Logo De Belofte

DE KLOMP - Het gebied rond de Pakhuisweg ten westen van Ede wordt een zogenoemd 'buurtschap'. Daardoor kan het de komende tijd een make-over krijgen: er komen meer woningen en bedrijfsgebouwen en het wordt groener. De gemeenteraad is er enthousiast over.

Het van oorsprong agrarische gebied tussen Ede en Veenendaal werd door de gemeente als buitengebied aangemerkt, waardoor er maar zeer beperkt kon worden gebouwd. Door het nu te bestempelen als buurtschap, wordt ontwikkeling weer mogelijk. 

Woningen, bedrijven en een snelfietsroute 

De gemeente heeft in een visie voor buurtschap Pakhuis uitgewerkt wat de toekomstplannen voor het gebied zijn.

Daarin staat dat er meer ruimte komt voor woningen. 'De bewoners zien hier namelijk graag hun kinderen een plek krijgen', stelt de gemeente. Ook bedrijvigheid wordt gestimuleerd. 'Voorwaarde is dat het kleinschalige bedrijvigheid betreft die ofwel agrarisch ofwel Pakhuisweg gerelateerd is.' 

Er komt een snelfietsroute tussen Ede en Veenendaal en er zijn er plannen om het sluipverkeer vanaf de A12 te verminderen, bijvoorbeeld door de rijbaan te versmallen en een om-en-om-regeling te maken.

Groen 

Daarnaast is er ruimte voor het groen in het buurtschap, de openbare ruimte wordt aangepakt. 'Met name de mate van verstening en de beperkte aanwezigheid van groen geeft een beeld dat voor verbetering vatbaar is. Met de visie willen we hier een aanzet voor geven.'

Zo wordt er in het oostelijke deel de komende jaren een parkachtige omgeving gecreëerd en worden bermen langs de Pakhuisweg opgefrist met bomen en/of planten, is het plan. 

Bijzondere geschiedenis

Freek Jan Koekoek (D66) stelde donderdag tijdens de raadsvergadering voor om extra aandacht te hebben voor de bijzondere geschiedenis van het gebied. In de vorm van een herinneringsplek met bebording bijvoorbeeld. 

Vanaf ongeveer 1450 werd er veen ontgonnen. Er kwam rond 1560 een haven met overslagplaats, vandaar ook de naam 'Het Pakhuis'. Eerst werd de haven gebruikt voor turf, later ook voor andere goederen. Wethouder Peter de Pater gaat uitzoeken wat mogelijk is om deze geschiedenis op locatie te laten zien. 

Bedrijventerrein A12

De aanleiding voor de ontwikkeling is de komst van bedrijventerrein BT A12 direct tegen de Maanderbuurt- en Pakhuisweg aan. Daardoor komt het buurtschap zo goed als tegen Ede aan te liggen. 'Hoewel terughoudendheid op zijn plaats blijft, zijn er minder redenen om ontwikkelingsmogelijkheden voor bewoners en ondernemers binnen Pakhuis tegen te gaan.'

De gemeenteraad is enthousiast over de visie die er nu ligt. Naar verwachting wordt er over twee weken over gestemd.  

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.

Door: Joukje Valkenburg

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend