Logo De Belofte

MALDEN - Het is niet ondenkbaar dat er alsnog windmolens langs de A73 bij Malden komen. Na lang praten heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Heumen besloten dat ze toch niet komen. Een commerciële partij kan de gemeente daar echter in passeren.

In de gemeenteraadsvergadering van Heumen wees fractievoorzitter Bernadette Smelik van D66 erop dat de provincie Gelderland een commerciële partij een vergunning voor het plaatsen van windmolens wettelijk niet kan weigeren, als er geen ruimtelijke bezwaren zijn en aan allerlei randvoorwaarden wordt voldaan. De provincie heeft het gebied langs de A73 al aangewezen als locatie waar windmolens kunnen komen.

Op voordracht van PvdA, VVD en Democraten Gemeente Heumen zijn de college-plannen nu aangepast. De gemeente gaat nu eerst onderzoeken of er genoeg duurzame energie kan worden gewonnen uit zon en waterkracht. En als daarna toch blijkt dat er nog windmolens moeten komen zullen die 150 meter worden in plaats van de door omwonenden zo gevreesde reuzen van 240 meter hoog. 

'Wij zijn niet tegen wind'

Die bezorgde bewoners waren ruim vertegenwoordigd op de publieke tribune tijdens de raadsvergadering. 'Ik heb dit nog nooit zo meegemaakt, zoveel mensen op de publieke tribune. Wat ook wel laat zien hoe belangrijk dit gevonden wordt', merkte PvdA-raadslid Ans Stunnenburg daar over op. 'Wij zijn niet tegen wind. Eerst zon en water en mocht het dan nog nodig zijn: wind.' Ze vindt dat je 487 ingediende bezwaren niet naast je neer kan leggen.

De gemeente zet zichzelf als initiatiefnemer zo buiten spel, stelt de fractievoorzitter van D66. 'Dat betekent dat een commerciële partij naar de provincie kan stappen en wijzend op de plek langs de A73 kan eisen: geef ons de vergunning om hier windmolens neer te zetten', waarschuwt Smelik. 'Heumen komt dan met lege handen te staan.' En ook voor een commerciële partij geldt: hoe hoger de windmolen, hoe hoger de opbrengst. 

Molens van 240 meter

Verantwoordelijk wethouder René Waas (VVD) deelt de zorgen van D66-fractievoorzitter Smelik. Voorafgaand aan zijn betoog zei hij het te betreuren dat belangstellenden de toegang geweigerd moest worden door de overweldigende belangstelling die de raadsvergadering over de windmolens trok. 'De provincie is met betrekking tot windmolens het bevoegd gezag', benadrukt Waas.

'Wij willen de regie in handen houden', waarschuwt de wethouder. Door de aanpassing van het collegevoorstel die nu door de raad is aangenomen is de kans groot 'dat we juist die 240 meter hoge molens krijgen'. Eventuele windmolens van 'slechts' 150 meter hoog zijn volgens hem ook niet hoog genoeg om rendabel te kunnen zijn.

Zie ook:

Door: Rob Haverkamp

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend