Logo De Belofte

TIEL - Voldoende speelgelegenheid, minder wateroverlast en een nieuwe plek voor de roeken: bouwer KlokGroep zegt er allemaal voor te zorgen, als er maar gebouwd kan worden aan de Echteldsedijk in Tiel. Het bedrijf wacht al twintig jaar op groen licht voor de bouw van drie woontorens.

Onder meer door andere keuzes door de overheid en door verschillende crisissen in de bouwsector kwamen de woontorens aan de Waal er steeds maar niet van. De laatste jaren lag het project weer stil. De gemeente worstelde met bezwaren van omwonenden tegen het verdwijnen van het populierenbosje De Pas op deze plek. Maar nu is er toch een overeenkomst gesloten met de gemeente om de torens met circa honderd appartementen en twaalf lossen woningen te bouwen.

'Ik vind dat we nu wel een keer aan de beurt zijn', zegt directeur Harold van Rooijen. 'De plannen zijn vanaf 1999 in meerdere visies van de gemeente opgenomen. Een groot deel van de omwonenden kocht de woning toen wij al bezig waren met de ontwikkeling van deze locatie. Ze hebben het altijd geweten.'

Positief bijdragen

Het bedrijf constateert dat veel bezwaren van bewoners te maken hebben met de bestaande situatie. Bijvoorbeeld overlast van kwelwater, te weinig parkeerplaatsen en de slechte speelvoorziening in de wijk. 'Wij hebben meegedacht en onderzocht waar we juist positief kunnen bijdragen', stelt een woordvoerder.

'Zo wordt de waterproblematiek minder door de aanleg van wadi's en komt er een veilige speelvoorziening. De benodigde parkeerplaatsen voldoen in elk geval aan de wettelijke norm. Ze krijgen een plek in het plan en niet in de buurt.'

Veel groen terug

De bouwer houdt naar eigen zeggen ook heel serieus rekening met bezwaren van omwonenden tegen de bouw van de torens zelf zoals het verdwijnen van groen en het wegnemen van zon. 'Met een parkstructuur blijft het plan onderdeel van het groene dijkgebied', vertelt de woordvoerder. 'Enkele populieren blijven staan en er worden nieuwe populieren geplant. Er komt dus ook heel veel groen terug. Daarbij wordt een wandelroute gemaakt van de Lijsterstraat naar de dijk die aansluit op de uiterwaarden.'

Wat betreft het wegnemen van zon en privacy is een studie gedaan naar de minst hinderlijk positie. 'De gebouwen zijn qua hoogte lager dan de huidige populieren', merkt de woordvoerder op. 'Wat natuurlijk niet wegneemt dat de beleving anders is.'

Nieuw bos

Heikel punt is de aanwezigheid van roeken in het populierenbosje. Het bedrijf stelt ervoor te zullen zorgen dat deze niet verdwijnen. 'Door middel van verzachtende maatregelen is dit vraagstuk oplosbaar. Een oplossing kan zijn om een nieuw bos aan te leggen. Dit kan dan als vervangende nestlocatie dienen. Dit proces met goed doordacht worden en vervolgens worden vastgelegd in een mitigatieplan in samenspraak met de provincie. Met dit proces zijn we op dit moment bezig.'

Waar het vervangende bos moet komen, staat nog niet vast. Het moet wel in de nabije omgeving gebeuren. Een mogelijke locatie is binnen het plan zelf, in de uiterste punt van de Echteldsedijk en de Nachtegaallaan.

Zie ook:

Door: Menno Provoost

Het laatste nieuws uit Tiel

 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Lokale belasting voor Rivierenlanders sterk gestegen

  05 mei 2021
  TIEL - Rivierenlanders zijn de afgelopen jaren veel meer gaan betalen aan gemeentelijke belasting. Grootste boosdoener is de afvalstoffenheffing die voor veel huishoudens meer dan verdubbelde. Maar ook de belasting op woningen (ozb) en de rioolheffing nam in een aantal gemeenten fors toe.
 • Opnieuw reuring om enquête autoluwe binnenstad Tiel

  19 april 2021
  TIEL - Opnieuw is er reuring ontstaan in de binnenstad rondom een enquête die wordt verstuurd met vragen over het autoluw maken van de binnenstad van Tiel. Ditmaal zijn ondernemers bevraagd die in een eerder stadium al waren bijgepraat door de ondernemersvereniging Hart van Tiel. Veel ondernemers klopte aan de deur bij voorzitter Margriet van Heesch van de winkeliersvereniging. In een schrijven aan de ondernemers zegt zij: “Wij als Hart van Tiel zijn voor het autoluw maken van de binnenstad. Deze enquête is ontstaan doordat er blijkbaar twee groepen bewoners zijn. De een is voor en de andere tegen. Dat is hun goed recht. Echter vindt ik de uitleg niet helemaal chique. Wij zijn in een vroeg stadium al door de gemeente benaderd om tot een zo mooi mogelijke binnenstad van Tiel te komen, en ook daar hebben wij al heel wat tijd in gestoken. Wij waren graag in gesprek gegaan met de initiatiefnemers van deze enquête, maar zij hebben nooit contact met ons opgezocht."
 • Raadslid Buren stapt op

  19 april 2021
  LIENDEN - Het blijft een komen en gaan van bestuurders in de gemeente Buren. Ditmaal geeft raadslid Van Tuil de pijp aan Maarten. Van Tuil was raadslid voor Gemeentebelangen. Zijn gezondheid is de belangrijkste reden dat hij zich niet langer wil en kan inzetten voor het raadswerk, maar duidelijk werd onlangs ook dat de verhoudingen in de raad hem ook parten speelde.
 • Tiel kiest voor recycling, maar ziet liever wasbare luiers

  07 april 2021
  TIEL - Gemeenten in de regio Rivierenland kunnen vanaf 1 januari volgend jaar luiers en incontinentiemateriaal apart inzamelen en naar ARN in Weurt te brengen voor recycling. Hoewel het in de regio een langgekoesterde wens is, is lang niet iedereen enthousiast over het voorstel.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend