Logo De Belofte

OOSTERBEEK - Cliënten met een beperking of chronisch psychische of psychosociale problemen konden tot vorig jaar een tegemoetkoming krijgen op de zorgkosten van 200 euro per jaar in de gemeente Renkum. Dat gold specifiek voor de armere doelgroep, namelijk tot 150 procent van de bijstandsnorm. Maar die regeling is vervallen.

Wat dit voor een inwoner betekent die voorheen wel aanspraak kon maken op deze regeling, daarvoor moet 'een individuele situatie in kaart worden gebracht', laat verantwoordelijk wethouder Leonie Rolink weten.

Een politiek antwoord, dat bijna altijd waar is. Wanneer de overheid een regeling verandert, is het effect voor de burger namelijk meestal afhankelijk van de individuele situatie. Maar in grote lijnen valt er vaak best iets van te zeggen.

Abonnementstarief

Het schrappen van de regeling valt samen met het zogeheten 'abonnementstarief' dat gemeenten per 1 januari moesten invoeren. Door het betalen van één vast tarief voor bepaalde zorgkosten moet een stapeling van rekeningen worden voorkomen.

Welke zorg daar precies onder valt, mag een gemeente deels zelf bepalen. Maar vanaf 2019 mochten gemeenten deze regeling ook al hebben, en dat was in Renkum het geval. Het jaarbedrag dat een Renkumer voor zijn abonnementstarief betaalt, blijft nagenoeg gelijk. Wel vallen er vanaf dit jaar wat meer voorzieningen onder deze regeling.

Welke deze precies zijn, is volgens de gemeente 'nog in ontwikkeling'. Wat opvallend is, omdat de nieuwe regeling toch al per 1 januari is ingegaan. 'Maar het gaat daarbij alleen om algemene voorzieningen, waarbij sprake is van een duurzame hulpverlenersrelatie.'

Bovendien heeft het abonnementstarief alleen betrekking op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Terwijl de stapeling van zorgkosten voor de cliënten met een beperking of chronisch psychische of psychosociale problemen ook voortkomen uit bijvoorbeeld de kosten voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en het eigen risico voor de zorgverzekering, geeft de gemeente toe.

'Vooral voordeel hogere inkomens'

De eerdere bewering van Rolink dat ze meent dat 'het abonnementstarief de inwoners passend compenseert' lijkt dan ook geen stand te houden en kan ze in elk geval niet hard maken. Volgens de gemeente is het zelfs zo dat 'vanuit verschillende hoeken wordt aangegeven dat het abonnementstarief vooral voordelig uit lijkt te pakken voor de middeninkomens en de hogere inkomens'. Terwijl de geschrapte tegemoetkoming van 200 euro er juist was voor de minima.

Maar 'na evaluatie' is de gemeente tot de conclusie gekomen dat deze regeling 'een te beperkt bereik kent', laat Rolink uiteindelijk weten. Omdat er moest worden voldaan 'aan zeer specifieke voorwaarden'. En dat de 200.000 euro die hiervoor jaarlijks werd gereserveerd bij lange na niet werd gehaald, is een feit. In 2019 werd er 16.700 euro voor uitgetrokken.

61 huishoudens

Maar dat waren toch 61 huishoudens die van deze tegemoetkoming gebruikmaakten. In verschillende huishoudens ging het daarbij om meerdere personen. En dat aantal was aan het groeien, nadat het in 2016 nog slechts ging om tien huishoudens en in 2018 om veertig.

De wethouder geeft aan onderzoek te gaan doen om minima met een beperking of een chronische ziekte te ondersteunen 'binnen de beschikbare financiële middelen'.

'Gevolg landelijke keuzes'

De beslissing om de tegemoetkoming te laten vervallen, werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen. 'Renkum heeft moeten bezuinigen op regelingen die het harde kabinetsbeleid verzachten', meent fractievoorzitter Eveline Vink (GroenLinks). Ook dat is volgens haar het gevolg van landelijke keuzes: de bezuinigingen op de zorg.

Eerder besloot de gemeenteraad de belasting voor woningeigenaren niet te verhogen en minder te bezuinigen op voorzieningen als de bibliotheek, mantelzorg en het zwembad in Oosterbeek.

Zie ook: Renkum ziet af van ozb-verhoging en bezuinigt minder op bibliotheek en zwembad

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.

Door: Huibert Veth

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend