Logo De Belofte

AZEWIJN - Een meerderheid van de gemeenteraad in Montferland heeft donderdagavond ingestemd met de structuurvisie voor uitbreiding van het bedrijventerrein DocksNLD aan de rand van 's-Heerenberg. In de visie staat beschreven hoe Montferland de komende jaren denkt het gebied in te gaan richten qua bedrijven, gebouwen en natuur.

Tientallen inwoners van Azewijn en Netterden vrezen voor aantasting van het landschap en de leefbaarheid in de kleine kerkdorpen. Zij zien uitbreiding van grote logistieke blokkendozen voor distributiebedrijven niet zitten.

'Een meerderheid in deze gemeenteraad kiest voor 84 voetbalvelden met blokkendozen van 22 meter hoog', aldus Sandra Braam van de Dorpsraad Azewijn. 'Voor een tankstation, een parkeerterrein voor vrachtwagens en een hotel voor buitenlandse werknemers. Daarbij worden de zienswijzen van de provincie Gelderland en een advies aan het kabinet volkomen genegeerd.'

Negatief advies wordt genegeerd

De provincie Gelderland vindt dat Montferland op de troepen vooruit loopt, door nu al een structuurvisie aan te nemen, en roept op tot overleg met gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Die gemeenten, vertegenwoordigd in de RPW, geven op hun beurt aan dat er op dit moment nog wordt gekeken naar geschikte locaties voor uitbreiding van bedrijventerreinen in de provincie.

Het RPW verwacht dat medio 2020 duidelijk wordt of het regionale beleid wordt bijgesteld. Het College van Rijksadviseurs kwam onlangs met een soortgelijk advies, waarin het oproept om beter na te denken over het bouwen van megadistributiehallen.

De oppositiepartijen in de gemeenteraad snappen niet waarom Montferland deze adviezen van partijen negeren. 'Van verschillende kanten wordt aangegeven om hier niet mee in te stemmen', zegt Rob Mos van Lijst Mos. 'Hoeveel advies heeft een wethouder nodig? Het gaat mij door merg en been als ik de verhalen van inwoners uit Azewijn hoor.

Volgens coalitiepartij CDA moet je keuzes durven maken, die nog niet helemaal zijn dichtgetimmerd. 'Het woord 'visie' zegt het eigenlijk al', aldus Ab Dieker van het CDA. 'Je toont je ambitie als gemeente aan.'

Lijst Groot Montferland heeft juridisch advies ingewonnen over de structuurvisie. 'Een aantal advocaten geven aan dat als wij instemmen, dit niet rechtmatig zal zijn', aldus Groote. 'Dit had in een besluit van de gemeenteraad uit 2016 vermeldt moeten worden en dat is nu niet gebeurd.' Volgens wethouder Walter Gerritsen is het een aanname dat er geen structuurvisie mag worden vastgesteld. 'Een gemeenteraad kan ten alle tijde een structuurvisie vaststellen', aldus Gerritsen.

'Het is een richting, nog geen concrete plannen'

Dat beaamt ook Jan van Halteren van Lokaal Belang Montferland. 'Het gaat nu alleen om een structuurvisie en nog niet om concrete invulling van de plannen', aldus van Halteren. 'Je geeft een richting aan voor het gebied. In de drie jaar die nu komen, kan er nog van alles gebeuren', aldus van Halteren.

De partij zegt de zorgen van inwoners van Azewijn te snappen en heeft dat samen met de andere coalitiepartijen CDA, VVD en D66 verwoord in een motie, die door een meerderheid werd aangenomen. Daarin wordt het college opgeroepen om rekening te houden met de landschappelijke invulling van het gebied en de duurzaamheid van het bedrijventerrein.

De oppositie diende ook een motie in, waarin wordt opgeroepen om de structuurvisie helemaal van tafel te halen. 'Eerst moet de gemeente beter nadenken over de plannen, voordat er invulling wordt gegeven aan een structuurvisie', aldus Els Rutting van de PvdA. De coalitiepartijen veegden deze motie resoluut van de hand.

Zie ook: Omwonenden bedrijventerrein fel tegen uitbreiding: 'Het tast de natuur aan'

Door: Mediapartner REGIO8, Davie Klein Gunnewiek

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend