Logo De Belofte

EDE - Voor de drie biomassacentrales in Ede is bijna 125 miljoen euro subsidiegeld beschikbaar. Het gaat om rijkssubsidie ter stimulering van duurzame energieproductie (SDE+). Dat blijkt uit gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Er is 27,4 miljoen euro voor de centrale aan de Dwarsweg, 42,2 miljoen euro voor de bio-installaties aan de Geerweg en 40,3 miljoen voor die aan de Knuttelweg. Die subsidies zijn in 2014 verleend. 

Voor uitbreiding van biomassacentrale aan de Dwarsweg in Ede is bovendien in 2018 nog eens bijna 14,9 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daar komt een nieuwe stoomketel.

Alle subsidies zijn uitgesmeerd over 12 jaar. 

'Maximale bedrag'

Warmtebedrijf Ede, de eigenaar van de centrales, benadrukt in een reactie dat de 125 miljoen euro het maximale bedrag is dat in totaal tijdens de looptijd van projecten aan subsidie betaald kán worden. 'De genoemde subsidie is niet wat we gekregen hebben', vertelt een woordvoerder. 

Aan de 125 miljoen euro zijn namelijk voorwaarden verbonden. 'De SDE+-subsidie wordt pas uitgekeerd op basis van de werkelijke energieproductie.' Hoe meer energie (warmte) er geproduceerd wordt, hoe meer subsidiegeld de centrales ontvangen.

Ook hangt de hoogte van de subsidie samen met de energieprijzen. Als die hoog liggen, en het bedrijf relatief veel geld ontvangt voor de warmte die geleverd wordt, krijgen de biomassacentrales minder overheidssubsidie. 

'Biomassacentrale aan Dwarsweg krijgt schoonste duurzame energie-installatie ooit'

De subsidie wordt gebruikt om duizenden huishoudens in Ede te kunnen voorzien van warmte. Het warmtenet wordt er mee aangelegd. Het geld gaat ook naar energie-innovatie, benadrukt de woordvoerder.

'Warmtebedrijf Ede investeert de subsidie voor een groot deel in de toekomstbestendige warmte-infrastructuur in de bodem van Ede', zegt hij. Het gaat dan bijvoorbeeld om aardwarmte. 'Zo is biomassa op den duur slechts nog nodig bij koude-pieken en als back-up.' 

Over de uitbreiding van de biomassacentrale aan de Dwarsweg is hij erg enthousiast. 'Dit is een zeer positieve ontwikkeling', zegt de woordvoerder van het Warmtebedrijf Ede. 'Het betreft een doorontwikkeling van een bestaand project. De Dwarsweg wordt gemoderniseerd en de schoonste Duurzame Energie Installatie ooit.'

Discussie over biomassa

Er is in Ede discussie over de biomassacentrales. Omwonenden en bedrijven klagen over 'stinkende rook met rotzooi'. Het Warmtebedrijf Ede zegt dat de centrales vandaag de dag aan alle wettelijke eisen voldoen. 

De toezichthouder moest in 2017 wel ingrijpen vanwege emissie-overschrijdingen. En begin 2020 waren er nog problemen met de biomassacentrale aan de Knuttelweg, waarvoor het bedrijf een preventieve dwangsom kreeg opgelegd. 

Warmtebedrijf Ede is bezig met duurzame alternatieven. Maar biomassa blijft waarschijnlijk de komende 10 jaar nog nodig. 

Zie ook: 

Door: Joukje Valkenburg

Het laatste nieuws uit Ede

 • Docent Bestuurskunde wordt wethouder in Ede

  26 mei 2020
  EDE - CDA Ede schuift Jan Pieter van der Schans naar voren als nieuwe wethouder van de gemeente Ede. Hij volgt Willemien Vreugdenhil op die moest vertrekken vanwege een relatie met een gemeenteambtenaar.
 • Online fraude komt steeds vaker voor, aantal woninginbraken neemt juist af

  25 mei 2020
  EDE - Het aantal woninginbraken in de gemeente Ede is fors gedaald. Maar online fraude met bankgegevens komt helaas steeds meer voor. Dat staat in het jaarverslag van de politie Ede.
 • Er zijn zorgen over de brandweer

  15 mei 2020
  EDE - Het gemeentebestuur van Ede wil over op één grote brandweerkazerne voor Ede centrum. Maar de vakvereniging uit zorgen over de veiligheid. Ook gemeenteraadsleden waren donderdag kritisch tijdens een online raadsbijeenkomst.
 • Onderzoek biomassa Ede: 'Publieke belangen niet geborgd'

  12 mei 2020
  EDE - Over de manier waarop Warmtebedrijf Ede energie moet leveren, is niet goed genoeg nagedacht. De betrouwbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid hebben meer richtlijnen nodig voor de toekomst. Dat staat in een onderzoeksrapport van adviesbureau Berenschot in opdracht van de gemeente Ede. 
 • Opgestapte wethouder Ede: 'Ik wilde geen baantje regelen voor mijn partner'

  08 mei 2020
  EDE - De Edese wethouder Willemien Vreugdenhil (CDA) wil iets rechtzetten over de reden van haar vertrek. 'Ik heb mijn hart laten spreken, maar ik heb absoluut geen baantjes voor mijn partner willen regelen.'

Overig verkiezingsnieuws

 • Kadernota Winterswijk: 'winstwaarschuwing' voor 2021

  27 mei 2020
  WINTERSWIJK - Het college van B & W van Winterswijk noemt de kadernota 2021 – 2024 zelf een 'winstwaarschuwing'. De kadernota biedt het financiële perspectief van de gemeente in de komende jaren. Door het een winstwaarschuwing te noemen geeft het college aan dat er nagenoeg geen ruimte is voor nieuw beleid. Uit de nota blijft overigens dat ook al vastgesteld beleid niet zonder meer uitgevoerd kan worden.
 • Hulp voor huurders in binnenstad: 'Over een maand is het te laat'

  27 mei 2020
  NIJMEGEN - Om in deze coronatijd een leegloop in de binnenstad te voorkomen, hebben verhuurders samenwerking gezocht met onder meer de gemeente en Koninklijke Horeca Nederland. De bedoeling is om huurders die financieel klem zitten tegemoet te komen.
 • Nieuw zorgcomplex op plek van oude peuterspeelzaal

  27 mei 2020
  BRUMMEN - Op de plek van de oude peuterspeelzaal in Brummen komen waarschijnlijk woningen voor mensen met dementie. De gemeente heeft daarover een principebesluit bereikt met zorginstelling Dagelijks Leven. Het idee is om twintig studio's te realiseren.
 • Subsidie voor inwoners om Arnhemse luchtkwaliteit te meten

  26 mei 2020
  ARNHEM - De gemeente Arnhem stelt 10.000 euro subsidie beschikbaar voor inwoners die een luchtmeter aanschaffen en hun meetgegevens beschikbaar stellen. Per meter wordt er 17,50 euro vergoed, dat is ongeveer de helft van de totale kosten. Dat komt neer op 570 luchtmeters.
 • Ondanks protest is komst zonnepark weer een stap dichterbij

  26 mei 2020
  BENNEKOM - Het zonnepark Nergena in Bennekom is een stap dichterbij gekomen. Het gemeentebestuur is ondanks stevig protest akkoord gegaan met de definitieve omgevingsvergunning. Voor de zomer gaat de gemeenteraad er over stemmen. Daar zijn de meningen verdeeld.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend