Logo De Belofte

EDE - Voor de drie biomassacentrales in Ede is bijna 125 miljoen euro subsidiegeld beschikbaar. Het gaat om rijkssubsidie ter stimulering van duurzame energieproductie (SDE+). Dat blijkt uit gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Er is 27,4 miljoen euro voor de centrale aan de Dwarsweg, 42,2 miljoen euro voor de bio-installaties aan de Geerweg en 40,3 miljoen voor die aan de Knuttelweg. Die subsidies zijn in 2014 verleend. 

Voor uitbreiding van biomassacentrale aan de Dwarsweg in Ede is bovendien in 2018 nog eens bijna 14,9 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daar komt een nieuwe stoomketel.

Alle subsidies zijn uitgesmeerd over 12 jaar. 

'Maximale bedrag'

Warmtebedrijf Ede, de eigenaar van de centrales, benadrukt in een reactie dat de 125 miljoen euro het maximale bedrag is dat in totaal tijdens de looptijd van projecten aan subsidie betaald kán worden. 'De genoemde subsidie is niet wat we gekregen hebben', vertelt een woordvoerder. 

Aan de 125 miljoen euro zijn namelijk voorwaarden verbonden. 'De SDE+-subsidie wordt pas uitgekeerd op basis van de werkelijke energieproductie.' Hoe meer energie (warmte) er geproduceerd wordt, hoe meer subsidiegeld de centrales ontvangen.

Ook hangt de hoogte van de subsidie samen met de energieprijzen. Als die hoog liggen, en het bedrijf relatief veel geld ontvangt voor de warmte die geleverd wordt, krijgen de biomassacentrales minder overheidssubsidie. 

'Biomassacentrale aan Dwarsweg krijgt schoonste duurzame energie-installatie ooit'

De subsidie wordt gebruikt om duizenden huishoudens in Ede te kunnen voorzien van warmte. Het warmtenet wordt er mee aangelegd. Het geld gaat ook naar energie-innovatie, benadrukt de woordvoerder.

'Warmtebedrijf Ede investeert de subsidie voor een groot deel in de toekomstbestendige warmte-infrastructuur in de bodem van Ede', zegt hij. Het gaat dan bijvoorbeeld om aardwarmte. 'Zo is biomassa op den duur slechts nog nodig bij koude-pieken en als back-up.' 

Over de uitbreiding van de biomassacentrale aan de Dwarsweg is hij erg enthousiast. 'Dit is een zeer positieve ontwikkeling', zegt de woordvoerder van het Warmtebedrijf Ede. 'Het betreft een doorontwikkeling van een bestaand project. De Dwarsweg wordt gemoderniseerd en de schoonste Duurzame Energie Installatie ooit.'

Discussie over biomassa

Er is in Ede discussie over de biomassacentrales. Omwonenden en bedrijven klagen over 'stinkende rook met rotzooi'. Het Warmtebedrijf Ede zegt dat de centrales vandaag de dag aan alle wettelijke eisen voldoen. 

De toezichthouder moest in 2017 wel ingrijpen vanwege emissie-overschrijdingen. En begin 2020 waren er nog problemen met de biomassacentrale aan de Knuttelweg, waarvoor het bedrijf een preventieve dwangsom kreeg opgelegd. 

Warmtebedrijf Ede is bezig met duurzame alternatieven. Maar biomassa blijft waarschijnlijk de komende 10 jaar nog nodig. 

Zie ook: 

Door: Joukje Valkenburg

Het laatste nieuws uit Ede

 • Schoolboeken laten langer op zich wachten door personeelstekorten

  02 september 2021
  EDE - Scholieren moeten dit jaar iets langer wachten op hun schoolboeken dan normaal. Iddink uit Ede, een van de grootste distributeurs van ons land, zet alle zeilen bij om het lesmateriaal op tijd bezorgd te krijgen. Maar door personeelstekorten worden de boeken nu pas enkele dagen voor de start van het schooljaar bij de scholieren thuis bezorgd.
 • Regeling rond diplomazwemmen in Ede uitgebreid

  12 juli 2021
  EDE - Niet alleen kinderen van 7 en 8 jaar oud met ouders die een inkomen hebben tot 130 procent van het bijstandsnorm, kunnen gebruik maken van de speciale regeling in Ede met betrekking tot het diplomazwemmen.
 • Formatie in Ede blijft achter gesloten deuren

  12 juli 2021
  EDE - Een motie waarmee D66 en PvdA wilden bewerkstelligen dat de formatiebesprekingen in de openbaarheid zouden gaan plaatsvinden, kon op geen meerderheid rekenen in de Edese gemeenteraad.
 • SGP Ede: Betrek inwoners nog meer bij de komst van windmolens

  29 juni 2021
  EDE - Als het aan het college van burgemeester en wethouders van Ede ligt, komen er tot tien windmolens in de gemeente Ede bij in de komende jaren.
 • College Ede komt ondernemers Ede Centrum en Bennekom tegemoet

  29 juni 2021
  EDE - Het coronavirus heeft zijn sporen nagelaten bij ondernemers onder meer in Ede-Centrum en in Bennekom. Om de ondernemers in deze centra tegemoet te komen is er eerder dit jaar besloten om de reclamebelasting te halveren.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend