Logo De Belofte

WINTERSWIJK - Na de bevolking, de Achterhoekse politiek en minister Bruno Bruins van Zorg wordt de druk op Santiz nog verder opgevoerd door de Tweede Kamer. Die nam dinsdag een motie van de SP aan voor een volwaardig ziekenhuis in Winterswijk. 'Ik denk dat het laat zien hoe breed het verzet wordt gedragen', zegt burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk.

door Domien Esselink

Santiz wil de acute verloskunde en kinderafdeling per 2025 overhevelen van het SKB in Winterswijk naar het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. De grote vraag is in hoeverre het overkoepelende ziekenhuisbestuur bestand is tegen de druk van buitenaf. 'Dat is niet aan mij, ik kan niet voor de heer Van Ewijk (bestuursvoorzitter Santiz, red.) praten', zegt Bengevoord. 'Wij zitten volgende week met een Winterswijkse delegatie bij de minister om te horen wat hij er van vindt.'

Zie ook: Tweede Kamer wil afdelingen in ziekenhuis Winterswijk behouden

Don Quichotte

Het verzoek om een reactie van Santiz bleef dinsdag onbeantwoord, maar bestuurder Chrit van Ewijk moet zich zo langzamerhand een soort Don Quichotte voelen. De rekening voor de knullige manier van presenteren van de toekomstige sluiting van twee afdelingen (verloskunde en kinderzorg) van het SKB krijgt hij in alle hevigheid gepresenteerd.

Hij maakt bovendien deel uit van de Achterhoek Board, zeg maar het uitvoerende college van de Achterhoek Raad, die een CDA-motie voor behoud van twee volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek heeft aangenomen. De Board voert uit wat de Raad beslist, dus dat brengt de Santiz-voorzitter in een netelige situatie. 

Teruggedraaid

En dan is er inmiddels volop druk vanuit Den Haag. Voordat de motie van de SP voor een volwaardig SKB door de Tweede Kamer werd aangenomen had minister Bruins al aangedrongen op uitstel van een definitief besluit in februari 2020. Hij wil dat Santiz daarvoor meer tijd neemt.

Zie ook: Minister Bruins over uitkleden ziekenhuis Winterswijk: 'Geen overhaaste beslissingen'

En dan is er nog de maatschappelijke onrust. Die druk heeft er toe geleid dat de sluiting van de intensive care (IC) in Winterswijk - voorlopig - is teruggedraaid.

Draagvlak kwijt

Daar komt bij dat de in Winterswijk opgegroeide Van Ewijk het draagvlak binnen het SKB grotendeels kwijt is. Bij een deel van het personeel heerst de gedachte dat de directeur aan de leiband loopt van enkele medisch specialisten in het Slingeland Ziekenhuis, die op het SKB zouden neerkijken.

Zo haakte voormalig SKB-directeur Bert Lugtenbeld, geliefd bij het Winterswijkse personeel en voorstander van een zelfstandig SKB, gefrustreerd af na de fusie tussen beide ziekenhuizen in 2017. Eerdere fusiebesprekingen in 2010 ketsten af, omdat het SKB van mening was dat het in de schaduw van het Slingeland zou komen te staan.

Belofte

In 2017, bij de vorming van het overkoepelende bestuur Santiz, werd de belofte uitgesproken dat er twee volwaardige ziekenhuizen zouden blijven bestaan. De plannen voor het nieuwe Singeland Ziekenhuis aan de A18 in Doetinchem waren toen al in gang gezet. Dat nieuwe, kleinere ziekenhuis is een prestigieus project geworden dat 200 miljoen gaat kosten. 

Molensteen

Een nog grotere molensteen om de Santiz-nek zou de clausule met de bank zijn, die voor elke maand uitstel van het begin van de bouw 700.000 euro wenst te ontvangen. Dat verklaart de haast waarmee het overkoepelende bestuur te werk is gegaan met het presenteren van de plannen.

Na het inlichten van het personeel zou de definitieve beslissing in februari vallen. Blijkbaar zonder het besef dat ze in Winterswijk een bom hebben laten vallen, met een impact die zwaar is onderschat.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend