Logo De Belofte

WAGENINGEN - Het overleg tussen de gemeente, de Wageningen Universiteit en omwonenden over een nieuw bedrijvenpark naast de universiteitscampus verloopt volgens omwonenden slecht. 'Wij voelen ons niet serieus genomen', vertelt Evert-Jan Tromp aan Omroep Gelderland.

In december 2019 veegde de gemeenteraad een vernieuwd plan voor bedrijvenpark Born-Oost van tafel. Er was te veel protest tegen. In goed overleg met omwonenden moest er daarom een breder gedragen plan komen. Vertrekpunt daarvoor is het kleinere bedrijvenplan uit 2009, werd afgesproken (pdf). 

Zie ook: Plan bedrijvenpark Universiteit Wageningen moet opnieuw

'90 procent hetzelfde'

Maar de gemeente houdt zich niet aan die opdracht, stelt Tromp. Van goed overleg is volgens hem geen sprake. 'Er wordt per mail gecommuniceerd, terwijl de raad heel duidelijk heeft gezegd: ga om tafel. Dat kan in deze coronatijd ook digitaal, maar is niet gebeurd.'

De gemeenteambtenaren borduren bovendien voort op het grote plan uit 2019, voor 80.000 vierkante meter, in plaats van het plan uit 2009 voor 50.000 vierkante meter bedrijventerrein, stelt hij. 'Je kunt niet de uitgangspunten die in december zijn afgeschoten weer voor 90 procent overnemen', luidt zijn kritiek. 'Het gaat om verschuiving van accenten, er verandert niks wezenlijks.'

Zie ook: 'Heel misplaatst', Wageningers tegen komst megabedrijventerrein

WUR 'andere interpretatie'

Een woordvoerder van Wageningen University & Research (WUR) stelt dat er mogelijk sprake is van een verkeerde interpretatie van het raadsbesluit. 'Hoeveel er gebouwd wordt staat niet ter discussie, de kwaliteitseisen waar de gebouwen aan moeten voldoen wel', stelt hij. 'Zo hebben wij dat begrepen.' Verder geeft hij aan tot nu toe tevreden te zijn met de overleggen, maar dat proces wel langer duurt dan hij had gehoopt. 

Een gemeentewoordvoerder laat weten dat alle feedback wordt meegenomen. 'Afgelopen donderdag is er een stuk uitgestuurd waarop feedback is binnengekomen vanuit omwonenden, raad en andere belanghebbenden. Deze feedback nemen we zeer serieus, en we beraden ons nu op de vervolgstap. Als gemeente vinden we het belangrijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen met alle betrokkenen.'

Onhandige planning

De zogenoemde nieuwe nota van uitgangspunten die er nu ligt, vindt de groep omwonenden 'onacceptabel'. Daarbij wijst Tromp ook op de 'onhandige planning' van de gemeenteambtenaren.

Ze wilden woensdag een digitaal overlegmoment over de Born-Oost. Precies op datzelfde moment wordt er in de gemeenteraad ook gesproken over Beter Bereikbaar Wageningen, de mogelijkheid van een rondweg om de universiteitscampus. 'Dat willen wij als omwonenden natuurlijk ook volgen.' De gemeente laat weten dat de bijeenkomst wordt verplaatst. 

De omwonenden hebben een brief gestuurd naar alle raadsleden van de gemeente Wageningen om hun ongenoegen over de gang van zake onder de aandacht te brengen. 

Zie ook: Fileleed Wageningen: verschillen tussen bestaande weg en campusroute minimaal

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.

Door: Joukje Valkenburg

Het laatste nieuws uit Wageningen

 • Naar een gezonde stad met de Voedselagenda

  26 april 2021
  WAGENINGEN - Al enkele jaren werkt de gemeente Wageningen samen met inwoners, lokale en regionale partners aan een voedselagenda voor een gezonde en duurzame stad. De gemeente gaat een nieuwe Wageningse Voedselagenda opstellen met concrete plannen voor de komende tien jaar. U kunt hierover meepraten op 28 april van 19.30 – 21.00u in een online bijeenkomst.
 • Tientjes meer betalen voor afval in Wageningen

  10 november 2020
  WAGENINGEN - De afvalstoffenheffing gaat voor Wageningers met enkele tientallen euro's omhoog. De gemeenteraad stelde maandagavond de belastingverordening vast waarin dit is geregeld.
 • Al 15 jaar is Geert van Rumund burgemeester van Wageningen

  01 november 2020
  WAGENINGEN - In Museum de Casteelse Poort in Wageningen is een persoonlijke expositie geopend met en over burgemeester Geert van Rumund. Vandaag, 1 november 2020, is hij precies 15 jaar eerste burger van de stad Wageningen. De PvdA'er is de langstzittende burgemeester van Gelderland op dit moment.
 • Waarschuwing: 'Gemeente bezuinig niet op preventieve zorg'

  12 oktober 2020
  WAGENINGEN - Netwerkverband Welsaam waarschuwt de gemeente Wageningen niet te bezuinigen op laagdrempelige sociale hulp en ondersteuning. "Want dan snijdt de gemeente zichzelf in de vingers en zal ze met veel hogere kosten opgezadeld worden", zegt penvoerder Esther van der Zee.
 • Begroten is een uitdaging in coronatijd, Wageningen neemt er extra tijd voor

  22 september 2020
  WAGENINGEN - De gemeente Wageningen gaat extra tijd nemen om een sluitende begroting op te stellen. De financiële uitdaging is zo groot dat het de gemeente niet lukt om komende november al een dichtgetimmerd plan bij de provincie Gelderland in te leveren.

Overig verkiezingsnieuws

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend