Logo De Belofte

ZUTPHEN - Het aantal sociaal werkers in de Zutphense wijken wordt minder en de Buurtservice en de Vrijwilligerscentrale komen in de huidige vorm te vervallen. Dat maakt Perspectief donderdag bekend. De welzijnsorganisatie krijgt de komende jaren een stuk minder geld van de gemeente Zutphen en moet daardoor keuzes maken.

Directeur-bestuurder Jorinde Klungers van Perspectief: ‘De gemeente vraagt ons om een transformatie in combinatie met een forse bezuiniging. Deze transformatie gaan we graag aan. Tegelijkertijd is het een grote opgave met veel impact. Perspectief moet daarom keuzes maken. Voor een aantal medewerkers betekent dit helaas dat zij hun baan niet behouden.' 

Van vijf naar drie wijkteams

Zutphen heeft een structureel tekort van 13 miljoen op de begroting en gaat daarom bijna een kwart minder geld uitgeven aan het sociaal domein. Welzijnsorganisatie Perspectief ontvangt binnen dit domein de grootste subsidie (voorheen 3,4 miljoen) en moet door de bezuinigingen anders gaan werken dan voorheen. De gemeente en Perspectief hebben daarom voor komende vier jaar nieuwe afspraken gemaakt. 

Eén van de grootste verschillen voor inwoners is dat het aantal wijkteams vanaf juli wordt verminderd, van vier naar drie. 'We zijn met minder personeel dus zullen we het met minder wijkteams moeten doen', vertelt Klungers. In elk team zitten sociaal werkers en een sociaal makelaar. Laatstgenoemde heeft als taak om te verbinden en initiatieven van inwoners aan te jagen. 

Minder persoonlijke begeleiding

Ook de werkwijze van sociaal werkers gaat veranderen. Het één op één contact met inwoners die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij financiële problemen of de opvoeding van kinderen, wordt minder. 'Perspectief gaat meer op zoek naar de collectieve benadering, kijken hoe we inwoners zo goed mogelijk kunnen ondersteunen, in plaats van individueel te werk gaan', licht Klungers toe. 

Wethouder Mathijs ten Broeke is blij met de nieuwe afspraken. ‘We streven naar een positieve ontwikkeling van 'zorgen voor' de inwoners naar 'zorgen dat' de inwoners in staat zijn voor zichzelf te zorgen. We willen de hulpafhankelijkheid van inwoners waar mogelijk verminderen. We willen een samenleving waarin mensen worden geactiveerd om naar vermogen maatschappelijk actief te zijn.' 

Beroep op inwoners

Dat betekent dat er een beroep wordt gedaan op inwoners. 'Zutphen heeft meer vrijwilligers dan in andere steden dus in die zin heb ik er wel vertrouwen in', vertelt Klungers. De wijkteams bestrijken samen heel Zutphen. Er komt één team voor de wijken Warnsveld, Leesten en de Zuidwijken, een ander team gaat zich richten op het centrum, Noorderhaven en de Hoven en het derde team wordt actief in de wijk Waterkwartier.

Het idee is dat er in iedere wijk ook een vaste locatie komt voor de sociaal werkers. Deze locatie dient tevens als ontmoetingsplek en kan onderdak bieden aan buurtinitiatieven. In de Zuidwijken heeft Perspectief nu al een wijkcentrum. Het idee is dat 'De Uitwijk' daarom gaat dienen als vaste locatie in die wijk. 

Buurtservice in een ander jasje

Een ander gevolg van de nieuwe afspraken is dat Buurtservice na 10 jaar in de huidige vorm gaat stoppen. Vrijwilligers van deze dienst waren daar al bang voor en begonnen onlangs een petitie. Het doen van uiteenlopende klusjes - in winkelcentra, bij mensen thuis of voor het woonbedrijf - is voor de vrijwilligers een vorm van dagbesteding en een opstap naar betaald werk. 

Perspectief en de gemeente gaan met elkaar in gesprek om de taken vanuit Buurtservice op een nieuwe manier vorm te geven, met minder subsidie. In welke vorm dat gaat gebeuren wordt nog uitgezocht. 'Precieze afspraken moeten we daar nog over maken.' 

Gedwongen ontslagen

Alle veranderingen hebben ook gevolgen voor de werknemers van Perspectief. Vanaf 2021 moet de organisatie het doen met een derde minder personeel. 'Dit kan niet zonder gedwongen ontslagen', vertelt Klungers. Eind 2018 had Perspectief nog 64 mensen in dienst, waarvan zeker 20 mensen al is vertrokken of nog zal moeten vertrekken. 'Het heeft een enorme impact op onze organisatie.' 

Komend jaar wordt gezien als overgangsjaar. 'In juli gaan we de organisatie opnieuw vormgeven', aldus de directeur-bestuurder. Wat de gevolgen zijn van alle veranderingen zal dan moeten blijken. 'Vanaf juli gaan we scherp in de gaten houden hoe snel we mensen kunnen helpen. Waar nu binnen tien dagen antwoorden, kan dat straks mogelijk oplopen.' 

Zie ook: 

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.

Door: Madelien Jansen

Het laatste nieuws uit Zutphen

 • Fors minder windmolens in Cleantech Regio, focus nu op zonnepanelen

  15 april 2021
  ZUTPHEN - Tientallen windmolens zouden er in het noorden van Gelderland komen, maar voorlopig kunnen die plannen grotendeels de ijskast in. Dat blijkt uit het ontwerp van de nieuwe Regionale Energie Strategie (RES) van de Cleantech Regio.
 • Zutphen bezuinigt door: dit gaat er veranderen

  10 november 2020
  ZUTPHEN - Met wat kleine wijzigingen heeft de Zutphense gemeenteraad de begroting voor de komende vier jaar unaniem aangenomen. Wederom staat er een bezuinigingsronde voor de deur, die inwoners gaan voelen bij de parkeermeter en bij het betalen van belastingen.
 • Miljoenentekort dreigt voor Zutphen, mede door corona

  27 mei 2020
  ZUTPHEN - Op basis van de eerste maanden van 2020 verwacht Zutphen dit jaar een financieel nadeel van ruim 1 miljoen euro. De effecten van de coronacrisis zijn dan nog niet meegerekend. Doet de gemeente dat wel, dan wordt het tekort naar verwachting dubbel zo groot.
 • Zutphen mag 14 panden nu verkopen

  13 mei 2020
  ZUTPHEN - De gemeente Zutphen is van plan om binnenkort diverse panden, waaronder monumenten, in de stad te verkopen. De gemeenteraad stemt daar mee in, maar stelt voor enkele gebouwen wel een aantal voorwaarden op.
 • Zutphen slaagt er nog niet in om nieuwe boa's aan te trekken

  11 mei 2020
  ZUTPHEN - De gemeente Zutphen is er nog niet in geslaagd om het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in de stad uit te breiden. De gemeenteraad gaf het college begin dit jaar de opdracht om twee nieuwe handhavers aan te stellen, omdat een vacaturestop als gevolg van de bezuinigingen leidde tot relatief grote onderbezetting bij het team Toezicht en Handhaving.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend