Logo De Belofte

ARNHEM - De algehele financiële positie van Arnhem is afgelopen jaar verbeterd ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat concludeert de accountant na controle van de jaarrekening over 2019. Wel is de capaciteit om risico's op te vangen 'voldoende maar kwetsbaar' en slonk de algemene spaarpot.

Die spaarpot met vrij besteedbaar geld, de algemene reserve, daalde afgelopen jaar van ruim 42 miljoen euro naar een kleine 30 miljoen euro. Arnhem heeft daarnaast een flink deel van zijn geld vastgezet voor een specifiek doel, de zogeheten bestemmingsreserves. Als je die meerekent steeg het totale eigen vermogen van Arnhem vorig jaar met zo'n 10 miljoen euro.

'Kunnen niet onbeperkt leegtrekken'

De accountant constateert dat van een aantal van die potjes de laatste jaren nauwelijks gebruik is gemaakt. Geadviseerd wordt dan ook om te bekijken of deze niet beter terug kunnen naar de algemene spaarpot. Een advies dat wethouder Ronald Paping graag ter harte neemt, laat hij aan Omroep Gelderland weten. 'We kunnen niet onbeperkt de algemene reserve leegtrekken.'

Die potjes terugstorten naar de algemene spaarpot zal binnen de coalitie van de GroenLinks-wethouder nog wel de nodige discussie geven. 'We hebben er als coalitie juist voor gekozen om te sparen', laat VVD-raadslid Bas van Es weten. 'Zo kan onze financiële stabiliteit gestaag stijgen, waardoor we uiteindelijk weer aan de norm van de provincie voldoen waar we al geruime tijd onder zitten.'

'Beetje voor de gek houden'

En ook D66-fractievoorzitter Sabine Andeweg meent dat je jezelf met het accountantsadvies 'een beetje voor de gek houdt'. 'We zijn blij dat we de afgelopen jaren gespaard hebben, want we hebben het misschien wel hard nodig de komende tijd.'

Het vermogen van Arnhem om aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen was eind 2019 gestegen en een stuk beter dan gepland. Maar nog altijd onder de kritische grens die de provincie hier als toezichthouder voor stelt, zoals Van Es al aanhaalde. Dat komt vooral omdat geplande investeringen 'nog niet geheel afgerond zijn'. Daardoor hoefde er minder te worden geleend.

Investeringen uitgesteld

Zo werden investeringen in parkeermaatregelen en wegenonderhoud doorgeschoven. Voor onderwijshuisvesting werd er voor bijna 13 miljoen euro uitgesteld. En ook investeringen in de eigen huisvesting van de gemeente zijn nog niet uitgevoerd.

De capaciteit om financiële risico's op te kunnen vangen is afgelopen jaar flink gedaald. Nog altijd voldoende maar wel kwetsbaar, valt te lezen in het eigen jaarrapport. Paping wijst erop dat deze uitkomst wel een stuk positiever is dan waar in de loop van het jaar rekening mee werd gehouden.

Zie ook: Arnhem grijpt naar spaarpot en voorkomt extra bezuinigingen

Zorgtekort 19 miljoen euro

Bij die geschetste verwachtingen speelde de steeds maar oplopende zorgkosten een hoofdrol. En uiteindelijk is er ook ruim 19 miljoen euro meer naar de zorg gegaan dan begroot, ondanks dat hier de afgelopen jaren telkens meer geld voor wordt gereserveerd. Tariefstijgingen en een groter aantal cliënten in de jeugdzorg is hiervan de hoofdreden, ziet de accountant.

Zie ook: Arnhemse wethouder over jeugdzorgbezuinigingen: 'Dat gaat pijn doen'

Daartegenover staan onder meer extra inkomsten uit de verkoop van erfpachtpercelen en het afgeven van bouwvergunningen. Ook kwam er meer binnen aan eigen zorgbijdragen en gaf Het Rijk meer geld voor uitkeringen. Per saldo komt het resultaat voor 2019 daarmee 7,3 miljoen euro slechter uit dan begroot.

'Weten niet in welke film we zitten'

Paping toont zich tevreden met het jaarresultaat, maar de huidige coronacrisis zal de financiële positie en plannen van de gemeente Arnhem in een ander perspectief plaatsen. 'We weten nog niet in welke film we zitten en hoe lang die duurt', vertelt de wethouder. 'We krijgen een forse rekening en weten ook niet of dat incidenteel of structureel zal zijn.' Volgende week wil Paping met een eerste risicoinventarisatie komen van de corona-effecten.

Zie ook: 

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.

Door: Huibert Veth

Het laatste nieuws uit Arnhem

 • Ambtenaren ziek thuis na discriminatieaffaire: 'Er moesten koppen rollen'

  06 mei 2021
  ARNHEM - De concerndirecteur (directeur van de gehele gemeentelijke organisatie) en gemeentesecretaris van Arnhem zijn door het college 'geslachtofferd' voor hun rol in de discriminatieaffaire. Dat vertellen meerdere bronnen aan Omroep Gelderland. Twee van de hoogste ambtenaren binnen de gemeente hebben zich ziek gemeld, nadat het vertrouwen in hen is opgezegd. Bronnen melden dat de handelwijze van het college tot een angstcultuur binnen het stadhuis leidt.
 • Marcouch furieus over bedreiging van agent

  29 april 2021
  ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch heeft geen goed woord over voor de filmpjes van een agent die viral gaan omdat hij geweld zou hebben gebruikt om bezoekers dinsdag het Sonsbeekpark uit te krijgen. Bij de rondgestuurde filmpjes staan teksten waarin de diender bedreigd wordt en zijn mensen openlijk op zoek naar zijn huisadres. "Kwaadaardig, onacceptabel en bovendien strafbaar", stelt Marcouch.
 • Burgemeester Arnhem tevreden over handhaving na koningsdagincidenten

  28 april 2021
  ARNHEM - Tijdens Koningsdag waren er in Arnhem meerdere incidenten op verschillende plekken. Een demonstratie op de Markt trok veel meer bezoekers dan afgesproken, voetbalhooligans wilden de stad bezoeken om te knokken met de harde kern van Vitesse en het Sonsbeekpark moest worden ontruimd omdat feestvierders lak hadden aan de coronaregels. Wel is burgemeester Ahmed Marcouch zeer tevreden over de handhaving.
 • Binnenstad klaar voor bezoekersstroom: 'Ik heb zin om weer op een terrasje te zitten'

  28 april 2021
  ARNHEM - De Arnhemse binnenstad is klaar voor de versoepelde winkelopeningen en terrasbezoeken, die vanaf vandaag weer mogelijk zijn. Wethouder Jan van Dellen denkt dat de stad de toestroom van bezoekers op een corona-verantwoorde manier aankan. "We stoffen het plan van vorig jaar af", vertelt hij. Toen ging de opening na de lockdown volgens hem ook 'best goed'.
 • Miljoenentekort op afval door diftar en corona

  27 april 2021
  ARNHEM - De gemeente Arnhem kwam afgelopen jaar miljoenen tekort op de rekening voor afvalverwerking. Of dat toe te schrijven is aan corona of het nieuwe systeem waarbij moest worden betaald per afvalzak, diftar, is moeilijk te zeggen. De gemeente houdt het alles bij elkaar ongeveer op fifty-fifty.

Overig verkiezingsnieuws

 • Bewoners Sluiterweg Elspeet willen sluipverkeer in hun straat tegengaan

  06 mei 2021
  ELSPEET - Bewoners van de Sluiterweg in Elspeet willen dat de gemeente maatregelen gaat treffen om sluipverkeer effectief tegen te gaan om zo de veiligheid te waarborgen. De gemeente concludeert dat naar aanleiding van een schouw het niet is opgevallen dat er gevaarlijke situaties zijn en om die reden wordt de huidige verkeerssituatie niet gewijzigd.
 • Raad steunt aanpak verkeersknelpunten Halfweg en Gortelseweg

  06 mei 2021
  VIERHOUTEN - CDA-fractievoorzitter Koos Meijer maakt zich al geruime tijd zorgen over een tweetal verkeersknelpunten rondom Vierhouten. Het gaat om de situaties bij Halfweg en de Gortelseweg. In beide gevallen is de verkeersveiligheid ernstig in het geding en is naar zijn mening spoedige verbetering nodig.
 • Het huisvesten van arbeidsmigranten krijgt nog een staartje

  06 mei 2021
  NUNSPEET - Bij de rondvraag in de gemeenteraad had André Timmerman (PvdA/GroenLinks) een vraag over de slechte huisvesting van arbeidsmigranten op De Grote Bunte. Timmerman had daar eerder schriftelijke vragen over gesteld en ook antwoord gekregen. Die antwoorden bevredigden hem niet.
 • Ambtenaren ziek thuis na discriminatieaffaire: 'Er moesten koppen rollen'

  06 mei 2021
  ARNHEM - De concerndirecteur (directeur van de gehele gemeentelijke organisatie) en gemeentesecretaris van Arnhem zijn door het college 'geslachtofferd' voor hun rol in de discriminatieaffaire. Dat vertellen meerdere bronnen aan Omroep Gelderland. Twee van de hoogste ambtenaren binnen de gemeente hebben zich ziek gemeld, nadat het vertrouwen in hen is opgezegd. Bronnen melden dat de handelwijze van het college tot een angstcultuur binnen het stadhuis leidt.
 • Lokale belasting voor Rivierenlanders sterk gestegen

  05 mei 2021
  TIEL - Rivierenlanders zijn de afgelopen jaren veel meer gaan betalen aan gemeentelijke belasting. Grootste boosdoener is de afvalstoffenheffing die voor veel huishoudens meer dan verdubbelde. Maar ook de belasting op woningen (ozb) en de rioolheffing nam in een aantal gemeenten fors toe.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend