Logo De Belofte

ULFT - Oude IJsselstreek is van plan om mee te werken aan een bestemmingswijziging van de recreatiewoningen op ’t Isselt bij Ulft. Het recreatiepark moet in de toekomst een gewone woonwijk worden, waarbij de kosten voor rekening van de eigenaren zijn.

'In het nieuwe woningbouwbeleid van de gemeente is gekozen voor een meer kwalitatieve benadering', zo laat Oude IJsselstreek weten. 'Het college ziet daarom nu mogelijkheden voor het omzetten van de recreatiewoningen op ’t Isselt naar permanente bewoning.' In totaal zijn er eind jaren ’90 op ’t Isselt 67 recreatiewoningen gebouwd. Sindsdien wordt een groot deel permanent bewoond en doet het in de ogen van eigenaren al dienst als gewone woonwijk. In 2009 besloot de raad nog om de bestemming niet te wijzigen omdat dit ten koste zou gaan van woningbouw op andere locaties. 'Toenmalige eigenaren mochten wel blijven wonen, maar dit gold niet voor nieuwe eigenaren', aldus de gemeente.

Inmiddels is er een nieuw woningbeleid in Oude IJsselstreek van kracht en sluit een andere bestemming volgens het college beter aan bij de feitelijke situatie. Wel wordt geëist dat alle eigenaren van de woningen meedoen in de wijziging van het bestemmingsplan. 'Als eindresultaat wordt ’t Isselt een reguliere woonwijk, zonder illegale bouwwerken', zo legt Oude IJsselstreek uit. 'Waarin de openbare ruimte en infrastructurele voorzieningen aan de gemeentelijke kwaliteitsstandaard en in eigendom van de gemeente zijn.'

‘Eindelijk’
Stichting Woonbelangen ’t Isselt is blij met de stap van de gemeente na een jarenlange lobby. 'Wij gaan op korte termijn in gesprek met de eigenaren om uit te leggen wat precies de bedoeling', vertelt voorzitter Wouter Heukshorst, die zich in de gestelde eisen van Oude IJsselstreek kan vinden. Op basis van een enquête verwacht hij dat alle eigenaren enthousiast zijn: 'Voor de mensen op ‘t Isselt biedt het alleen maar voordelen, je kan de woning dan ook als permante woning verkopen en er kan permanent verhuurd worden.'

Onduidelijkheid over aanpassingen
Heukshorst geeft aan dat ’t Isselt in zijn ogen al een gewone woonwijk is. Het vuilnis wordt opgehaald, er ligt glasvezel en er zijn afspraken met hulpdiensten. Welke aanpassingen nog moeten worden gedaan aan bijvoorbeeld de infrastructuur, is voor de voorzitter nog onduidelijk. 'Dat zullen we in het vervolggesprek met de gemeente afstemmen', aldus Heukshorst. 'Maar geen enkele woonwijk ziet er exact hetzelfde uit.'
 

Door: Mediapartner REGIO8

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend