Logo De Belofte

WIJCHEN - Het bieden van een omzetgarantie voor zorgaanbieders in de Jeugdhulp en Wmo op aangeven van het Rijk, de VNG en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zorgt ervoor dat Wijchen forse bezuinigingen ten dele niet kan realiseren. Dit komt omdat het maandgemiddelde voor de omzet van 2019 gehanteerd wordt, wat vóór de bezuinigingsmaatregelen was.

‘Pijnlijke, maar noodzakelijke’ bezuinigingsmaatregelen

Op 13 april van dit jaar besloot de Wijchense gemeenteraad ‘pijnlijke, maar noodzakelijke’ bezuinigingsmaatregelen aan te nemen voor Jeugdhulp en Wmo. Dit omdat de gemeente in 2018 en 2019 te maken had met steeds verder oplopende tekorten op de zorgbudgetten voor Jeugdhulp en Wmo. Het actuele verwachte uitgavenniveau voor 2019 was totaal 15 miljoen euro, terwijl het beschikbare budget voor deze onderdelen in de begroting van de gemeente Wijchen voor het jaar 2020 13,3 miljoen euro bedraagt. Voor het lopende begrotingsjaar 2020 betekende dit dat 1,7 miljoen euro bezuinigd moet worden om uit te kunnen komen met de beschikbare middelen. ‘Voor de jaren erna ligt nog een forsere opgave’, liet het college toen weten.

Dringend beroep

Het Rijk doet een zeer dringend beroep op gemeenten om de door hun gecontracteerde zorgaanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financieel zekerheid en ruimte te bieden van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020. Vanwege het grote maatschappelijk belang dat de taken die vallen onder de Jeugdzorg en de Wmo in stand blijven, hebben het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afspraken gemaakt over de continuïteit van de financiering voor zorgaanbieders die deze taken uitvoeren. De Veiligheidsregio Gelderland Zuid hanteert het standpunt dat de richtlijn van het Rijk en de VNG gehanteerd dient te worden. Eerder stelde het college al de tijdelijke declaratierichtlijnen voor Wmo, Jeugdhulp en en doelgroepenvervoer vast die door het Regionaal Ondersteuningsbureau waren opgesteld.

Bezuiniging zeker voor 30 procent niet gerealiseerd

De beoogde continuïteit van financiering houdt in dat financiering van de omzet wordt doorgezet op het niveau van vóór de coronacrisis. Voor Jeugdhulp en Wmo wordt hiervoor het maandgemiddelde qua omzet van het jaar 2019 gehanteerd. ‘De precieze financiële effecten voor de gemeente van deze gegarandeerde omzet zijn nog niet te meten. Maar voor Jeugdhulp en Wmo betekent dit specifiek dat voor de maanden maart, april en mei 2020 de ingezette bezuinigingsmaatregelen voor 30 procent van het jaar niet zullen worden gerealiseerd.’

Voldoende capaciteit

‘Zorgaanbieders hebben deze ondersteuning nodig om in deze fase van de crisis niet in financiële problemen te komen en continuïteit van zorg en ondersteuning te kunnen garanderen en professionals in te zetten daar waar ze het nu het meest nodig zijn’, laat het Wijchense college weten. ‘Ook blijft zo voldoende capaciteit beschikbaar voor toekomstige jeugdzorg en ondersteuning. Van aanbieders verwachten wij dat ze zich inspannen om in deze coronacrisis – binnen de richtlijnen van het RIVM – zo veel mogelijk zorg te leveren, die regulier gedeclareerd kan worden. Dit is het best voor de continuïteit van zorg van cliënten.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever RN7

 

 

Door: Mediapartner Omroep RN7

Het laatste nieuws uit Wijchen

Overig verkiezingsnieuws

 • Arnhemse raad spreekt ongenoegen over college uit, excuses wethouder

  10 juli 2020
  ARNHEM - De Arnhemse gemeenteraad sprak donderdagavond in grote meerderheid haar ongenoegen uit over het handelen van het college. Er zou sprake zijn van gebrekkige ondersteuning en informatievoorziening en te weinig transparantie.
 • Fractie DENK verlaat uit protest Arnhemse raadszaal

  10 juli 2020
  ARNHEM - De fractie van DENK Verenigd Arnhem heeft donderdagavond uit protest de Arnhemse raadszaal verlaten. In hun ogen werd het hen niet gegund om een voorstel kort toe te lichten, omdat ze door hun spreektijd heen waren. Later op de avond werd wel aan alle fracties extra tijd toegekend. "Zo ga je niet met elkaar om", zegt fractievoorzitter Yildirim Usta, nadat hij boos de zaal uitliep.
 • Lagere huur en een aardgasvrije woning, bewoners hoeven alleen maar 'ja' te zeggen

  10 juli 2020
  NIJMEGEN - De 220 nieuwe huurwoningen in de Nijmeegse volkswijk Jerusalem kunnen toch aardgasvrij gebouwd worden. Woningcorporatie Talis, de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland hebben de handen ineen geslagen.
 • Scherpenzeel wil zelfstandig blijven: acht stemmen voor, vijf tegen

  10 juli 2020
  SCHERPENZEEL - De gemeente Scherpenzeel wil zelfstandig blijven. Dat werd donderdagavond duidelijk in een beslissende raadsvergadering. De gemeenteraad nam de Kadernota aan, waarin staat hoe het dorp zelfstandig wil blijven opereren, met acht stemmen voor en vijf stemmen tegen.
 • Achterkamertjespolitiek in Ede, besluit over zonnepark uitgesteld

  10 juli 2020
  EDE - Er zou donderdagavond definitief duidelijkheid komen over zonnepark Nergena in Bennekom. Maar dat kwam er niet. De gemeenteraad besloot - na bijna drie uur overleg in Edese achterkamertjes - de cruciale stemming uit te stellen. Er komt eerst een integriteitsonderzoek naar raadslid Bram van der Beek (ChristenUnie).
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend