Logo De Belofte

GROESBEEK - Uit het woningonderzoek dat dit jaar werd uitgevoerd, bleek het al: Berg en Dal heeft dringend behoefte aan meer sociale huurwoningen. Dat is dan ook één van de dingen waar de gemeente samen met betrokken instanties de komende jaren op inzet. Berg en Dal heeft daarvoor prestatie-afspraken voor 2020 gemaakt met wooncorporaties en huurdersverenigingen.

De partijen richten zich in 2020 vooral op 'leefbare kernen, wijken met voldoende sociale huurwoningen en klimaatbestendige buurten.' Uit het woningonderzoek in 2019 blijkt dat er vooral behoefte is aan sociale huurwoningen voor een- en tweepersoonshuishoudens.

Woningbouw versnellen

In gebieden van woningcorporaties die worden geherstructureerd, bekijkt de gemeente of ze meer woningen kan (terug)bouwen. Daarnaast bekijkt de gemeente of bestaande woningbouwplannen versneld kunnen worden en of er nieuwe bouwlocaties zijn.

Samen met de woningcorporaties wil Berg en Dal verder huurders en woningeigenaren motiveren om stappen te zetten naar aardgasloze woningen. Het doel is om de woningvoorraad gemiddeld naar label A (meest energiezuinig) te brengen. Het verduurzamen van de huizen zorgt volgens de woningcorporaties en de gemeente ook voor lagere woonlasten.

Langer thuis

De partijen zoeken samen met zorgorganisaties ook naar manieren om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen. Bijvoorbeeld door kleine aanpassingen in de woningen. Of door verhuizing naar een woning die beter past bij de behoefte. 'Dat zorgt tegelijkertijd voor doorstroming op de woningmarkt' zo zegt de gemeente Berg en Dal. Als ouderen het huis kunnen vinden dat bij hen past, komt er een gezinswoning beschikbaar voor een jong gezin. Zij laten op hun beurt vaak een kleinere woning achter voor starters en kleine huishoudens '

Door: Karel de Jong

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend