Logo De Belofte

NIJMEGEN - De meeste mensen houden zich goed aan de regel om niet met meer dan drie mensen bij elkaar te komen en om anderhalve meter afstand te houden. Maar er is ook een groep jongeren die zich onttrekt aan de regels. ‘Zij spatten uiteen zodra ze handhavers in het vizier krijgen’, aldus burgemeester Bruls in een brief aan de gemeenteraad.

De groep overtreders die zich in parken en dergelijke ophoudt om bijvoorbeeld in de zon van een wijntje te genieten is makkelijk aan te spreken door handhavers en wordt bovendien steeds kleiner.

Beboeten

Maar Bruls vervolgt: ‘De tweede groep is een blijvende uitdaging voor de handhaving. Met enige regelmaat is hier sprake van een kat- en muisspel. Hier zetten we actief op in.’ Dat gebeurt enerzijds door de groep op sommige plekken in te sluiten en te beboeten zoals op 7 april bij een groep van 23 jongeren in Hatert gebeurde.

Anderzijds probeert de gemeente online interessant aanbod te bieden, zoals de Stedelijke Informatiepunten (STIPS) die dagelijks een zogenoemde challenge online zetten. Al denkt burgemeester Bruls dat dit online aanbod voor een hardnekkig groepje jongeren ook geen soelaas biedt.

Het paasweekend is volgens de burgemeester relatief rustig verlopen al was er op sommige moment wel sprake van ‘asociaal gedrag’. Donderdagavond leidde dat nog tot een gezamenlijke actie van politie en Toezicht op de Waalkade waarbij een flink aantal jongeren bekeurd is. De volgende ochtend is het basketbalveldje daar afgesloten voor publiek.

Koningsdag en Ramadan

Burgemeester Bruls heeft extra aandacht voor komende evenementen zoals Koningsdag en Ramadan. Bij eerst genoemde gelegenheid hoopt hij dat mensen zelf zo verstandig zijn om geen kleedjesmarkt te houden in het Goffertpark, omdat hierbij de anderhalve meter afstand niet goed mogelijk is. Bruls: ‘Ik hoop op eigen verantwoordelijkheid maar zo nodig zullen handhavers de mensen wel een handje helpen.’ Ook tijdens de Ramadan hoopt hij erop dat gelovigen afzien van het gebruik om na zonsondergang bij elkaar te komen om samen gezellig te eten.

Dak- en thuislozen worden momenteel over meerdere extra locaties verdeeld zodat ze minder dicht op elkaar hoeven te zitten. Voor buitenlanders die geen Nederlands kunnen, worden zogenoemde interculturele maatjes ingezet om hen bij te staan.

Jongeren buiten beeld

Bureau Leerplicht dat er normaal op toeziet of jongeren wel naar school gaan, ziet momenteel dat bepaalde kinderen helemaal niet bereikt worden met het online leren. Dat zijn lang niet altijd de jongeren die eerder al in beeld waren bij de inspecteurs. Wethouder Grete Visser denkt dat dit vaak te maken heeft met twee verdienende ouders die geen tijd hebben voor ondersteuning van hun kinderen. Visser: ‘Deze tijd vraagt gewoon veel van iedereen.’

Wat betreft uitkeringen gaat de gemeente in deze tijd soepeler om met de regels. Zo hoeven jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen niet eerst twee tot vier weken te zoeken naar werk, aangezien er momenteel bijna niets te krijgen is.

Gevolgen voor cultuur

Ook voor culturele organisaties zijn er grote gevolgen door de coronacrisis. Zo lopen de Schouwburg en de Vereeniging tachtig procent van hun inkomsten mis. Daarna vallen de hardste klappen bij filmhuis LUX en popzaal Doornroosje, zo zegt wethouder Vergunst. Museum Het Valkhof en culturele instelling De Lindenberg hebben relatief minder te lijden van de crisis, omdat ze voor een groot deel afhankelijk zijn van subsidie. De cultuursector als geheel loopt deze periode zo'n 1,5 tot 2 miljoen euro mis. 

Op 9 april heeft Bruls nog overlegd met de stichting Vierdaagsefeesten en de stichting De 4DAAGSE Bruls daarover: 'In gezamenlijkheid is afgesproken dat een besluit over het al dan niet doorgaan van de Vierdaagsemarsen en Vierdaagsefeesten wordt genomen na de besluitvorming van de regering op 21 april over het maatregelenpakket na 28 april en 1 juni.'

Door: Karel de Jong

Het laatste nieuws uit Nijmegen

 • Nijmeegse raad niet overtuigd van nieuwe marktregels

  27 mei 2020
  NIJMEGEN - De Nijmeegse gemeenteraad is nog niet overtuigd van de nieuwe regels voor marktkooplui en standplaatshouders. Vooral het systeem van loting en de termijn van slechts tien jaar is veel raadsleden een doorn in het oog. Dat er tijdens concerten in het Goffertpark buiten de hekken geen plek meer is voor lokale ondernemers, vinden de raadsleden helemaal onbegrijpelijk.
 • Omwonenden Nijmeegse GGD-complex: 'Niet nóg meer studenten in onze wijk!'

  27 mei 2020
  NIJMEGEN - Geen extra studentenwoningen in de wijk, dat is de boodschap van een petitie die woensdagavond is aangeboden aan de Nijmeegse gemeenteraad. De hartenkreet is ondertekend door 200 omwonenden van het GGD-complex aan de Groenewoudseweg. Het college van Nijmegen wil daarin een nieuw studentencomplex vestigen, maar de buurt is daar fel op tegen.
 • Hulp voor huurders in binnenstad: 'Over een maand is het te laat'

  27 mei 2020
  NIJMEGEN - Om in deze coronatijd een leegloop in de binnenstad te voorkomen, hebben verhuurders samenwerking gezocht met onder meer de gemeente en Koninklijke Horeca Nederland. De bedoeling is om huurders die financieel klem zitten tegemoet te komen.
 • Wijkraad Lent en DVOL vangen bot op verzoek groter sportpark en minder woningen Vossenpels-Noord

  26 mei 2020
  NIJMEGEN - De Wijkraad Lent en voetbalvereniging DVOL vangen bot het Nijmeegse college op hun verzoek om de plannen voor woningbouw in Vossenpels-Noord tussen Bekkersland en Smitjesland op te schorten en te heroverwegen ten gunste van een groter sportpark. Het college vindt dat er al voldoende geïnvesteerd wordt in sportvoorzieningen in de Waalsprong.
 • College Nijmegen: ‘Kritisch kijken naar functie en voortbestaan wijkcentra’

  26 mei 2020
  NIJMEGEN - Het Nijmeegse college wil kritisch gaan kijken naar de functie van wijkaccommodaties. Dit vanuit een nieuw beleid dat minder gericht is op het faciliteren door middel van vastgoed en meer op het ondersteunen van activiteiten. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat een aantal minder succesvolle wijkcentra gesloten wordt. De gemeente gaat, na goedkeuring van de gemeenteraad, in gesprek met wijkbewoners om te kijken waar de behoeftes liggen en deze ingevuld kunnen worden.

Overig verkiezingsnieuws

 • Renkum ziet financiële afgrond, maar weigert bij te sturen

  01 juni 2020
  OOSTERBEEK - Drie tot vijf miljoen euro kan de gemeente Renkum de komende jaren structureel tekortkomen, is de inschatting van wethouder financiën Marinka Mulder. Maar extra bezuinigen, dat ziet zij niet zitten. 'Ik denk dat het Rijk ook zal zien dat het niet langer kan op deze manier', stelt zij. 'Of laten we zeggen, daar hoop ik op.'
 • Seksuele intimidatie in Arnhem: meer dan helft vrouwen slachtoffer

  30 mei 2020
  ARNHEM - Van de Arnhemse vrouwen is 63 procent slachtoffer van seksuele intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek. Een eenduidige aanpak zou ontbreken. Voor handhaving is nog te weinig wettelijke basis, stelt de gemeente.
 • Raadslid wil corona-monument: 'Dat helpt ons allemaal bij het verwerkingsproces'

  29 mei 2020
  WIJCHEN - Er moet in de gemeente Wijchen een gedenkplek komen voor alle slachtoffers van de coronacrisis, dat vindt raadslid Rudie van Haren. Hij stelt voor dat er in de natuur een speciaal kunstwerk wordt geplaatst, waar men na de crisis samen kan komen om elkaar troost te bieden.
 • Beverfamilie zit bouwbedrijf in Arnhem dwars

  29 mei 2020
  LICHTENVOORDE - Bij de Arnhemse Stadsblokken heeft zich een beverfamilie gevestigd. Dat zou blijken uit onderzoek in opdracht van verschillende belangengroepen die fel gekant zijn tegen de veelbesproken woningbouw in Stadsblokken-Meinerswijk. Volgens de belangengroepen moeten de afgegeven vergunningen worden ingetrokken en de bouw worden stilgelegd, want bevers zijn een beschermde diersoort.
 • Zorgen om 15-jarigen die te veel alcohol drinken

  29 mei 2020
  EDE - Er klinken zorgen over het alcoholgebruik van jonge tieners in de gemeente Ede. Een vijfde van de de vijftien- en zestienjarigen in de gemeente drink wel eens meer dan 5 glazen per avond, blijkt uit gemeentecijfers.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend