet kan wel tot 2022 duren’

  30 juni 2020
  NIJMEGEN - Het kan wel tot 2022 duren voordat er daadwerkelijk gestart wordt met de verkoop van softdrugs van officieel vergunde telers in het kader van het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. Het ‘wietexperiment’ duurt minimaal vier jaar en wordt naast Nijmegen ook uitgevoerd in Almere, Arnhem, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Tilburg en Zaanstad.
 • Gedogen bezorgen drankpakketten door horeca stopt per 1 juli

  30 juni 2020
  NIJMEGEN - Vanaf woensdag 1 juli mogen horecaondernemers in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid geen pakketten met licht alcoholische dranken meer bezorgen bij klanten. Hiervoor werd tijdens het hoogtepunt van de coronamaatregelen een uitzondering op de geldende regels voor drank en horeca gemaakt. Het regionaal beleidsteam van de Veiligheidsregio acht dit nu niet meer noodzakelijk, nu horecagelegenheden sinds 1 juni weer open mogen zijn.
 • Nijmegen verlengt coronamaatregelen

  30 juni 2020
  NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen stopt met een aantal maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Zo vervalt de mogelijkheid om supermarkten ’s nachts te bevoorraden en de verruiming van de openingstijden op zon- en feestdagen. Andere maatregelen gaan door tot 1 september en er komen zelfs een aantal nieuwe maatregelen bij, zoals de vrijstelling van huur die scholen moeten betalen voor buitensportaccommodaties

Overig verkiezingsnieuws

 • Noodlijdend theater ontslaat helft van personeel

  03 juli 2020
  BARNEVELD - De culturele sector heeft het zwaar door de coronacrisis. Het Schaffelaartheater in Barneveld heeft al maanden geen inkomsten, maar de kosten lopen wel door. “We hebben geen enkel verdienmodel het komende halfjaar.” De instelling ziet dan ook geen andere optie dan een meerderheid van de oproepkrachten én het vaste personeel te ontslaan. Met pijn in het hart.
 • Bewoners probleemcamping alsnog gedwongen te verhuizen: 'Trekken dit niet meer'

  03 juli 2020
  ARNHEM - Een aantal permanente bewoners van 'probleemcamping' Oostappen Vakantiepark in Arnhem zijn opnieuw geconfronteerd met een gedwongen verhuizing. Zij kregen deze week een brief op de mat van de directie om uiterlijk 12 juli hun sleutels in te leveren en naar een andere accommodatie op het park te verkassen. Doen zij dat niet, dan moeten zij het park verlaten, valt op te maken uit de brief.
 • Agressieve ganzen worden aangepakt: ‘We gaan zeker niet schieten’

  03 juli 2020
  WIJCHEN - Agressieve ganzen bij het Wijchens Meer worden door de gemeente op een 'vriendelijke manier' aangepakt. Eerder waren ecologen bang dat de vogels doodgeschoten moeten worden, maar Wijchen belooft dat dat zeker niet gaat gebeuren.
 • Apeldoorn soebat al 1,5 jaar over 'meedoen'

  03 juli 2020
  APELDOORN - Apeldoorn wil werk maken van inwoners die actief meedenken. Ze mogen op allerlei vlakken betrokken worden bij beleidsvorming. Maar hoe dat precies moet worden ingericht, daar is de raad na 1,5 jaar nog niet uit. Wijk- en dorpsraden zijn ondertussen alles behalve tevreden.
 • Zonneveld Nergena nog niet zeker

  03 juli 2020
  BENNEKOM - Al enige tijd spreekt de Edese gemeenteraad over het zonneveld Nergena. Dit zonneveld moet komen in het buitengebied van Bennekom tegen Wageningen aan. De grond is van de Wageningen Universiteit. Er moet - als het aan de universiteit ligt - een zonneveld komen van 8,3 hectare, waar onderzoek zal worden gedaan naar de ecologische gevolgen van een zonneveld.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend