Logo De Belofte

WINTERSWIJK - Chrit van Ewijk is niet langer bestuursvoorzitter van Santiz, het overkoepelende bestuur van de twee Achterhoekse ziekenhuizen Slingeland in Doetinchem en SKB in Winterswijk. De Raad van Toezicht van Santiz heeft donderdagmiddag het vertrouwen in Van Ewijk opgezegd.

door Domien Esselink

Het is een optelsom die Van Ewijk uiteindelijk de das heeft omgedaan. Zo heeft hij de regie over de vorming van de nieuwe regiogroep, die zich buigt over de toekomst van beide ziekenhuizen, overgelaten aan directeur Joris van Eijk van Menzis. Dat was blijkbaar de bekende druppel voor de Raad van Toezicht.

Daarmee komt het gedwongen vertrek van Van Ewijk, een half jaar voor zijn pensioen, voor de criticasters later dan verwacht. Na de openbare informatieavond over het SKB, op 18 december in Groenlo waarbij Van Ewijk enkele malen publiekelijk zijn excuses maakte, nam de kritiek op de bestuursvoorzitter toe en leek zijn positie te wankelen. 

'Bom'

De ziekenhuissoap begon eind november met het onhandig aanvliegen van de onheilstijding voor het SKB dat de afdelingen verloskunde, kindergeneeskunde en intensive care per 2025 zouden worden overgeheveld naar de beoogde nieuwbouw van het Slingeland aan de A18 in Doetinchem. Na het droppen van die 'bom' kwam de mededeling dat er in februari 2020 een definitief besluit zou worden genomen.

Het enige dat Van Ewijk bereikte, was een storm van kritiek die in Winterswijk tot grote onrust leidde. Niet alleen bij het personeel van het SKB maar ook onder de bevolking. Enkele prominente Winterswijkers sloegen, vanuit de stichting Vrienden van het SKB, onder leiding van Hendrik Jan Mensink de handen ineen en begonnen met een tegenoffensief.

Van Ewijk liet de meeste kritiek langs zich heen glijden en reageerde mondjesmaat. Hij ging onverstoorbaar verder, maar nam het besluit bovengenoemde afdelingen in Winterswijk te sluiten vooralsnog terug. Hij kondigde verder de komst van een regiogroep aan, onder regie van Santiz, om zich te buigen over de toekomst van beide ziekenhuizen in de Achterhoek. Inclusief de nieuwbouw in Doetinchem.

Pijnpunt

Daar lag het pijnpunt in Winterswijk, want na de bestuurlijke fusie zou op 1 januari 2021 de juridische fusie tussen Slingeland en SKB ook een feit worden. In Winterswijk bestond de vrees dat het SKB daarna zou meebetalen aan de nieuwbouw in Doetinchem om vervolgens te worden leeggezogen door het Slingeland. Oftewel: de 'grote' operaties in Doetinchem en een veredelde EHBO-post in Winterswijk. 

De kosten voor de nieuwbouw in Doetinchem werden geraamd op minimaal 200 miljoen euro, maar voor een nieuw basisziekenhuis zou je met 60 à 70 miljoen euro klaar kunnen zijn. In Winterswijk werd gesproken over een prestigeobject aan de A18, met de ambities voor een topklinisch ziekenhuis.

Dubbele agenda

Het grootste probleem voor de inmiddels opgerichte stichting Behoud SKB, onder aanvoering van Mensink, was het wantrouwen jegens Van Ewijk. Hij werd beticht van het voeren van een dubbele agenda en de voorman van Santiz slaagde er niet in dat wantrouwen weg te nemen. 

Bovengenoemde stichting, die in een open brief opriep voor zelfstandigheid van beide ziekenhuizen, werd bovendien niet uitgenodigd voor de regiogroep. Ze werden buitenspel gezet, maar feitelijk niet door Van Ewijk maar door Menzis-directeur Van Eijk.

Regie uit handen

Dat Van Ewijk de regie over de regiogroep uit handen gaf aan de zorgverzekeraar, lijkt hem nu te zijn opgebroken. De Raad van Toezicht, onder leiding van Anne Flierman, besloot in te grijpen en Van Ewijk buiten te zetten.

Bij de stichting Behoud SKB zal de vlag donderdagmiddag niet zijn uitgestoken. Behalve het persoonlijke drama voor Van Ewijk is er ook het besef dat de bestuursvoorzitter dan wel weg is, maar dat het plan van Santiz nog niet van tafel is. Vanuit de luwte zal er wat Mensink c.s. gewerkt moeten worden aan het herstel van vertrouwen en het uitspreken van de belofte die gedaan werd bij de bestuurlijke fusie in 2017: het behoud van twee volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek. 

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend