Logo De Belofte

SILVOLDE - De gemeente Oude IJsselstreek vindt dat een grote groep inwoners niet meedoet en daarom kiest ze voor een andere wijze om de participatiewet uit te voeren. Met het project 'Meedoen Werkt' moeten honderd inwoners die nu nog thuis zitten naar een betaalde baan worden geholpen.

In de gemeente Oude IJsselstreek staan momenteel ruim 600 inwoners aan de kant. Inwoners die een uitkering ontvangen, maar vanwege hun grote afstand tot de arbeidsmarkt niet actief worden benaderd door Laborijn, een organisatie die inwoners kan helpen aan maatschappelijk werk.

'Dit is een veel te grote groep', zegt wethouder Bert Kuster. 'De afgelopen jaren is daar te weinig energie in gestoken. Met dit project willen we inwoners een duwtje in de rug geven en mee laten doen in de samenleving.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Honderd inwoners naar werk begeleiden

Het doel van het project is om in een jaar honderd inwoners, die moeilijk bemiddelbaar zijn en niet in een traject zitten bij Laborijn, te laten uitstromen naar betaald werk. Dit in samenwerking met honderd werkgevers die in hun organisatie één of meer specifieke werkplekken willen creëren voor inwoners die meer dan gemiddeld aandacht nodig hebben om blijvend aan het werk te zijn.

Helena Popiková is sinds een aantal jaren in Nederland. Ze was niet actief op zoek naar werk en ontving via de gemeente een uitkering. Via het project werd Helena benaderd om naar het 'Meedoenplein' te komen en daar vond ze een match bij schoonmaakbedrijf Mabeon. Nu maakt ze twee ochtenden in de week schoon bij de voetbalvereniging in Silvolde.

Genoeg kansen voor 'laaghangend fruit'

'Helena is een prima voorbeeld hoe het zou kunnen gaan', zegt Rob Migchelbrink van Mabeon. 'Het is een uniek project om mensen met een achterstand terug te halen naar het arbeidsproces. Deze nieuwe vorm voelt goed.' Samen met de werkgever wordt een doelgericht trajectplan gemaakt waarin ontwikkelafspraken en eventuele kostenverdeling voor de werknemer zijn vastgelegd.

Migchelbrink was eerst nog wat argwanend over het project. 'Je denkt wel eerst na over waar je aan begint, maar het blijkt dat het werkt. We leren verschillende mensen kennen uit de doelgroep die moeilijk een baan kunnen vinden.'

Volgens Migchelbrink liggen er in de Achterhoek genoeg kansen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. 'Dat laaghangende fruit, zoals wij dat noemen, moeten we aan werk kunnen helpen als meer werkgevers zich daar voor open stellen. Er zijn genoeg mensen die bereidwillig zijn om te werken.

'Vanuit de inhoud het goede doen voor mensen'

Oude IJsselstreek stapt in 2021 uit de sociale dienst Laborijn en daarom wordt er werk gemaakt van nieuw beleid. 'Het project 'Meedoen Werkt' is hiervan een voorbeeld, maar daarnaast zijn we ook nog bezig met de Jeugdwet en schuldhulpverlening', zegt wethouder Kuster. 'We zijn ervan overtuigd dat we vanuit de inhoud het goede doen voor mensen en dat we daar uiteindelijk geld mee gaan besparen.'

Volgens voorlopige cijfers heeft de gemeente het tekort in het sociaal domein terug weten te dringen tot ongeveer één miljoen euro, waarbij het is gelukt om zonder te tornen aan het voorzieningenniveau vier miljoen euro te besparen.

'We kijken hoe we inwoners met een zorgvraag kunnen helpen zonder dat ze in een zorgtraject terecht komen', aldus Kuster. 'Iemand die eenzaam is moet je niet naar een dagbesteding sturen, maar we moeten iets organiseren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.'

Door: Mediapartner REGIO8, Davie Klein Gunnewiek

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend