Logo De Belofte

WIJCHEN - Het Wijchense college is niet van plan Stichting Dorpshuis Alverna De Oase een voordeel op de OZB-belasting te verschaffen door haar accommodatie als woning aan te merken, mede omdat het bang is voor precedentwerking. De stichting stuurde hier tot tweemaal toe een verzoek toe, nadat landelijk de mogelijkheid voor een uitzondering voor instellingen van maatschappelijk belang gecreëerd werd.

Verzoek stichting

Stichting Dorpshuis Alverna De Oase stuurde tot tweemaal toe een brief aan het Wijchense college en de gemeenteraad met het verzoek de accommodatie in het kader van de OZB-oplegging als woning aan te merken, in plaats van niet-woning. Hiermee zou de stichting goedkoper uit zijn en het geld dat ze zou overhouden kunnen besteden aan hun maatschappelijke functie in de gemeenschap. Door een landelijk aangenomen amendement van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt op het Belastingplan 2019 hebben gemeenten de vrijheid gekregen om voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere 'instellingen van sociaal belang' het woningtarief voor de OZB te rekenen in plaats van het vaak hogere tarief voor niet-woningen. 

VNG ontraadt tariefdifferentiatie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontraadt gemeenten echter om deze tariefdifferentiatie toe te passen, vanwege de onduidelijkheid over de interpretatie en de reikwijdte van het wetsartikel. ‘Het is daarnaast niet duidelijk wat de (financiële) gevolgen zijn van toepassing van deze tariefdifferentiatie’, laat het college weten. ‘Ook zijn er vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van de maatregel. Zo zullen de huidige computersystemen van gemeenten niet toegerust zijn om aan niet-woningen een woningtarief te koppelen.’

Bang voor precedentwerking

Daarnaast is het college bang voor precedentwerking. ‘Het is niet mogelijk één dorpshuis als woning aan te merken. Je kiest er dan voor alle dorpshuizen als woning aan te merken. Er zijn ook andere sociaal belang behartigende instellingen die graag minder OZB betalen. Je kunt kiezen welke categorieën van sociaal belang behartigende instellingen voor het lagere tarief in aanmerking komen, maar je mag geen onderscheid maken binnen deze categorieën waardoor de ene sportvereniging een lager OZB-tarief krijgt dan de andere.’

Inkomsten

Daarnaast wil het college simpelweg de inkomsten niet missen en beschouwt men het verzoek van de stichting als ‘financieel onwenselijk’. ‘Bij de begroting voor 2020 zijn de belastingen verhoogd. Wanneer we maatschappelijk accommodaties minder OZB laten betalen dalen de inkomsten, of moeten de tarieven aangepast worden om dezelfde omvang aan OZB inkomsten te genereren.’

Liever op een andere manier

Andere instrumenten om een stichting als Dorpshuis Alverna De Oase tegemoet te komen zijn wenselijker, vindt het college. ‘Wanneer ervoor gekozen wordt om een maatschappelijke accommodatie te compenseren, dan zijn subsidies een betere vorm dan uitzonderingen in de belastingverordeningen. Het is transparanter om het onderscheid tussen woningen en niet-woningen zuiver te houden en maatschappelijke organisaties waar nodig te subsidiëren.’

Uitzonderingspositie

Het verzoek van Stichting Dorsphuis Alverna De Oase, dat het vorig jaar ook al een keer indiende met negatief resultaat, is niet direct ingegeven door financiële problemen. ‘Hoewel het natuurlijk wel zo is dat we momenteel door de coronacrisis wel kosten hebben en geen inkomsten’, zegt voorzitter John Peters. ‘Maar waarom zouden wij als dorpshuis meer belasting betalen dan nodig is, wanneer er juist landelijk een mogelijkheid gecreëerd wordt om op basis van onze specifieke rol binnen een gemeenschap een uitzonderingspositie te krijgen? Daarom vind ik het argument van precedentwerking ook misplaatst, omdat voor andere dorpshuizen gewoon hetzelfde geldt. Ik vind het ook jammer dat de VNG dit ontraadt.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever RN7

Door: Mediapartner Omroep RN7

Het laatste nieuws uit Wijchen

Overig verkiezingsnieuws

 • Arnhemse raad spreekt ongenoegen over college uit, excuses wethouder

  10 juli 2020
  ARNHEM - De Arnhemse gemeenteraad sprak donderdagavond in grote meerderheid haar ongenoegen uit over het handelen van het college. Er zou sprake zijn van gebrekkige ondersteuning en informatievoorziening en te weinig transparantie.
 • Fractie DENK verlaat uit protest Arnhemse raadszaal

  10 juli 2020
  ARNHEM - De fractie van DENK Verenigd Arnhem heeft donderdagavond uit protest de Arnhemse raadszaal verlaten. In hun ogen werd het hen niet gegund om een voorstel kort toe te lichten, omdat ze door hun spreektijd heen waren. Later op de avond werd wel aan alle fracties extra tijd toegekend. "Zo ga je niet met elkaar om", zegt fractievoorzitter Yildirim Usta, nadat hij boos de zaal uitliep.
 • Lagere huur en een aardgasvrije woning, bewoners hoeven alleen maar 'ja' te zeggen

  10 juli 2020
  NIJMEGEN - De 220 nieuwe huurwoningen in de Nijmeegse volkswijk Jerusalem kunnen toch aardgasvrij gebouwd worden. Woningcorporatie Talis, de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland hebben de handen ineen geslagen.
 • Scherpenzeel wil zelfstandig blijven: acht stemmen voor, vijf tegen

  10 juli 2020
  SCHERPENZEEL - De gemeente Scherpenzeel wil zelfstandig blijven. Dat werd donderdagavond duidelijk in een beslissende raadsvergadering. De gemeenteraad nam de Kadernota aan, waarin staat hoe het dorp zelfstandig wil blijven opereren, met acht stemmen voor en vijf stemmen tegen.
 • Achterkamertjespolitiek in Ede, besluit over zonnepark uitgesteld

  10 juli 2020
  EDE - Er zou donderdagavond definitief duidelijkheid komen over zonnepark Nergena in Bennekom. Maar dat kwam er niet. De gemeenteraad besloot - na bijna drie uur overleg in Edese achterkamertjes - de cruciale stemming uit te stellen. Er komt eerst een integriteitsonderzoek naar raadslid Bram van der Beek (ChristenUnie).
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend