Logo De Belofte

NIJMEGEN - Inwoners van Nijmegen die nu hulp krijgen van een zorgorganisatie, lopen kans hun vertrouwde begeleider en hulp kwijt te raken. Oorzaak is een herziening van de manier waarop die zorg bij mensen terechtkomt. Betrokkenen maken zich zorgen over de voorgenomen nieuwe aanpak.

Sociale wijkteams moeten zogenoemde brede basisteams worden. Deze woensdagavond en komende raadsvergaderingen buigt de Nijmeegse gemeenteraad zich daarover. 

Reden voor Jos Kersten, directeur van het Zelfregiecentrum Nijmegen, om zijn zorgen te uiten. Het Zelfregiecentrum helpt inwoners van de gemeente met behoefte aan zorg. Mensen met bijvoorbeeld een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking kunnen er onder meer training of advies krijgen. Kersten vreest dat kwetsbare Nijmegenaren slachtoffer worden van de nieuwe werkwijze.

'Voor veel mensen een nachtmerrie'

Het Zelfregiecentrum krijgt vaak te maken met de wijkteams die bepalen welke zorg iemand nodig heeft. In de voorgenomen nieuwe werkwijze zal een lid van zo'n team ook de begeleiding van een cliënt gaan doen, bepaalt de hoeveelheid hulpuren, of er specialistische zorg nodig is en treedt ook op als vertrouwenspersoon.

Directeur Kersten vreest dat deze vorm van de slager die zijn eigen vlees keurt de kwaliteit van de zorg niet ten goede komt en bezwaar maken onmogelijk maakt.

Op menselijk vlak is - niet onbelangrijk - het kwijtraken van je vaste, vertrouwde hulp niet zelden een drama. 'Dat is voor heel veel mensen een nachtmerrie als dat zou gebeuren', stelt hij. Herziening van de werkwijze en aanbestedingen die daar bij komen kijken, maken die kans wel groot. 

'Gaat vooral over geld'

Doel van de gemeente is om door de wijzigingen de wachtlijsten voor zorg in te kunnen dammen en te kunnen bezuinigingen op de kosten. Kersten denkt dat vooral dat laatste een belangrijke drijfveer is. 'Wij denken wel dat dat ten grondslag ligt aan de wens om het allemaal te veranderen. Wachtlijsten van 10 maanden dat kan natuurlijk niet. Dat is duidelijk.'

'Dat er iets moet gebeuren, daar is iedereen het wel over eens. Je mag best nadenken over hoe kan het anders, hoe kan het beter. Maar het gaat ook echt om het geld, het beschikbare geld en wat je daarmee kunt', gaat Kersten verder.

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor 15 procent te bezuinigen. 'Linksom of rechtsom gaat het hier vooral over geld. De gemeente kijkt vooral naar de betaalbaarheid en minder naar de kwaliteit en naar de toegang tot de zorg.'

'Risico verlegd naar de burger'

In de Wmo is een regeling met een open einde. Als een gemeente tekort komt, moet die bijleggen. In de nieuwe plannen is er een plafond aangebracht voor hoeveel het mag kosten. 'Als het plafond is bereikt moet je of nee verkopen, of je gaat al eerder wat minder ondersteuning geven. Het risico wordt nu verlegd naar de burger. Dus het klopt in de portemonnee van de gemeente, maar het gaat ten koste van de zorg voor de mensen die ondersteuning nodig hebben', legt Kersten uit.

De directeur van het Zelfregiecentrum vindt het een slechte zaak dat de gemeente niet met alle betrokken partijen heeft gekeken wat nu wijsheid is. 'Ze hebben eigenlijk over de hoofden heen bedacht dat ze het zo gaan doen. Al onze zorgen, daar is nog met geen woord enigszins in tegemoet gekomen.'

'Van heel veel kanten onvrede'

De zorgen van het Zelfregiecentrum worden gedeeld door nog negen andere betrokken organisaties, zoals bijvoorbeeld betrokken huisartsen en de Jeugd GGZ. Kersten: 'Van heel veel kanten is er onvrede. Als je met iets nieuws begint, consulteer je meestal eerst. Dat je vraagt: wat vinden jullie daarvan? Nu geeft de gemeente een soort dictaat en je had natuurlijk ook de dialoog kunnen aangaan.'

Kersten pleit ervoor om meer tijd te nemen voor de besluitvorming en zorgvuldiger te kijken naar de gevolgen, waarvan gevreesd wordt dat die desastreus zouden kunnen uitpakken. 

Door: Rob Haverkamp

Het laatste nieuws uit Nijmegen

 • Verstandelijk beperkte kiezer wil duidelijke politieke taal

  27 februari 2021
  NIJMEGEN - In aanloop naar de verkiezingen je stem bepalen. Voor veel mensen is dat al ingewikkeld genoeg, maar met een verstandelijke beperking helemaal. Door vooroordelen en onwetendheid wordt de moeite niet genomen om informatie begrijpelijker aan te bieden, stelt Anne Stomph van het Arnhems Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten (APCG).
 • Raad Nijmegen wil dat bijstandsgerechtigden makkelijker daklozen onderdak kunnen bieden

  27 januari 2021
  NIJMEGEN - Een ruime meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad steunt een motie van GroenLinks, D66, SP en PvdA om als gemeente vaker van de kostendelersnorm af te wijken wanneer een bijstandsgerechtigde een dak- of thuisloze onderdak wil bieden. De kostendelersnorm bepaalt dat men wordt gekort op de hoogte van de bijstandsuitkering als men met meer mensen in één huis woont. Dat vormt een belemmering voor bijstandsgerechtigden om andere mensen in huis te nemen. Gemeenten hebben de wettelijke ruimte om van deze norm af te wijken.
 • Wethouder: 'We willen Kronenburger Forum weer terug als overlegorgaan voor Nijmegen-West'

  13 januari 2021
  NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen wil het Kronenburger Forum een nieuw leven in blazen, zegt wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks). Dat is een overleggremium van gemeenten, ondernemers, milieugroeperingen en wijkbewoners dat zich eerder richtte op de ontwikkelingen in Nijmegen-West die van invloed zijn op de leefomgeving. De voornaamste aanleiding hiervoor is de onrust onder bewoners van het stadsdeel over de luchtkwaliteit in hun woonomgeving.
 • College: gebied station Nijmegen-Goffert 'sterk verdichten' met woningbouw, smart industry en commerciële functies

  17 november 2020
  NIJMEGEN - Het Nijmeegse college wil ruimte maken om in de omgeving van station Nijmegen-Goffert 987 woningen en 114 short stay-woningen voor de huisvesting voor onder andere werknemers van bedrijven op Winkelsteeg die tijdelijk in Nederland verblijven. Ook moet er ruimte komen voor uitbreidingsmogelijkheden van de Novio Tech Campus en commerciële functies zoals een koffiebar en een sportschool. Om dit te kunnen realiseren moeten wel de Neerbosscheweg en Graafseweg deels verlegd worden.
 • Noodkreet om asfaltcentrale: 'Maak einde aan kankerverwekkende situatie'

  17 november 2020
  NIJMEGEN - Inwoners van Nijmegen-West doen een dringend beroep op wethouder Harriët Tiemens om hen te behoeden voor de gevolgen van het kankerverwekkende benzeen dat over hun hoofden uit een schoorsteen waait. Die schoorsteen is van de asfaltcentrale APN vlak bij hen in de buurt. Voor een school tegenover de centrale is het zelfs reden om te verhuizen.

Overig verkiezingsnieuws

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend