Logo De Belofte

NUNSPEET - De initiatiefnemer van de restauratie van landgoed de Grote Bunte, moet met zijn plan terug naar de tekentafel. Dat is de conclusie na een inspraakavond bij de gemeente, maandagavond. Vrijwel de meeste partijen zijn het daar over eens. Er moet eerst worden overlegd met de buurt.

Er was veel kritiek op en er zijn nog veel vragen over het plan dat ondernemer Harry Frens heeft voor landgoed De Grote Bunte. Hij wil het landhuis opknappen en gebruiken voor de huisvesting voor dementerende bejaarden. Daarnaast wil Frens veertien woningen op het landgoed bouwen. En vooral dat laatste zorgde voor de nodige onrust onder de Nunspeetse bevolking. 

Met name het feit dat de plannen eerst in de media bekend werden gemaakt, werd niet gewaardeerd door de partijen. Conny Janssen van Gemeentebelang daarover: 'De meeste bewoners gaan uit van wat er in de krant staat en vormen meteen een oordeel', aldus Janssen. Ze had liever gezien dat de gemeente zelf met een persbericht was gekomen, zodat de initiatiefnemer niet van te voren al met 3-0 achter staat. Dat moet de volgende keer anders vindt Janssen.

Transparantie

Evert Leusink van de ChristenUnie vindt verder dat er sprake is van 'gebrek aan transparantie'. Leusink: 'De woningen langs de Molenweg moeten geld opleveren om het opknappen van het landhuis te bekostigen. Maar dat is niet controleerbaar door gebrek aan transparantie. Terwijl dat juist het hoofdargument is. Dat er kritiek op deze plannen zou komen kon je op je klompen aanvoelen en dat vinden we ook terecht.' Leusink vindt dat het plan terug genomen moet worden en dat er op een later moment een ander plan moet worden ingediend.

En dat vinden meer partijen. Marianne Frijlink van de VVD vat het samen: 'Wel fijn dat er eindelijk iets met de Grote Bunte gebeurt. De partij die het landhuis wil opknappen heeft al veel mooie dingen voor Nunspeet gedaan. Maar er wordt best laat met de bewoners gesproken en dat is jammer.'

Koos Meijer van CDA merkt op dat het gaat om het instemmen met een principe-verzoek. 'Maar', zo zegt Meijer, 'Instemmen met een principeverzoek betekent in veel gevallen dat een aantal zaken gaat rollen.' En ook Meijer vindt dat aan de betrokkenheid gewerkt moet worden. 'De kern wordt positief beoordeeld, maar het gaat om de zaken er omheen.'

Plan B

De voorzitter vatte na afloop van het debat de zaken samen: De raad heeft kennis genomen van het plan van de initiatiefnemer, maar vraagt om een aangepast plan. Er moet dus een plan B komen. De financiën blijven overigens voorlopig nog wel geheim.

Het laatste nieuws uit Nunspeet

 • CU Nunspeet: betrek mensen met een verstandelijke beperking bij beleid

  13 januari 2021
  NUNSPEET - De ChristenUnie Nunspeet wil dat ook inwoners met een verstandelijke beperking actief en op maat betrokken worden bij het ontwikkelen van de Inclusie agenda. Raadslid Arie Harteveld: “ Als ChristenUnie hebben we veel aandacht gevestigd op de grote groep inwoners met een licht verstandelijke beperking. Zij gaan vaak niet de barricades op maar komen wel degelijk barrières tegen.”
 • Gemeentebelang ziet kansen voor Sportpark Hulshorst

  17 december 2020
  HULSHORST - Gemeentebelang Nunspeet ziet een unieke kans voor de kern Hulshorst om met de aankoop van een stuk grond de lokale faciliteiten flink uit te breiden.
 • Gemeentebelang Nunspeet vraagt meer mogelijkheden voor woonstarters

  10 november 2020
  NUNSPEET - Gemeentebelang Nunspeet heeft het college van burgemeester en wethouders om meer mogelijkheden voor woonstarters gevraagd. Door enerzijds starters op de woningmarkt beter te faciliteren en anderzijds ontwikkelaars meer mogelijkheden te geven om te bouwen hoopt de partij het beter mogelijk te maken voor starters om in de Gemeente Nunspeet te blijven wonen. Nadrukkelijk wordt aangegeven dat de gemeente zich moet richten op woningen voor de lokale bevolking.
 • Pieter Teeninga wethouderskandidaat ChristenUnie Nunspeet

  14 oktober 2020
  NUNSPEET - De ChristenUnie Nunspeet draagt Pieter Teeninga (65) uit Harderwijk voor als wethouder. Teeninga is een ervaren bestuurder. Hij was 11 jaar wethouder in Harderwijk. “Besturen is niet voor bange mensen,” zei hij in 2010. Er moest toen fors gesneden worden in subsidies. In 2014 was Teeninga de enige wethouder die een doorstart maakte in een heel nieuw college met jonge collega’s. “Ik ben een verbinder en zoek het gesprek met inwoners. Dat vind ik belangrijk. Samen kom je verder. Met die insteek wil ik ook graag in Nunspeet aan de slag.”
 • Forse uitgaven zijn nodig om de effecten van de coronacrisis op te vangen in Epe

  09 oktober 2020
  EPE - Het college van B&W heeft de begroting van de gemeente Epe voor de periode 2021-2024 gepresenteerd. Voor de eerste drie jaar is de begroting sluitend. Ingaande 2024 ontstaat naar verwachting een structureel tekort van € 1 miljoen. Maatregelen zullen in de toekomst nodig zijn om dit tekort op te heffen. Deze begroting speelt op deze uitzonderlijke situatie in. Dit keer geen budget voor nieuwe beleidsinitiatieven, maar een begroting die gebaseerd is op voortzetting van bestaand en reeds voorgenomen beleid.

Overig verkiezingsnieuws

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend