Logo De Belofte

BORCULO - 'Ben ik er nog? Ik ben even het beeld kwijt!' Het is even wennen, digitaal vergaderen. Even niet verstaanbaar zijn, op de verkeerde knop drukken, een kind dat toch nog even uit bed komt, huisdieren die om aandacht vragen en een stroomstoring in de gemeente waardoor digitaal vergaderen onmogelijk is. Het was allemaal wat onwennig, maar de commissieleden van de gemeente Berkelland hebben hun eerste digitale commissievergadering Ruimte erop zitten.

Onderwerp op de agenda: het stimuleren van het saneren van asbestdaken. Hoewel de Eerste Kamer vorig jaar besloot het wetsvoorstel voor het asbestdakenverbod in 2025 niet aan te nemen, wil Berkelland eigenaren van asbestdaken blijven stimuleren om het asbest te verwijderen. De gemeente wil daarom 1 miljoen euro in een asbestfonds stoppen.

Stok achter de deur is weg

Berkelland wil dit omdat asbest gevaarlijk blijft voor de gezondheid. Hoe ouder de daken worden, hoe hoger het risico op verwering en verzekeraars sluiten steeds vaker asbestdaken uit.

Alle partijen zijn het het erover eens dat de volksgezondheid belangrijk is en dat het asbest van het dak moet. 'Het is een gevaarlijk goedje', zegt Hans Pelle van de PvdA. 'Maar de stok achter de deur is weg nu er geen landelijk verbod komt. De animo om asbest te verwijderen zal daarom slinken. We moeten ervoor zorgen dat Berkelland zo snel mogelijk asbestvrij is.'

'Kosten moeten omlaag'

Grootste obstakel in het saneren is voor pandeigenaren het kostenplaatje. D66 wil daarom dat het college in het Plan van Aanpak kijkt naar mogelijkheden om deze kosten te verlagen. 'Waarom valt sanering onder het hoge BTW-tarief, waarom kan dat niet naar nul of naar het lage tarief?', vraagt Erik Slotboom van D66 zich af.

'En nu mogen mensen 35 vierkante meter zelf verwijderen, kunnen we dat niet verhogen naar honderd of misschien zelfs helemaal loslaten, mits het natuurlijk veilig gebeurt. Daarnaast zijn er innovatieve manieren om asbest te verwijderen, maar de saneringsbranche houdt dat nu zelf tegen omdat ze denken dat hun inkomsten hierdoor minder zullen worden', gaat hij verder.

Wethouder Maikel van der Neut geeft aan dat hij zeker aan het lobbyen is. 'We doen dat via IBP Vitaal Platteland via de P10 waarin de grootste plattelandsgemeenten van Nederland zitten. Vooral de innovatie, daar wil ik wel mee aan de slag.'

Duizenden daken moeten nog aangepakt worden

In de hele gemeente Berkelland waren in 2017 ruim 6000 daken met asbest. Tussen 2017 en 2019 zijn er 580 daken gesaneerd of gesloopt. Er moeten dus nog heel veel asbestplaten verwijderd worden.

In het collegeakkoord staat dat Berkelland over twee jaar 75 procent van de daken gesaneerd wil hebben. Een aantal partijen wil Berkelland in 2025 asbestvrij. Volgens de wethouder is dat niet realistisch.

'We hebben nu voor zowel bedrijven als particulieren asbestsaneringen, er zijn subsidies en de asbesttrein - een project om sneller en goedkoper te saneren -  loopt nog steeds door', zegt Van der Neut. 'Maar we zien dat het niet genoeg is en daarom is er meer nodig om eigenaren van asbestdaken te stimuleren.'

Plan van Aanpak volgt

Daarom wordt een plan van aanpak gemaakt en dat moet later dit jaar op tafel liggen. Daarin staat welke maatregelen al genomen zijn, hoeveel er nog precies gesaneerd moet worden en welke nieuwe instrumenten ingezet kunnen worden om mensen te stimuleren om toch hun asbestdaken te verwijderen. En dan wordt ook duidelijk hoeveel geld er precies waarvoor nodig is.

Hans Boxem van de VVD maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van het miljoen. 'Als we straks, net voor de zomer, naar de gemeentelijke financiën kijken dan zul je zien dat we iedere euro nodig hebben.' Hij vraagt zich af of Berkelland zich dit bedrag wel kan veroorloven. Komende raadsvergadering wordt er een besluit genomen.

Zie ook: 'Maak sanering van asbestdaken eenvoudiger en betaalbaar'

Door: Melanie Lokate

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend