Logo De Belofte

WIJCHEN - Het Wijchense college wil de prijsgrens in de definitie van goedkope koopwoningen optrekken van 172.000 euro naar 200.000 euro. Dit omdat bouwers aangeven dat het steeds moeilijker wordt om goedkope koopwoningen te bouwen en starters die deelnemen aan een collectief project binnen de oude prijsgrens vaak geen woning kunnen bouwen.

Extra bouwkosten

In Wijchen is de prijsgrens voor goedkope koopwoningen (de laagste prijscategorie koopwoningen, bereikbaar voor de lage en middeninkomens) op dit moment 172.000 euro. Deze prijs is vastgelegd in zowel de Woonvisie uit 2016 als de grondprijsbrief 2019. In de Woonvisie is opgenomen dat de prijsgrens jaarlijks wordt herzien op basis van de Wet bevordering eigen woningbezit. Dit is echter sinds 2016 niet gebeurd. ‘De afgelopen jaren zijn de bouwkosten fors gestegen', schrijft het college. 'Bouwers geven aan dat het steeds moeilijker wordt om goedkope koopwoningen te bouwen. Daar komt bij dat ze met steeds hogere eisen omtrent duurzaamheid te maken krijgen, wat tot extra bouwkosten leidt. Bij een aantal lopende Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)-projecten leidt de grens van 172.000 euro op dit moment tot problemen in de voorbereidingen. Potentiële starters dreigen af te haken omdat ze voor 172.000 euro geen woning kunnen bouwen. Dit maakt het extra urgent om naar de prijsgrens te kijken en te herijken.’

Fors tekort aan goedkope woningen

Het recente regionale woningmarktonderzoek van oktober 2019 toont aan dat er in Wijchen een fors tekort is aan goedkope koopwoningen. In dit woningmarktonderzoek is de grens van goedkope koop gesteld op 200.000 euro. ‘Een ruimere prijsgrens stimuleert ontwikkelaars om meer goedkope woningen te bouwen,' laat het college weten. 'Het biedt hen meer mogelijkheden om rendabel én duurzaam goedkope woningen te bouwen. Met de fors gestegen bouwkosten en verscherpte eisen omtrent duurzaamheid geeft een prijsgrens van 200.000 euro voldoende ruimte om een aanzienlijk aandeel goedkope koopwoningen te realiseren.’ Verhogen van de prijsgrens naar 200.000 euro geeft volgens het Wijchense college ook meer mogelijkheden voor starters in lopende CPO-projecten. ‘De gemeente Wijchen wil inwoners stimuleren hun eigen woning te bouwen via CPO en hierbij nadrukkelijk ruimte bieden aan starters en goedkope woningen. Met een verhoogde prijsgrens in combinatie met een gereduceerde grondprijs kunnen een aantal starters in lopende CPO projecten toch hun betaalbare woning verwezenlijken. Daarnaast sluit een prijsgrens van 200.000 euro aan bij de regio.’

Nadelen optrekken prijsgrens

Het college ziet ook wel nadelen in het optrekken van de prijsgrens. ‘Verhoging van de prijsgrens kan ertoe leiden dat ontwikkelaars vervolgens alleen in het grensgebied gaan bouwen, dus net onder de 200.000 euro. Hierdoor is een goedkope koopwoning voor een deel van de doelgroep nog steeds niet bereikbaar, en zal de woning bij verkoop door prijsstijging eerder buiten bereik van de doelgroep vallen. Daarnaast betekent verhogen van de grens minder inkomsten uit de verkoop van grond, omdat er een groter deel van de te bouwen woningen in de gereduceerde prijscategorie valt.’

Door: Mediapartner Omroep RN7

Het laatste nieuws uit Wijchen

Overig verkiezingsnieuws

 • Renkum ziet financiële afgrond, maar weigert bij te sturen

  01 juni 2020
  OOSTERBEEK - Drie tot vijf miljoen euro kan de gemeente Renkum de komende jaren structureel tekortkomen, is de inschatting van wethouder financiën Marinka Mulder. Maar extra bezuinigen, dat ziet zij niet zitten. 'Ik denk dat het Rijk ook zal zien dat het niet langer kan op deze manier', stelt zij. 'Of laten we zeggen, daar hoop ik op.'
 • Seksuele intimidatie in Arnhem: meer dan helft vrouwen slachtoffer

  30 mei 2020
  ARNHEM - Van de Arnhemse vrouwen is 63 procent slachtoffer van seksuele intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek. Een eenduidige aanpak zou ontbreken. Voor handhaving is nog te weinig wettelijke basis, stelt de gemeente.
 • Raadslid wil corona-monument: 'Dat helpt ons allemaal bij het verwerkingsproces'

  29 mei 2020
  WIJCHEN - Er moet in de gemeente Wijchen een gedenkplek komen voor alle slachtoffers van de coronacrisis, dat vindt raadslid Rudie van Haren. Hij stelt voor dat er in de natuur een speciaal kunstwerk wordt geplaatst, waar men na de crisis samen kan komen om elkaar troost te bieden.
 • Beverfamilie zit bouwbedrijf in Arnhem dwars

  29 mei 2020
  LICHTENVOORDE - Bij de Arnhemse Stadsblokken heeft zich een beverfamilie gevestigd. Dat zou blijken uit onderzoek in opdracht van verschillende belangengroepen die fel gekant zijn tegen de veelbesproken woningbouw in Stadsblokken-Meinerswijk. Volgens de belangengroepen moeten de afgegeven vergunningen worden ingetrokken en de bouw worden stilgelegd, want bevers zijn een beschermde diersoort.
 • Zorgen om 15-jarigen die te veel alcohol drinken

  29 mei 2020
  EDE - Er klinken zorgen over het alcoholgebruik van jonge tieners in de gemeente Ede. Een vijfde van de de vijftien- en zestienjarigen in de gemeente drink wel eens meer dan 5 glazen per avond, blijkt uit gemeentecijfers.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend