Logo De Belofte

WIJCHEN - Het Wijchense college wil de prijsgrens in de definitie van goedkope koopwoningen optrekken van 172.000 euro naar 200.000 euro. Dit omdat bouwers aangeven dat het steeds moeilijker wordt om goedkope koopwoningen te bouwen en starters die deelnemen aan een collectief project binnen de oude prijsgrens vaak geen woning kunnen bouwen.

Extra bouwkosten

In Wijchen is de prijsgrens voor goedkope koopwoningen (de laagste prijscategorie koopwoningen, bereikbaar voor de lage en middeninkomens) op dit moment 172.000 euro. Deze prijs is vastgelegd in zowel de Woonvisie uit 2016 als de grondprijsbrief 2019. In de Woonvisie is opgenomen dat de prijsgrens jaarlijks wordt herzien op basis van de Wet bevordering eigen woningbezit. Dit is echter sinds 2016 niet gebeurd. ‘De afgelopen jaren zijn de bouwkosten fors gestegen', schrijft het college. 'Bouwers geven aan dat het steeds moeilijker wordt om goedkope koopwoningen te bouwen. Daar komt bij dat ze met steeds hogere eisen omtrent duurzaamheid te maken krijgen, wat tot extra bouwkosten leidt. Bij een aantal lopende Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)-projecten leidt de grens van 172.000 euro op dit moment tot problemen in de voorbereidingen. Potentiële starters dreigen af te haken omdat ze voor 172.000 euro geen woning kunnen bouwen. Dit maakt het extra urgent om naar de prijsgrens te kijken en te herijken.’

Fors tekort aan goedkope woningen

Het recente regionale woningmarktonderzoek van oktober 2019 toont aan dat er in Wijchen een fors tekort is aan goedkope koopwoningen. In dit woningmarktonderzoek is de grens van goedkope koop gesteld op 200.000 euro. ‘Een ruimere prijsgrens stimuleert ontwikkelaars om meer goedkope woningen te bouwen,' laat het college weten. 'Het biedt hen meer mogelijkheden om rendabel én duurzaam goedkope woningen te bouwen. Met de fors gestegen bouwkosten en verscherpte eisen omtrent duurzaamheid geeft een prijsgrens van 200.000 euro voldoende ruimte om een aanzienlijk aandeel goedkope koopwoningen te realiseren.’ Verhogen van de prijsgrens naar 200.000 euro geeft volgens het Wijchense college ook meer mogelijkheden voor starters in lopende CPO-projecten. ‘De gemeente Wijchen wil inwoners stimuleren hun eigen woning te bouwen via CPO en hierbij nadrukkelijk ruimte bieden aan starters en goedkope woningen. Met een verhoogde prijsgrens in combinatie met een gereduceerde grondprijs kunnen een aantal starters in lopende CPO projecten toch hun betaalbare woning verwezenlijken. Daarnaast sluit een prijsgrens van 200.000 euro aan bij de regio.’

Nadelen optrekken prijsgrens

Het college ziet ook wel nadelen in het optrekken van de prijsgrens. ‘Verhoging van de prijsgrens kan ertoe leiden dat ontwikkelaars vervolgens alleen in het grensgebied gaan bouwen, dus net onder de 200.000 euro. Hierdoor is een goedkope koopwoning voor een deel van de doelgroep nog steeds niet bereikbaar, en zal de woning bij verkoop door prijsstijging eerder buiten bereik van de doelgroep vallen. Daarnaast betekent verhogen van de grens minder inkomsten uit de verkoop van grond, omdat er een groter deel van de te bouwen woningen in de gereduceerde prijscategorie valt.’

Door: Mediapartner Omroep RN7

Het laatste nieuws uit Wijchen

 • Eigen inwoner moet voorrang krijgen bij zoektocht naar huis, oordeelt politiek

  30 maart 2021
  DRUTEN - Met het plan ‘eigen huurder eerst’ willen gemeenten een kwart van alle woningen reserveren voor hun burgers. Het initiatief is bedacht in Druten, maar wordt nu door steeds meer lokale besturen overwogen. En waar voorstanders het zien als een oplossing voor woningzoekers, noemen tegenstanders het een populistische gedachte.
 • Politiek wil vijf gemeenten verenigen om Land van Maas en Waal groots te promoten

  24 maart 2021
  DRUTEN - Om het Land van Maas en Waal op de kaart te zetten, hoopt Druten vijf gemeenten in de regio zover te krijgen om mee te werken aan een nieuwe toeristische visie. Volgens de lokale politiek is de streek tot op heden altijd een beetje vergeten. Een nieuw online portaal en een promotiecampagne met plaatselijke ondernemers moet daar verandering in brengen.
 • Kritiek op priklocatie in Wijchen: 'Hoe kunnen we dit verbeteren?'

  05 maart 2021
  WIJCHEN - Een aantal kritische raadsleden wil dat de gemeente Wijchen nauwer samenwerkt met de GGD om de lokale priklocatie effectief te laten vaccineren. De partij Kernachtig Wijchen roept op om de vinger goed aan de pols te houden, zodat er binnenkort genoeg spuiten zijn voor iedereen.
 • 'Bij ons is het net zo veilig', ondernemers met condooms naar de wethouder

  02 maart 2021
  WIJCHEN - Om zich hard te maken voor de heropening van hun zaak, delen horecabazen in Wijchen dinsdag condooms uit met de leus: 'Bij ons is het net zo veilig'. De ondernemers denken namelijk dat hun terrassen even coronaproof zijn als de winkels die vanaf woensdag weer beperkt de deuren mogen openen.
 • CDA vindt dat Wijchen te weinig huizen bouwt, wethouder noemt dat onzin

  17 februari 2021
  WIJCHEN - In Wijchen moeten meer huizen worden gebouwd, vindt het lokale CDA. De gemeente doet volgens de fractie te weinig om problemen op de woningmarkt aan te pakken, terwijl juist nu nood aan de man is. De wethouder noemt dat onzin: ‘We lopen volledig op schema.'

Overig verkiezingsnieuws

 • Haken en ogen aan openstelling Oosteinderweg

  15 april 2021
  NUNSPEET - De afsluiting van de Oosteinderweg stond als agendapunt genoteerd bij de commissie Ruimte en Wonen. Toen de weg afgesloten werd zou er na een jaar geëvalueerd worden. Maar ook nu gaat het niet om een evaluatie, maar een peiling vanuit het college om te horen hoe de commissieleden hierin staan. Er zijn enkele opties genoemd.
 • Windmolens zonder draagvlak? Gemeente niet blij met duurzaamheidsplannen

  14 april 2021
  DRUTEN - De lokale politiek is druk bezig om de CO2-uitstoot de komende jaren fors terug te dringen. Hoewel de meeste gemeenten weg dachten te komen met het opwekken van zonne-energie, wordt van een paar regio’s verwacht dat zij binnenkort alsnog windmolens overwegen. Zo ook van Druten, waar raadsleden nogal verontwaardigd zijn: ‘Dit proces is ondemocratisch.’
 • Arnhemmers in de bijstand mogen straks tot 500 euro bijverdienen

  14 april 2021
  ARNHEM - Arnhemmers in de bijstand mogen straks tot 500 euro per maand bijverdienen, zonder dat ze worden gekort op hun uitkering. Een raadsmeerderheid laat aan Omroep Gelderland weten dat plan te steunen. De Rijnstad wil daarmee het Amsterdamse voorbeeld volgen, dat een maas in de wet vond om dat mogelijk te maken.
 • Politicoloog gebruikt pamflet Hitler voor kritiek op Arnhems afvalreferendum

  11 april 2021
  ARNHEM - De Arnhemse politicoloog Christiaan Holland heeft een nazi-pamflet uit 1938 vergeleken met het recente Arnhemse afvalreferendum. Holland spreekt zelf van een 'sturende formulering' rond het afvalreferendum. Een vergelijking tussen het Arnhemse stadsbestuur en de nazi's heeft hij zeker niet willen maken, legt Holland uit. De ophef noemt hij dan ook 'onzinnig'.
 • Woede om uitstel drugswet: 'Echt grote onzin'

  09 april 2021
  OLDEBROEK - "Ik kan dit niet uitleggen." Burgemeester Tanja Haseloop van Oldebroek is woedend over het besluit van het demissionair kabinet om een nieuwe drugswet uit te stellen. "Hiermee geeft het kabinet een volledig verkeerd signaal." Ook de Achterhoekse jeugdagent Maikel Boomkamp had graag eerder een verbod gezien: "Wij zien op straat de gevolgen en wat het in de gezinnen doet."
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend