Logo De Belofte

EDE - Over de manier waarop Warmtebedrijf Ede energie moet leveren, is niet goed genoeg nagedacht. De betrouwbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid hebben meer richtlijnen nodig voor de toekomst. Dat staat in een onderzoeksrapport van adviesbureau Berenschot in opdracht van de gemeente Ede. 

'De landelijke overheid geeft onvoldoende handvatten voor het doen van de goede dingen en daardoor treedt waarschijnlijk marktfalen op', is te lezen in het onderzoeksrapport. Daarnaast heeft Ede zelf nog geen warmtetransitievisie gemaakt, waardoor de weg naar een 'aardgasvrij Ede in 2050' nog onbekend is.

Mogelijk botsende belangen

In het rapport wordt gesproken van een 'potentieel waardenconflict' tussen het belang van het energiebedrijf en de publieke belangen waar de gemeente voor staat. Nu al botsen belangen soms: biomassa is nodig om bijna 20.000 huishoudens in de gemeente Ede te voorzien van warm water, maar het zorgt wel voor uitstootoverlast bij omwonenden.

De leefbaarheid komt dan ter discussie te staan. Betrouwbaarheid van de warmtelevering, betaalbaarheid en duurzaamheid zijn op korte termijn niet in het geding, staat in het rapport. Maar op de langere termijn ontstaat ook daar mogelijk wrijving. Het kan bijvoorbeeld zijn dat oudere wijken niet aangesloten worden op het warmtenet omdat dat voor een energiebedrijf te duur is. 

Nieuwe afspraken maken

Het gemeentebestuur wil de samenwerking met energiebedrijf MPD (het moederbedrijf van Warmtebedrijf Ede) voortzetten door de huidige overeenkomst tot juli 2023 te verlengen.

Ondertussen wordt gepraat over nieuwe afspraken die gekoppeld 'zouden kunnen worden' aan die verlenging. Daarbij gaat het in ieder geval om maatregelen om de luchtverontreiniging te beperken en de communicatie te verbeteren.

Berenschot adviseert om samen met het energiebedrijf een warmteontwikkelbedrijf of alliantie te starten of mede-eigenaar te worden van een deel van het Warmtebedrijf Ede/MPD. Die opties worden voorlopig door het gemeentebestuur uitgesteld.

Dit jaar wordt er namelijk nieuwe landelijke wetgeving verwacht waarbij eisen worden gesteld aan onder meer verduurzaming en de prijsstelling van energie. In 2021 volgt een gemeentelijke transitievisie warmte. Het gemeentebestuur wil die ontwikkelingen afwachten.

Zie ook: 

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.

Door: Joukje Valkenburg

Het laatste nieuws uit Ede

 • Schoolboeken laten langer op zich wachten door personeelstekorten

  02 september 2021
  EDE - Scholieren moeten dit jaar iets langer wachten op hun schoolboeken dan normaal. Iddink uit Ede, een van de grootste distributeurs van ons land, zet alle zeilen bij om het lesmateriaal op tijd bezorgd te krijgen. Maar door personeelstekorten worden de boeken nu pas enkele dagen voor de start van het schooljaar bij de scholieren thuis bezorgd.
 • Regeling rond diplomazwemmen in Ede uitgebreid

  12 juli 2021
  EDE - Niet alleen kinderen van 7 en 8 jaar oud met ouders die een inkomen hebben tot 130 procent van het bijstandsnorm, kunnen gebruik maken van de speciale regeling in Ede met betrekking tot het diplomazwemmen.
 • Formatie in Ede blijft achter gesloten deuren

  12 juli 2021
  EDE - Een motie waarmee D66 en PvdA wilden bewerkstelligen dat de formatiebesprekingen in de openbaarheid zouden gaan plaatsvinden, kon op geen meerderheid rekenen in de Edese gemeenteraad.
 • SGP Ede: Betrek inwoners nog meer bij de komst van windmolens

  29 juni 2021
  EDE - Als het aan het college van burgemeester en wethouders van Ede ligt, komen er tot tien windmolens in de gemeente Ede bij in de komende jaren.
 • College Ede komt ondernemers Ede Centrum en Bennekom tegemoet

  29 juni 2021
  EDE - Het coronavirus heeft zijn sporen nagelaten bij ondernemers onder meer in Ede-Centrum en in Bennekom. Om de ondernemers in deze centra tegemoet te komen is er eerder dit jaar besloten om de reclamebelasting te halveren.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend