Logo De Belofte

APELDOORN - Inwoners van Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen zien het liefst dat windmolens bij bedrijventerreinen komen. Dat blijkt uit een enquête van de Cleantech Regio waar deze gemeenten onder vallen.

In opdracht van de Cleantech Regio en de onderhavige gemeenten heeft Moventem een onderzoek over de Regionale Energiestrategie (RES) uitgevoerd. In totaal hebben 2.933 inwoners deze vragenlijst volledig ingevuld.

De meerderheid van de respondenten vindt het belangrijk dat de regio energieneutraal wordt. Met name respondenten uit gemeente Zutphen en respondenten ouder dan 74 jaar.

Windmolens

Bijna 60 procent vindt dat locaties voor windmolens zoveel mogelijk bij bedrijventerreinen en industrieterreinen moeten komen. Daarnaast ziet een meerderheid windmolens ook het liefst langs bestaande (snel)wegen en waterwegen. 

Respondenten hebben absoluut geen voorkeur voor een groot windpark op de Veluwe, als het gaat om de opwek van windenergie in de regio. Ook windmolens geclusterd bij bossen en landgoederen en langs de IJssel zien de inwoners niet zitten. 

Zonneparken

Zonneparken zien ze het liefst verwerkt in geluidschermen. Daarnaast heeft 41 procent een voorkeur voor zonneparken bij bedrijventerreinen en industrieterreinen. In Brummen gaat de voorkeur van 41 procent uit naar zonneparken bij de stortplaats.

Vooral jongere inwoners hebben volgens het onderzoek liever dat zonne-energie wordt opgewekt bij bruggen en viaducten. Oudere respondenten hebben vaker een voorkeur voor zonneparken bij bedrijven- en industrieterreinen. 

Regionale Energie Strategie

In het internationale klimaatakkoord van Parijs is besloten Nederland in 2030 een CO2-reductie moet hebben van minimaal 49 procent ten opzichte van het jaar 1990. Elke gemeente, provincie en ook waterschap werkt daarom op dit moment binnen een regio om de uitstoot van CO2 te verminderen.

De informatie uit de enquête wordt straks verwerkt in een totaalvisie van de Cleantech Regio. Deze visie wordt omgezet in een zogenaamd RES-bod, dat uiterlijk 1 juni 2020 wordt aangeboden aan de colleges van de zeven gemeenten. Naar verwachting gaan de colleges in het voorjaar van 2021 beslissen of ze met het bod akkoord gaan.

Het laatste nieuws uit Apeldoorn

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend