Logo De Belofte

WINTERSWIJK - Winterswijk wil dat minister Schouten niet kiest voor één landelijke aanpak van het stikstofprobleem, maar onderscheid maakt tussen de verschillende Natura 2000-gebieden. De Achterhoekse gemeente telt vier van die beschermde natuurgebieden.

Gemeente, Ondernemerskring Winterswijk (OWIN) en stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL) pleiten in een brief aan de minister voor maatwerk bij de aanpak van de uitstoot van stikstof in Winterswijk.

In de gemeente gaan boeren en natuur hand in hand en in dat opzicht werd Winterswijk bij de Europese Commissie in Brussel een succesvol voorbeeld van die samenwerking genoemd.

Protesteren

De Winterswijkse boeren kwamen op 10 oktober bijeen in het Wooldse Veen om te protesteren tegen de plannen van het kabinet met betrekking tot de aanpak van de stikstofemissie. In Winterswijk helpen boeren bij het in stand houden van de natuur. Het draagvlak voor maatwerk oftewel een gebiedsgerichte aanpak is in Winterswijk groot.  

Wethouder Inge Klein Gunnewiek onderkent het belang van zowel het 'mooie buitengebied' voor toeristisch Winterswijk als het voortbestaan van de boerenbedrijven, en prijst de samenwerking tussen boeren en WCL: 'Er wordt in goed overleg recht gedaan aan alle belangen.'

Draagvlak

Bernhard Harfsterkamp van WCL vindt dat natuur en landbouw heel goed naast elkaar kunnen bestaan en volgens hem hoeft er eigenlijk niets te veranderen. 'WCL heeft in de afgelopen 25 jaar laten zien goed te kunnen werken met een gebiedsgerichte aanpak, waarbij altijd het uitgangspunt was dat dit alleen mogelijk is als er draagvlak is bij alle betrokkenen in het gebied', aldus Harfsterkamp.

De Wooldse melkveehouder Alfred Scholten hoopt dat minister Schouten ontvankelijk is voor de brief uit Winterswijk: 'Agrariërs hebben de afgelopen jaren de bedrijfsvoering afgestemd op de omgeving. Ook de komende 25 jaar willen we een gezonde agrarische sector overhouden met een goede balans tussen boer en natuur.'

Zie ook:

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend