Logo De Belofte

WAGENINGEN - Wageningen wil zich profileren als zogenoemde regenboogstad. Iedereen moet er zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen, vindt het stadsbestuur. Daarom wordt er hard gewerkt aan de acceptatie van LHBTI+'ers.

Baliemedewerkers krijgen een training over hoe om te gaan met transgenders, Coming Out Day wordt grootst gevierd en er wordt voorlichting gegeven aan jongeren en vluchtelingen om het onderwerp LHBTI+ uit de taboesfeer te halen.

LHBTI+, over wie gaat het? 
LHBTI is een verzamelnaam en staat voor lesbische vrouw (L), homoseksuele man (H), biseksuelen (B), transgenders (T) en intersekse personen (I). De plus (+) staat voor nog meer mensen, bijvoorbeeld queer (Q), aseksueel (A), panseksueel en cisgender (C).
Daarnaast werkt Wageningen aan genderneutrale toiletten op het stadhuis en komt er een heus regenboogpad bij het busstation. De kleuren staan symbool voor de verscheidenheid van mensen in de maatschappij.

Opdracht gemeenteraad voor 'Inclusieve stad'

Twee jaar geleden - toen de situatie nog heel anders was - gaf de gemeenteraad het stadsbestuur de opdracht zich in te zetten voor belangen van LHBTI'ers. Dat is inmiddels gebeurd. 

'Als gemeente willen we uitdragen een inclusieve stad te zijn met ruimte voor diversiteit. We willen ons hard maken voor een accepterende en veilige omgeving voor alle inwoners, waarin ook LHBTI+-inwoners openlijk zichzelf kunnen zijn', schrijft burgemeester Geert van Rumund aan de gemeenteraad.

Daarom wil de gemeente ook de naam 'regenboogstad' dragen. 'We verwachten dat de titel van regenboogstad bijdraagt aan meer zichtbaarheid en de problematiek van LHBTI+ beter bespreekbaar maakt.'

Geen geld voor kleine regenboogsteden

Meedoen aan een landelijk programma voor regenboogsteden, kan Wageningen niet. Daar is de gemeente te klein voor. 'Alleen de grootste 50 gemeenten in Nederland mogen deelnemen', zegt een gemeenteambtenaar.

Dat heeft ook financiële consequenties. Waar de grote steden subsidie krijgen van het Rijk, moet Wageningen het grotendeels op eigen houtje doen. Om in de toekomst meer activiteiten te kunnen organiseren voor LHBTI+'ers en hun acceptatie, zoekt Wageningen naar geld. 

 'Wellicht dat er mogelijkheden zijn tot subsidiering via Regenboogprovincie Gelderland.'

Door: Joukje Valkenburg

Het laatste nieuws uit Wageningen

 • Tientjes meer betalen voor afval in Wageningen

  10 november 2020
  WAGENINGEN - De afvalstoffenheffing gaat voor Wageningers met enkele tientallen euro's omhoog. De gemeenteraad stelde maandagavond de belastingverordening vast waarin dit is geregeld.
 • Al 15 jaar is Geert van Rumund burgemeester van Wageningen

  01 november 2020
  WAGENINGEN - In Museum de Casteelse Poort in Wageningen is een persoonlijke expositie geopend met en over burgemeester Geert van Rumund. Vandaag, 1 november 2020, is hij precies 15 jaar eerste burger van de stad Wageningen. De PvdA'er is de langstzittende burgemeester van Gelderland op dit moment.
 • Waarschuwing: 'Gemeente bezuinig niet op preventieve zorg'

  12 oktober 2020
  WAGENINGEN - Netwerkverband Welsaam waarschuwt de gemeente Wageningen niet te bezuinigen op laagdrempelige sociale hulp en ondersteuning. "Want dan snijdt de gemeente zichzelf in de vingers en zal ze met veel hogere kosten opgezadeld worden", zegt penvoerder Esther van der Zee.
 • Begroten is een uitdaging in coronatijd, Wageningen neemt er extra tijd voor

  22 september 2020
  WAGENINGEN - De gemeente Wageningen gaat extra tijd nemen om een sluitende begroting op te stellen. De financiële uitdaging is zo groot dat het de gemeente niet lukt om komende november al een dichtgetimmerd plan bij de provincie Gelderland in te leveren.
 • Twijfels over nieuwe wethouder, kandidaat vraagt bedenktijd

  15 juli 2020
  WAGENINGEN - Wageningen heeft nog geen nieuwe wethouder. Kandidaat Leo Bosland twijfelt of hij de taak op zich moet nemen. Hij zou eigenlijk dinsdagavond geïnstalleerd worden, maar heeft bedenktijd aangevraagd. De gemeenteraad is namelijk verdeeld over zijn geschiktheid.

Overig verkiezingsnieuws

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend