Logo De Belofte

ARNHEM - Arnhem heeft onvoldoende grip op onder meer de zorguitgaven, concluderen onderzoekers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Een gebrek aan visie en te weinig sturing zouden hier oorzaken van zijn. De poort voor professionals en aanbieders zou wijd open zijn gezet.

De VNG deed in Arnhem onderzoek om de grip op de uitgaven binnen het sociaal domein te verbeteren. Deze vormen een probleem binnen de gemeente. Het sociaal domein omvat onder meer asielzaken, zorg, armoede, onderwijs en werk en inkomen. Met name jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vormen de afgelopen jaren in financiële zin een struikelblok. Vanwege de omvang van de problematiek in Arnhem is ze de eerste grote gemeente die de VNG onderzocht.

'Visie sinds 2013 niet bijgesteld'

De mate waarin Arnhem grip heeft over haar uitgaven is beperkt, concluderen de onderzoekers. De gemeente wordt een gebrek aan visie verweten, die bovendien sinds 2013 al niet is bijgesteld. Hierdoor is de 'poort wijd opengezet' en hebben professionals en aanbieders 'relatief veel vrijheid gekregen'. 'Doen wat nodig is', luidt het devies.

Zie ook: Arnhems jeugdbeleid is visieloos, zo luidt de harde conclusie

Samenhang binnen het sociaal domein wordt gemist. Er wordt gedacht in de hokjes van 'oude kolommen' als zorg en bijstand en er wordt niet geprobeerd deze scheiding te overbruggen, ziet het VNG. Ook wordt een vertaling van visie naar meetbare uitgangspunten gemist, waardoor deze niet in de praktijk wordt gebracht.

'Sterk financiële drijfveren'

De gemeente heeft inmiddels maatregelen aangekondigd die in de kern onderdelen bevatten van de logische vervolgstappen, menen de onderzoekers. Motieven en drijfveren zouden daarbij 'sterk financieel van aard' zijn. Maar een 'breed doordacht en gedragen verhaal' vraagt nog om aanscherping en aanvulling. De uitvoering van deze stappen zou bovendien worden bemoeilijkt door het ontbreken van een naar de praktijk vertaalde visie, goede data en de mogelijkheden tot monitoring.

Er is momenteel weinig sturing vanuit de gemeente, zowel binnen de eigen organisatie als richting aanbieders. Wijkteams die verantwoordelijk zijn voor het budget zouden bij overschrijding eerder aan de bel moeten trekken, valt op te maken uit het rapport.

'Ook niet doen wat niet nodig is'

‘Doen wat nodig is’ betekent ook ‘niet doen wat niet nodig is’, stellen de onderzoekers. De gemeente zou daarom duidelijke uitspraken moeten doen over de kosten die ze bereid is te maken, met oog voor actuele ontwikkelingen. Ook wordt geadviseerd te prioriteren in de meest ongewenste overschrijdingen.

'Stuk complexer dan voorzien'

Omdat het sociaal domein breed is, zijn er vier verschillende wethouders bij betrokken. Zij laten in een reactie weten de analyse van de VNG te herkennen. De bestuurders geven aan 'al lange tijd' de grote maatschappelijke opgaven als armoede en schulden te kennen. Evenals onder meer het grote aantal bijstandsgerechtigden in de Rijnstad, jongeren die uitvallen en overlast in wijken. De opgave zou 'een stuk complexer dan voorzien' zijn. De gemeente zegt met de aanbevelingen uit het rapport aan de slag te willen gaan.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.

Door: Huibert Veth

Het laatste nieuws uit Arnhem

 • Subsidie voor inwoners om Arnhemse luchtkwaliteit te meten

  26 mei 2020
  ARNHEM - De gemeente Arnhem stelt 10.000 euro subsidie beschikbaar voor inwoners die een luchtmeter aanschaffen en hun meetgegevens beschikbaar stellen. Per meter wordt er 17,50 euro vergoed, dat is ongeveer de helft van de totale kosten. Dat komt neer op 570 luchtmeters.
 • Extra plekken om gratis te parkeren

  26 mei 2020
  ARNHEM - Er worden 48 parkeervakken omgezet van betaald parkeren en vergunninghoudersplekken naar gratis parkeren. Ook gaan de parkeerplekken van de sector Spijkerkwartier naar het Statenkwartier, besloot het Arnhemse college. Dat moet de parkeerdruk in die buurt verminderen.
 • Bonnetjes? Die zijn er niet, zegt het Arnhemse college

  21 mei 2020
  ARNHEM - Geen van de leden van het Arnhemse college van burgemeester en wethouders heeft de afgelopen jaren declaraties ingediend. Dat laten ze weten na vragen van SP en CDA. Die vroegen zich af waarom de declaraties niet meer online staan, zoals afgesproken.
 • Raadsvergadering gestaakt: 'Beschamend voor Arnhem'

  21 mei 2020
  ARNHEM - De digitale raadsvergadering in Arnhem is woensdagavond voortijdig gestaakt. Dit werkt zo niet, concludeerde voorzitter Ahmed Marcouch na een goed uur van schorsingen, ellenlange stemmingen en vooral haperende camera's en microfoons.
 • 'Meer mogelijkheden tot bijverdienen vanuit de bijstand'

  20 mei 2020
  ARNHEM - Arnhemmers die in de bijstand zitten, moeten meer mogelijkheden krijgen om naast hun uitkering bij te kunnen verdienen. Dat vinden PvdA en GroenLinks. Die laatste partij stelde hier vragen over aan het college omdat onderzoek laat zien dat dit tot meer werk leidt.

Overig verkiezingsnieuws

 • Kadernota Winterswijk: 'winstwaarschuwing' voor 2021

  27 mei 2020
  WINTERSWIJK - Het college van B & W van Winterswijk noemt de kadernota 2021 – 2024 zelf een 'winstwaarschuwing'. De kadernota biedt het financiële perspectief van de gemeente in de komende jaren. Door het een winstwaarschuwing te noemen geeft het college aan dat er nagenoeg geen ruimte is voor nieuw beleid. Uit de nota blijft overigens dat ook al vastgesteld beleid niet zonder meer uitgevoerd kan worden.
 • Hulp voor huurders in binnenstad: 'Over een maand is het te laat'

  27 mei 2020
  NIJMEGEN - Om in deze coronatijd een leegloop in de binnenstad te voorkomen, hebben verhuurders samenwerking gezocht met onder meer de gemeente en Koninklijke Horeca Nederland. De bedoeling is om huurders die financieel klem zitten tegemoet te komen.
 • Nieuw zorgcomplex op plek van oude peuterspeelzaal

  27 mei 2020
  BRUMMEN - Op de plek van de oude peuterspeelzaal in Brummen komen waarschijnlijk woningen voor mensen met dementie. De gemeente heeft daarover een principebesluit bereikt met zorginstelling Dagelijks Leven. Het idee is om twintig studio's te realiseren.
 • Subsidie voor inwoners om Arnhemse luchtkwaliteit te meten

  26 mei 2020
  ARNHEM - De gemeente Arnhem stelt 10.000 euro subsidie beschikbaar voor inwoners die een luchtmeter aanschaffen en hun meetgegevens beschikbaar stellen. Per meter wordt er 17,50 euro vergoed, dat is ongeveer de helft van de totale kosten. Dat komt neer op 570 luchtmeters.
 • Ondanks protest is komst zonnepark weer een stap dichterbij

  26 mei 2020
  BENNEKOM - Het zonnepark Nergena in Bennekom is een stap dichterbij gekomen. Het gemeentebestuur is ondanks stevig protest akkoord gegaan met de definitieve omgevingsvergunning. Voor de zomer gaat de gemeenteraad er over stemmen. Daar zijn de meningen verdeeld.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend