Logo De Belofte

ULFT - Inwoners in Oude IJsselstreek die zorg of ondersteuning nodig hebben moeten sneller op de juiste plek terechtkomen. De gemeente wil voorkomen dat problemen onnodig groot worden en ervoor zorgen dat lichte hulp voor inwoners in een buurt of wijk aanwezig is.

'We sluiten aan bij al het goede dat er al is', zegt wethouder Bert Kuster. 'Inwoners en bedrijven zetten zich nu al in voor leefbare buurten en wijken.' Het gaat daarbij bijvoorbeeld om Schuldhulpmaatjes, buurtsportcoaches of sociaal en maatschappelijk werkers. Maar de gemeente vindt dat de samenwerking tussen die partijen beter kan als meerdere partners tegelijk bij inwoners over de vloer komen.

Zorg is niet goed vindbaar

'Nu is het vaak onoverzichtelijk en hebben we een woud aan partijen waar inwoners mee te maken krijgen', zegt Kuster. Door minder organisaties en de keuze voor één partner moet er volgens de gemeente meer samenhang ontstaan. 'Er is behoefte om de onderlinge samenwerking te verbeteren, maar partijen weten nu vaak niet hoe ze dat moeten doen en wie er in een buurt of wijk actief is', aldus Kuster.

Het aanbod van partijen die verschillende soorten zorg aanbieden in de gemeente is op dit moment niet goed vindbaar. 'Lang niet iedereen weet wat er allemaal is en hoe je er gebruik van kan maken', zegt Kuster. De 'sociale kaart' van de gemeente, waarop al het aanbod is te vinden van verschillende organisaties, moet daarom completer en overzichtelijker worden.

Daarbij moet de vraag van de inwoner centraal staan. 'We willen een tool ontwikkelen waarmee inwoners op basis van hun vraag in een aantal stappen geleid worden naar een passend aanbod', zegt Kuster.

'Niet meer van loket naar loket'

Ook moet het voor inwoners makkelijker worden om voor een zorgvraag ergens binnen te lopen. 'Dit moet voor inwoners op een logische en herkenbare plek zijn, bijvoorbeeld een wijkgebouw of buurthuis', zegt Kuster. 'Een sportvereniging is hiervan ook een goed voorbeeld, omdat mensen hier vaak komen.'

Nu moeten inwoners volgens de gemeente hun zorgvraag vaak op meerdere plaatsen stellen en worden ze van plek naar plek doorverwezen. Het is onduidelijk bij welke organisatie zij waarvoor terecht kunnen. 'Inwoners moeten niet meer van loket naar loket hoeven te gaan voor zij op de juiste plek terecht komen. We willen sneller de zorgvraag signaleren en een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen.'

De komende maanden gaat de gemeente in verschillende fases aan de slag om deze verandering in beweging te zetten. Inwoners en partners in de zorg worden doormiddel van gesprekken hierbij betrokken.

 

Door: Mediapartner REGIO8, Davie Klein Gunnewiek

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend