Logo De Belofte

NIJMEGEN - De meeste mensen houden zich goed aan de regel om niet met meer dan drie mensen bij elkaar te komen en om anderhalve meter afstand te houden. Maar er is ook een groep jongeren die zich onttrekt aan de regels. ‘Zij spatten uiteen zodra ze handhavers in het vizier krijgen’, aldus burgemeester Bruls in een brief aan de gemeenteraad.

De groep overtreders die zich in parken en dergelijke ophoudt om bijvoorbeeld in de zon van een wijntje te genieten is makkelijk aan te spreken door handhavers en wordt bovendien steeds kleiner.

Beboeten

Maar Bruls vervolgt: ‘De tweede groep is een blijvende uitdaging voor de handhaving. Met enige regelmaat is hier sprake van een kat- en muisspel. Hier zetten we actief op in.’ Dat gebeurt enerzijds door de groep op sommige plekken in te sluiten en te beboeten zoals op 7 april bij een groep van 23 jongeren in Hatert gebeurde.

Anderzijds probeert de gemeente online interessant aanbod te bieden, zoals de Stedelijke Informatiepunten (STIPS) die dagelijks een zogenoemde challenge online zetten. Al denkt burgemeester Bruls dat dit online aanbod voor een hardnekkig groepje jongeren ook geen soelaas biedt.

Het paasweekend is volgens de burgemeester relatief rustig verlopen al was er op sommige moment wel sprake van ‘asociaal gedrag’. Donderdagavond leidde dat nog tot een gezamenlijke actie van politie en Toezicht op de Waalkade waarbij een flink aantal jongeren bekeurd is. De volgende ochtend is het basketbalveldje daar afgesloten voor publiek.

Koningsdag en Ramadan

Burgemeester Bruls heeft extra aandacht voor komende evenementen zoals Koningsdag en Ramadan. Bij eerst genoemde gelegenheid hoopt hij dat mensen zelf zo verstandig zijn om geen kleedjesmarkt te houden in het Goffertpark, omdat hierbij de anderhalve meter afstand niet goed mogelijk is. Bruls: ‘Ik hoop op eigen verantwoordelijkheid maar zo nodig zullen handhavers de mensen wel een handje helpen.’ Ook tijdens de Ramadan hoopt hij erop dat gelovigen afzien van het gebruik om na zonsondergang bij elkaar te komen om samen gezellig te eten.

Dak- en thuislozen worden momenteel over meerdere extra locaties verdeeld zodat ze minder dicht op elkaar hoeven te zitten. Voor buitenlanders die geen Nederlands kunnen, worden zogenoemde interculturele maatjes ingezet om hen bij te staan.

Jongeren buiten beeld

Bureau Leerplicht dat er normaal op toeziet of jongeren wel naar school gaan, ziet momenteel dat bepaalde kinderen helemaal niet bereikt worden met het online leren. Dat zijn lang niet altijd de jongeren die eerder al in beeld waren bij de inspecteurs. Wethouder Grete Visser denkt dat dit vaak te maken heeft met twee verdienende ouders die geen tijd hebben voor ondersteuning van hun kinderen. Visser: ‘Deze tijd vraagt gewoon veel van iedereen.’

Wat betreft uitkeringen gaat de gemeente in deze tijd soepeler om met de regels. Zo hoeven jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen niet eerst twee tot vier weken te zoeken naar werk, aangezien er momenteel bijna niets te krijgen is.

Gevolgen voor cultuur

Ook voor culturele organisaties zijn er grote gevolgen door de coronacrisis. Zo lopen de Schouwburg en de Vereeniging tachtig procent van hun inkomsten mis. Daarna vallen de hardste klappen bij filmhuis LUX en popzaal Doornroosje, zo zegt wethouder Vergunst. Museum Het Valkhof en culturele instelling De Lindenberg hebben relatief minder te lijden van de crisis, omdat ze voor een groot deel afhankelijk zijn van subsidie. De cultuursector als geheel loopt deze periode zo'n 1,5 tot 2 miljoen euro mis. 

Op 9 april heeft Bruls nog overlegd met de stichting Vierdaagsefeesten en de stichting De 4DAAGSE Bruls daarover: 'In gezamenlijkheid is afgesproken dat een besluit over het al dan niet doorgaan van de Vierdaagsemarsen en Vierdaagsefeesten wordt genomen na de besluitvorming van de regering op 21 april over het maatregelenpakket na 28 april en 1 juni.'

Door: Karel de Jong

Het laatste nieuws uit Nijmegen

 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Subsidie voor slopen oude brommers en snorfietsen vanaf 1 oktober weer beschikbaar

  28 september 2021
  NIJMEGEN - Per 1 oktober 2021 kunnen Nijmegenaren weer gebruikmaken van een subsidieregeling voor het laten slopen van een een oude brom- of snorfiets van voor 2011. Deze subsidie was eerder in 2021 beschikbaar, maar was door het grote aantal aanvragen binnen drie maanden op. De gemeente Nijmegen stelt nu 200.000 subsidie beschikbaar voor 2021 en 2022 of totdat het budget op is.
 • Subsidieregeling groendaken en groene gevels Nijmegen succes: ophoging budget nodig

  28 september 2021
  NIJMEGEN - De subsidieregeling die in Nijmegen per 1 januari van dit jaar van kracht is voor het realiseren van groendaken en groen gevels is zo’n succes dat in september het subsidieplafond al bereikt is. Daarom wil het college het subsidieplafond eenmalig verhogen met 50.000 euro, zodat ook aanvragen die in wacht staan doorgang kunnen vinden.
 • Nog dit jaar zelfbewoningsplicht en anti-speculatie in Beuningen

  27 september 2021
  BEUNINGEN - De gemeente Beuningen wil nog dit jaar verbeteringen aanbrengen op de woningmarkt. Drie weken geleden verklaarde het college van B&W dat men volgend voorjaar met een voorstel zou komen voor de invoering van zelfbewoningsplicht op de woningmarkt, evenals een anti-speculatie beding. Nu heeft de gemeenteraad besloten om beide maatregelen dit jaar nog in te voeren.
 • Jan Wijnia geïnstalleerd als interim-wethouder Nijmegen, Tiemens neemt afscheid

  01 september 2021
  NIJMEGEN - Jan Wijnia is namens GroenLinks woensdagavond geïnstalleerd als interim-wethouder op de portefeuille duurzaamheid, wonen en mobiliteit. Hij zal deze functie invullen tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Harriët Tiemens heeft afscheid genomen als wethouder op deze portefeuille en wordt directeur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend