Logo De Belofte

OOSTERBEEK - Blijft de gemeente Renkum gehuisvest op de huidige locatie aan de Generaal Urquhartlaan in Oosterbeek? Dat was dinsdagavond een van de centrale vragen tijdens de commissievergadering. Maar daarvoor kregen de politici de neuzen nog niet dezelfde kant op.

Het huidige pand is een gemeentelijk monument en stamt uit 1966. Dat is toe aan een flinke opknapbeurt. Ook de huisvesting bij de gemeentewerf, het afvalbrengstation Veentjesbrug, voldoet niet meer aan de kwaliteitseisen en wordt in het plan meegenomen.

Andere locaties

Daarbij wordt ook gekeken naar andere locaties. Gedacht wordt aan het zorgkantoor in Doorwerth, de bibliotheek in Oosterbeek, de locatie van basisschool Talent of een combinatie van gemeentehuis en gemeentewerf op locatie Veentjesbrug. Het huidige gemeentehuis kan dan worden verhuurd of verkocht.

Voor burgemeester Agnes Schaap verschillende scenario's gaat uitwerken, heeft ze behoefte aan wat richtlijnen van de gemeenteraad. 'Anders komen we niet verder.'

'Kosten wezenlijk aspect'

Maar de meeste fracties hebben moeite om al een standpunt te bepalen. En veel is ook nog onduidelijk. Zo is de gemeentelijke organisatie volop in ontwikkeling. Daarbij is niet helder welke vorm dit precies krijgt. Dus wat moet je nu feitelijk huisvesten? En ook op het kostenplaatje is nog weinig zicht. 'Dat is misschien niet alles bepalend, maar wel een wezenlijk aspect', betoogt VVD-raadslid Raymond den Burger.

'Ik hoor zoveel verschillende geluiden', constateert Schaap na een rondje langs de fracties. 'Laat ons eerst maar wat zaken uitwerken', stelt ze voor. 'Dan komen we bij u terug. Anders blijven we elkaar in de greep houden.'

'Verplaatsing gemeentehuis volstrekt ondenkbaar'

De enige die dinsdagavond een duidelijk standpunt heeft, is inspreker Quintijn Hoogenboom, gesteund door de CDA-fractie. Hoogenboom was in het verleden actief voor GroenLinks in Renkum. Voor hem is het 'volstrekt ondenkbaar om verplaatsing van het gemeentehuis zelfs maar te overwegen'. Hij is door dit idee ernstig verontrust.

'Het raadhuis is een monument', betoogt Hoogenboom. 'En niet zomaar een. Het is het bestuurlijke centrum van de gemeente.' Het energiezuinig maken van een monumentaal gebouw is volgens hem 'uiteraard kostbaar, maar moet gewoon gebeuren'.

Daarmee zou de gemeente juist een voorbeeldfunctie kunnen vervullen en moet niet worden afgeschoven op een andere gebruiker, meent Hoogenboom.

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.

Door: Huibert Veth

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend