Logo De Belofte

ZUTPHEN - De gemeente Zutphen stelt opnieuw extra geld beschikbaar voor zwembad IJsselslag. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond besloten. Het bedrag, meer dan 3,5 ton, is bedoeld voor een gat in de begroting van Stichting Sportaccommodaties Zutphen. Dat is de exploitant van het zwembad.

Het tekort op de begroting van 2018 heeft volgens de stichting te maken met hogere personeelskosten, energiekosten, administratiekosten en de kosten voor interim managers.

Een ruime meerderheid (19 stemmen voor, 7 tegen) van de gemeenteraad stemde maandagavond in met de extra financiële steun van 368.342 euro,

Algemene reserve wordt tóch aangeboord

Wethouder Laura Werger stelde eerder voor om 127.342 euro van de financiële tegemoetkoming uit de algemene reserve te halen. Raadsleden reageerden twee weken geleden verbaasd op dit voorstel, omdat de bodem van de gemeentelijke spaarpot bijna in zicht is. 

'We hebben afgesproken dit niet meer te doen. Afspraak is afspraak', zei Rein Rutten (D66) destijds. De wethouder kreeg daarom de opdracht om met een nieuw dekkingsvoorstel te komen. 

CDA is tegen

In het definitieve voorstel aan de raad is het bedrag dat gehaald wordt uit de algemene reserve bijgesteld naar iets minder dan een ton. Het CDA vindt nog steeds te veel en stemde daarom tegen het voorstel.

'Natuurlijk moet het tekort gedekt worden, we hebben geen keus. Maar de wijze waarop het gedekt wordt, daarin hebben we wél een keus.' Volgens CDA'er Hein Brunsveld slaat het college de plank mis door een greep te doen uit de algemene reserve. 'Het tekort is al het hele jaar bekend. Er had eerder gezocht kunnen worden naar alternatieven.' 

Naast de algemene reserve haalt het college ook geld uit andere potjes. Het grootste deel komt uit de post 'onvoorzien'. De rest, 30.000 euro, komt uit potjes voor buurtsportcoaches en de Jeugdsubsidie regeling Sport. 'Dit is geen bezuiniging, er is daar budget over', aldus wethouder Werger. Volgens de wethouder is het onmogelijk om de algemene reserve niet aan te boren.

Structurele tekorten

Het is niet voor het eerst dat de gemeente bijspringt bij zwembad de IJsselslag, dat in augustus 2015 haar deuren opende. Vorig jaar trok de gemeente al 150.000 euro uit om de begroting over de jaren 2016 en 2017 rond te krijgen. Wethouder Laura Werger liet toen weten dat er sprake was van stijgende inkomsten. 

Omdat de Stichting Sportaccommodaties Zutphen (SSAZ) structureel geld tekort komt, besloot de gemeenteraad eerder dit jaar om het subsidiebedrag voor het zwembad te verhogen. De komende drie jaar krijgt het bad er per jaar 100.000 euro bij. In 2020 komt daar eenmalig nog eens 25.000 euro extra bovenop.

Volgend jaar bijspringen?

Of het genoeg is om de komende jaren tot een sluitende begroting te komen, is de vraag. Ondanks stijgende bezoekersaantallen en horeca-inkomsten verwacht het zwembad ook over 2019 een tekort van 230.000 euro. Omdat de subsidieverhoging dan nog niet geldt, ziet het ernaar uit dat de gemeente ook volgend jaar moet bijspringen. 

Zie ook:

Door: Madelien Jansen

Het laatste nieuws uit Zutphen

 • Fors minder windmolens in Cleantech Regio, focus nu op zonnepanelen

  15 april 2021
  ZUTPHEN - Tientallen windmolens zouden er in het noorden van Gelderland komen, maar voorlopig kunnen die plannen grotendeels de ijskast in. Dat blijkt uit het ontwerp van de nieuwe Regionale Energie Strategie (RES) van de Cleantech Regio.
 • Zutphen bezuinigt door: dit gaat er veranderen

  10 november 2020
  ZUTPHEN - Met wat kleine wijzigingen heeft de Zutphense gemeenteraad de begroting voor de komende vier jaar unaniem aangenomen. Wederom staat er een bezuinigingsronde voor de deur, die inwoners gaan voelen bij de parkeermeter en bij het betalen van belastingen.
 • Miljoenentekort dreigt voor Zutphen, mede door corona

  27 mei 2020
  ZUTPHEN - Op basis van de eerste maanden van 2020 verwacht Zutphen dit jaar een financieel nadeel van ruim 1 miljoen euro. De effecten van de coronacrisis zijn dan nog niet meegerekend. Doet de gemeente dat wel, dan wordt het tekort naar verwachting dubbel zo groot.
 • Zutphen mag 14 panden nu verkopen

  13 mei 2020
  ZUTPHEN - De gemeente Zutphen is van plan om binnenkort diverse panden, waaronder monumenten, in de stad te verkopen. De gemeenteraad stemt daar mee in, maar stelt voor enkele gebouwen wel een aantal voorwaarden op.
 • Zutphen slaagt er nog niet in om nieuwe boa's aan te trekken

  11 mei 2020
  ZUTPHEN - De gemeente Zutphen is er nog niet in geslaagd om het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in de stad uit te breiden. De gemeenteraad gaf het college begin dit jaar de opdracht om twee nieuwe handhavers aan te stellen, omdat een vacaturestop als gevolg van de bezuinigingen leidde tot relatief grote onderbezetting bij het team Toezicht en Handhaving.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend