Logo De Belofte

ARNHEM - Arnhem heeft onvoldoende grip op onder meer de zorguitgaven, concluderen onderzoekers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Een gebrek aan visie en te weinig sturing zouden hier oorzaken van zijn. De poort voor professionals en aanbieders zou wijd open zijn gezet.

De VNG deed in Arnhem onderzoek om de grip op de uitgaven binnen het sociaal domein te verbeteren. Deze vormen een probleem binnen de gemeente. Het sociaal domein omvat onder meer asielzaken, zorg, armoede, onderwijs en werk en inkomen. Met name jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vormen de afgelopen jaren in financiële zin een struikelblok. Vanwege de omvang van de problematiek in Arnhem is ze de eerste grote gemeente die de VNG onderzocht.

'Visie sinds 2013 niet bijgesteld'

De mate waarin Arnhem grip heeft over haar uitgaven is beperkt, concluderen de onderzoekers. De gemeente wordt een gebrek aan visie verweten, die bovendien sinds 2013 al niet is bijgesteld. Hierdoor is de 'poort wijd opengezet' en hebben professionals en aanbieders 'relatief veel vrijheid gekregen'. 'Doen wat nodig is', luidt het devies.

Zie ook: Arnhems jeugdbeleid is visieloos, zo luidt de harde conclusie

Samenhang binnen het sociaal domein wordt gemist. Er wordt gedacht in de hokjes van 'oude kolommen' als zorg en bijstand en er wordt niet geprobeerd deze scheiding te overbruggen, ziet het VNG. Ook wordt een vertaling van visie naar meetbare uitgangspunten gemist, waardoor deze niet in de praktijk wordt gebracht.

'Sterk financiële drijfveren'

De gemeente heeft inmiddels maatregelen aangekondigd die in de kern onderdelen bevatten van de logische vervolgstappen, menen de onderzoekers. Motieven en drijfveren zouden daarbij 'sterk financieel van aard' zijn. Maar een 'breed doordacht en gedragen verhaal' vraagt nog om aanscherping en aanvulling. De uitvoering van deze stappen zou bovendien worden bemoeilijkt door het ontbreken van een naar de praktijk vertaalde visie, goede data en de mogelijkheden tot monitoring.

Er is momenteel weinig sturing vanuit de gemeente, zowel binnen de eigen organisatie als richting aanbieders. Wijkteams die verantwoordelijk zijn voor het budget zouden bij overschrijding eerder aan de bel moeten trekken, valt op te maken uit het rapport.

'Ook niet doen wat niet nodig is'

‘Doen wat nodig is’ betekent ook ‘niet doen wat niet nodig is’, stellen de onderzoekers. De gemeente zou daarom duidelijke uitspraken moeten doen over de kosten die ze bereid is te maken, met oog voor actuele ontwikkelingen. Ook wordt geadviseerd te prioriteren in de meest ongewenste overschrijdingen.

'Stuk complexer dan voorzien'

Omdat het sociaal domein breed is, zijn er vier verschillende wethouders bij betrokken. Zij laten in een reactie weten de analyse van de VNG te herkennen. De bestuurders geven aan 'al lange tijd' de grote maatschappelijke opgaven als armoede en schulden te kennen. Evenals onder meer het grote aantal bijstandsgerechtigden in de Rijnstad, jongeren die uitvallen en overlast in wijken. De opgave zou 'een stuk complexer dan voorzien' zijn. De gemeente zegt met de aanbevelingen uit het rapport aan de slag te willen gaan.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.

Door: Huibert Veth

Het laatste nieuws uit Arnhem

 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
 • Laatste strohalm in strijd tegen bouw in Arnhemse uiterwaarden

  24 september 2021
  ARNHEM - Kunnen er in de uiterwaarden van het Arnhemse Stadsblokken-Meinerswijk op een goede en veilige manier woningen worden gebouwd? Het is een slepende discussie in de Rijnstad, waar zelfs een college op viel. Vrijdag vechten de tegenstanders voor hun voorlopig laatste kans, als de zaak voorkomt bij de Raad van State.
 • Streep door plan Arnhems Stadstheater: 100 miljoen euro te gortig

  23 september 2021
  ARNHEM - Er gaat een streep door het plan om het Arnhemse Stadstheater te vernieuwen en daarbij huisvesting voor toneelgroep Oostpool en dansgezelschap Introdans te creëren. Bij de uitwerking ervan bleken de kosten steeds verder de pan uit te reizen tot inmiddels ruim 100 miljoen euro. De raad had gevraagd het financiële plaatje op maximaal 73 miljoen euro uit te laten komen.
 • 'De aanpak van seksuele uitbuiting is nog niet zo vanzelfsprekend als die van hennep'

  23 september 2021
  ARNHEM - De aanpak van seksuele uitbuiting gaat nog niet met de vanzelfsprekendheid waarmee dat bijvoorbeeld bij hennep gebeurt. Dat stelde burgemeester Ahmed Marcouch woensdagavond in de Arnhemse gemeenteraad. Toen hij eind juli een illegaal prostitutiepand aan de Boulevard Heuvelink sloot was dat 'historisch', terwijl dat bij hennepteelt zeer gebruikelijk is, ziet de burgervader.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend