Logo De Belofte

KERKDRIEL - De gemeente Maasdriel wil vanaf 1 januari kerngericht gaan werken. Het doel is de leefbaarheid in de kernen, de dorpen, te vergoten. Dat wil de gemeente bereiken met een aantal opvallende functies.

De ideeën staan in het plan 'Krachtige Kernen' dat dinsdagavond aan de fracties werd gepresenteerd. In het plan worden doodnormale wethouders omgetoverd tot bijzondere 'kernwethouders.' Die titel krijgen zij natuurlijk niet zomaar. Het is de bedoeling dat de wethouders ieder eigen dorpen krijgen waar zij regelmatig bezoekjes aan brengen. Het doel: de afstand tussen het gemeentehuis en het dorp verkleinen en belangrijke zaken signaleren.

Een bekend gezicht in het dorp

Projectleider Veerle van Vanvenckenray legt uit: 'De kernwethouder is een aanspreekpunt en gaat met onderwerpen aan de slag. Op die manier willen we van buiten (de dorpen) naar binnen (het gemeentehuis) gaan werken.'

Het moet de wethouder geen extra werk opleveren. En als dat wel het geval is kan hij of zij altijd een poging wagen een onderwerp uit zijn of haar dorp over te dragen aan een andere wethouder. 'Als het gaat over een portefeuille waar hij of zij niet verantwoordelijk voor is dan gaat dat naar de wethouder die daar wel verantwoordelijk voor is', verduidelijkt van Vanvenckenray. 

Hieronder de wethouder die u wellicht vaker in het dorp gaat zien.

Kernmakelaar en kerncongiërge

De kernmakelaar moet op haar beurt inwoners adviseren, begeleiden en koppelen aan andere partijen zoals ondernemers of landelijke subsidieregelingen. Net zoals een makelaar begeleidt de dorpsmakelaar dus het proces. Op die manier zouden lokale initiatieven makkelijker en sneller uitgevoerd kunnen worden, aldus de projectleider. En misschien nog wel het fijnst voor de inwoners: de kernmakelaar regelt al het papierwerk. 

Wat de kerncongiërge precies gaat doen is nog onduidelijk. De taken van deze speciale toezichthouder worden opgenomen in een onderzoek naar de toekomst van de buitendienst dat nog gestart moet worden. 

Al vijf jaar bezig dorpen te versterken

Maasdriel is al langere tijd bezig haar dorpen te sterken. 2020 is het vijfde jaar van het programma Krachtige Kernen. In de afgelopen jaren zijn er verschillende lokale initiatieven opgezet en financieel gesteund. Zoals een ijsbaantje in Alem en een zomerfeest in Ipperakkeren.

Ook werden er dorpsraden opgericht. De dorpsraden moeten de stem zijn van het dorp en de gemeente betrekt haar bij besluitvormingen. Het is de bedoeling dat in 2020 in de laatste vier dorpen een dorpsraad komt en dat de raden dus niet alleen bij besluitvormingen worden betrokken, maar zelf ook onderwerpen gaan aandragen bij hun kernwethouders. 

Voor kerst laat het college van burgemeester en wethouders weten of het plan is goedgekeurd en of de gemeente in januari start met de uitvoering van het plan. 

Volgens het HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen zijn kleine kernen kwetsbaar vanwege krimp, ontgroening, vergrijzing en de decentralisatie van zorg en welzijn. Door deze veranderingen staan dorpen onder druk en komt de leefbaarheid in het gevaar. Zij adviseren gemeenten om hun werkwijzen op een nieuwe manier te gaan organiseren: vanuit de inwoners en haar krachten. 

Door: Esther Hendriks

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend