Logo De Belofte

ARNHEM - De Arnhemse wethouder financiën Ronald Paping weet nog niet wat de coronacrisis voor de stad betekent. 'Komen we in een zwart economisch scenario of zullen we ons redelijk staande houden?', vraagt hij zich hardop af. 'Ik vind dat moeilijk te bepalen.'

Er rollen dit jaar slechts twintig pagina's perspectiefnota van de printer. Deze nota is normaal gesproken binnen de gemeentepolitiek, na de jaarlijkse begroting, het belangrijkste stuurdocument voor de lokale politici. Daarin wordt een financiële tussenstand gepresenteerd en eventueel bijstelling van beleid aangekondigd. Maar door corona blijkt duidelijkheid moeilijk te bieden en hebben de cijfers die er wel staan beduidend minder waarde.

'Zonder alle corona-ellende'

Paping snapt de behoefte aan meer inzicht en vooruitblikken. 'Maar ik leef in volstrekte onzekerheid', zegt hij. 'Dit is een crisis die ik nog nooit heb meegemaakt. De impact is zo onzeker.'

In zijn nota heeft Paping de financiën voor de komende jaren doorgerekend en zie je per saldo wat relatief kleine plussen en minnen ten opzichte van de begroting. 'Maar dat is zonder alle corona-ellende', legt de wethouder uit.

En ook het profiel waarop gebaseerd wordt of Arnhem voldoende bestand is tegen financiële risico's, is van eind 2019 en daarmee behoorlijk achterhaald. Corona heeft het financiële risicoprofiel van de stad immers tamelijk opgeschud. De betekenis van dit cijfer is dan ook 'erg betrekkelijk'. Wel kan worden geconstateerd dat dit cijfer de komende jaren ook zonder de corona-effecten al op het minimale zit van wat volgens de eigen gemeenteregels nodig is. Ook zonder de coronacrisis stond er al veel druk op de begroting, schrijft het stadsbestuur.

15 miljoen euro

En hoe groot die 'corona-ellende' is, is de vraag. Paping komt nu met een eerste impactanalyse. Daarin gaat hij ervan uit dat de 'contactbeperkende maatregelen' niet langer duren dan tot half juni. Daarmee komt hij al tot een som van ten minste 15 miljoen euro aan nadelige gevolgen vanwege bijvoorbeeld extra uitkeringen, een grotere zorgvraag, minder parkeerinkomsten en afnemende bouwvergunningen. Maar de lijst met posten met financiële gevolgen 'nog niet bekend' is groot en hierin nog niet meegenomen.

Ook de impact op de lange termijn ontbreekt nog. 'Ik proef ook bij de raad de behoefte aan inzicht en scenario's', ziet de wethouder. 'Maar dan wil ik iets meer vaste grond onder mijn voeten hebben.'

Paping heeft een 'finance coronateam' in het leven geroepen dat regelmatig moet gaan updaten over dit 'voortschrijdend inzicht'. 'We moeten wel blijven nadenken over wat er gaat gebeuren', benadrukt hij. 'We proberen grip te krijgen op de situatie.'

Aanspreken reservepotjes

De woensdag gepresenteerde nota is 'beleidsneutraal', dus zonder nieuwe maatregelen. Als mogelijkheid om de financiële gevolgen van corona op de korte termijn op te vangen, noemt Paping het aanspreken van reservepotjes. Dat zal 'onvermijdelijk doorwerken' in de financiële positie van de gemeente.

De structurele effecten van de coronacrisis zullen door vermindering van uitgaven (bezuinigingen) en/of verhoging van inkomsten moeten worden opgevangen, schrijft Paping in zijn nota. Als dat nodig is, wil hij in de begroting aan het einde van het jaar met voorstellen daartoe komen.

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.

Door: Huibert Veth

Het laatste nieuws uit Arnhem

 • Kopers moeten misschien jaren wachten op hun nieuwbouwhuis

  13 mei 2021
  ARNHEM - Hoewel de woning die zij vorig jaar kocht al in volle aanbouw zou moeten zijn, kijkt Xeni Frencken nog altijd uit over braakliggend terrein. Recyclingbedrijf Van Houtum aan de overkant van de weg verzet zich al jaren tegen de bouw, uit vrees voor klachten over de herrie die de afvalverwerking maakt. Projectontwikkelaar BPD besloot de woningen in Arnhem in de verkoop te doen, ondanks de lange geschiedenis van bezwaarprocedures in het gebied.
 • Wethouder moet marktwerking in de zorg toch onderzoeken

  13 mei 2021
  ARNHEM - De Arnhemse wethouder Roeland van der Zee zal toch onderzoek moeten doen naar de mogelijkheden om minder marktwerking in de zorg te krijgen. De raad droeg hem dat eerder op, maar vond dat hij dat niet of onvoldoende uitvoerde. Een motie van treurnis over het handelen van de wethouder werd alleen door een flink deel van de oppositie gesteund.
 • Brugklassers planten zelfgekweekte bloemen in wijken

  12 mei 2021
  ARNHEM - 700 brugklassers van vijf Arnhemse scholen fleuren sinds woensdag de wijken op met zelfgekweekte bloemen en planten. De gemeente heeft geld gekregen voor het project om getroffen jongeren in coronatijd te helpen. "Het maakt de buurt ook wat vrolijker", vertelt een van de leerlingen.
 • Straatcoaches moeten jongeren op het rechte pad houden

  11 mei 2021
  ARNHEM - Door het inzetten van straatcoaches in de wijken Malburgen en Presikhaaf hoopt de gemeente criminaliteit en overlast onder de jongeren en jongvolwassenen weg te nemen. Daarmee wil Arnhem voorkomen dat de jeugd afglijd in ernstige criminaliteit.
 • 'Privacystrijder' vecht opnieuw tegen Arnhemse afvalpas

  11 mei 2021
  ARNHEM - Gaat de Arnhemse afvalpas definitief de prullenbak in? Dat probeert 'privacystrijder' Michiel Jonker dinsdagmorgen voor elkaar te krijgen in het hoger beroep bij de Raad van State tegen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). "Of de anonimiteit moet helemaal gewaarborgd zijn. Dan is het een ander verhaal", licht Jonker toe.

Overig verkiezingsnieuws

 • Kopers moeten misschien jaren wachten op hun nieuwbouwhuis

  13 mei 2021
  ARNHEM - Hoewel de woning die zij vorig jaar kocht al in volle aanbouw zou moeten zijn, kijkt Xeni Frencken nog altijd uit over braakliggend terrein. Recyclingbedrijf Van Houtum aan de overkant van de weg verzet zich al jaren tegen de bouw, uit vrees voor klachten over de herrie die de afvalverwerking maakt. Projectontwikkelaar BPD besloot de woningen in Arnhem in de verkoop te doen, ondanks de lange geschiedenis van bezwaarprocedures in het gebied.
 • Wethouder moet marktwerking in de zorg toch onderzoeken

  13 mei 2021
  ARNHEM - De Arnhemse wethouder Roeland van der Zee zal toch onderzoek moeten doen naar de mogelijkheden om minder marktwerking in de zorg te krijgen. De raad droeg hem dat eerder op, maar vond dat hij dat niet of onvoldoende uitvoerde. Een motie van treurnis over het handelen van de wethouder werd alleen door een flink deel van de oppositie gesteund.
 • Brugklassers planten zelfgekweekte bloemen in wijken

  12 mei 2021
  ARNHEM - 700 brugklassers van vijf Arnhemse scholen fleuren sinds woensdag de wijken op met zelfgekweekte bloemen en planten. De gemeente heeft geld gekregen voor het project om getroffen jongeren in coronatijd te helpen. "Het maakt de buurt ook wat vrolijker", vertelt een van de leerlingen.
 • Het woonwagenkamp zit bomvol, onderzoek naar nieuwe locaties

  11 mei 2021
  WAARDENBURG - De gemeente West Betuwe kijkt naar drie mogelijk nieuwe locaties voor woonwagens in Waardenburg en Tuil. Nu is woonwagenlocatie De Griend in Waardenburg overvol. Op deze plek is plaats voor zes woonwagens, maar er staan er een stuk meer.
 • Opnieuw ziet VVD lokale politici vertrekken: 'Niet altijd eens met gang van zaken'

  11 mei 2021
  HATTEM - Voor de derde keer in anderhalf jaar stappen Noord-Veluwse VVD-fractieleden uit hun gemeenteraadsfractie. Na Rick van Velthuijsen (Elburg) en Jeroen Snaterse (Nunspeet) maakten Gina Guldenaar en Albert de Boer dinsdag bekend de Hattemse VVD-fractie te verlaten en door te gaan als nieuwe partij, HattemCentraal. Volgens Erik van Enk, de voorzitter van VVD Hanzenetwerk regio Zwolle, zijn de beslissingen niet met elkaar verbonden.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend