Logo De Belofte

WAGENINGEN - Tientallen Wageningers verzetten zich tegen de komst van een megabedrijventerrein bij de Wageningen Universiteit (WUR). De kennisinstelling ziet enorme economische kansen, maar omwonenden willen geen 'Zuidas' naast hun deur. De gemeenteraad moet uiteindelijk beslissen.

Met een heus strijdlied lieten de 'buren' van de universiteit maandagavond hun ongenoegen horen. 'De WUR kwam plots met plannen, heel misplaatst en heel massaal', klonk het op het stadhuis. 'Ondoordacht en WUR-onwaardig. Daarom maken wij kabaal.'

'Plots 80.000 vierkante meter'

De WUR wil 80.000 vierkante meter (ongeveer 12 voetbalvelden) volbouwen met bedrijven. De club omwonenden heeft grote bezwaren tegen de massaliteit van die nieuwe plannen, want de enorme bedrijvenuitbreiding is niet met hen overlegd.

Er werd jaren geleden gesproken over 50.000 vierkante meter aan kantoren en 37 woningen. Maar de huizen worden vervangen door bedrijven. En de gebouwen mogen hoger worden dan in 2009 werd afgesproken: niet 18 maar 27,5 meter.

De 'plotse' ontwikkelingen maken het wonen bij Born Oost - waar het allemaal gepland staat - onaangenaam, stellen de omwonenden. Ze hadden geen bezwaar tegen het oude plan, maar nu wordt het té druk. De hoge kantoortorens gaan bovendien niet passen bij het cultuurlandschap, vinden ze.

WUR: geen discussie mogelijk

Volgens de WUR en is er geen discussie mogelijk over de grootte van het bedrijvengebied, de 80.000 vierkante meter. 'Dat is een basisuitgangspunt, daar valt eigenlijk niet aan te tornen', zegt communicatieadviseur Simon Vink van de WUR. 

Een groot bedrijventerrein naast de universiteit is nodig, menen de WUR en de gemeente Wageningen. Er zijn volgens hen veel grote agro-food-bedrijven en natuurorganisaties die naar de 'kennishub' willen. 'Daar willen we graag in tegemoet komen', zegt wethouder Dennis Gudden (D66). Bovendien is de Born Oost bijna de enige plek binnen Wageningen waar nog plaats is voor kennisintensieve bedrijvigheid, stelt hij. 

Daarom zijn bewoners niet gevraagd om hun mening over het 'volume'. Vink vervolgd: 'Waar we over kunnen praten is hoe we dit zo ecologisch, vriendelijk, goed en afgestemd mogelijk kunnen invullen. Daarover hebben we wel gesproken.' Naar aanleiding van meerdere bijeenkomsten, zijn de kaders op een aantal punten gewijzigd. Zo zijn de zichtlijnen verbeterd en blijft meer groen aan de buitengrenzen behouden.

Januari 

Oppositie- én coalitiepartijen zetten toch grote vraagtekens bij dat geschetste inspreekproces. 'Er ligt min of meer plotseling een nieuwe set kaders, terwijl er geen goede dialoog is geweest', zegt Erik-Jan Bijleveld (GroenLinks). 'Je kunt niet meer meedenken over de onderliggende uitgangspunten.'

Rien Bor (Stadspartij) vindt het onfatsoenlijk. 'Men wist ongeveer wat er ging komen', zegt hij. 'En vervolgens ligt daar 'ineens' een ander plan van een andere omvang.' 'We zijn verkeerd begonnen', besluit Bart Rozemeijer (VVD). 

Op 9 december gaat de discussie over de ontwikkeling van Born Oost verder. In januari zal de gemeenteraad een besluit nemen. 

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.

Door: Joukje Valkenburg

Het laatste nieuws uit Wageningen

 • Naar een gezonde stad met de Voedselagenda

  26 april 2021
  WAGENINGEN - Al enkele jaren werkt de gemeente Wageningen samen met inwoners, lokale en regionale partners aan een voedselagenda voor een gezonde en duurzame stad. De gemeente gaat een nieuwe Wageningse Voedselagenda opstellen met concrete plannen voor de komende tien jaar. U kunt hierover meepraten op 28 april van 19.30 – 21.00u in een online bijeenkomst.
 • Tientjes meer betalen voor afval in Wageningen

  10 november 2020
  WAGENINGEN - De afvalstoffenheffing gaat voor Wageningers met enkele tientallen euro's omhoog. De gemeenteraad stelde maandagavond de belastingverordening vast waarin dit is geregeld.
 • Al 15 jaar is Geert van Rumund burgemeester van Wageningen

  01 november 2020
  WAGENINGEN - In Museum de Casteelse Poort in Wageningen is een persoonlijke expositie geopend met en over burgemeester Geert van Rumund. Vandaag, 1 november 2020, is hij precies 15 jaar eerste burger van de stad Wageningen. De PvdA'er is de langstzittende burgemeester van Gelderland op dit moment.
 • Waarschuwing: 'Gemeente bezuinig niet op preventieve zorg'

  12 oktober 2020
  WAGENINGEN - Netwerkverband Welsaam waarschuwt de gemeente Wageningen niet te bezuinigen op laagdrempelige sociale hulp en ondersteuning. "Want dan snijdt de gemeente zichzelf in de vingers en zal ze met veel hogere kosten opgezadeld worden", zegt penvoerder Esther van der Zee.
 • Begroten is een uitdaging in coronatijd, Wageningen neemt er extra tijd voor

  22 september 2020
  WAGENINGEN - De gemeente Wageningen gaat extra tijd nemen om een sluitende begroting op te stellen. De financiële uitdaging is zo groot dat het de gemeente niet lukt om komende november al een dichtgetimmerd plan bij de provincie Gelderland in te leveren.

Overig verkiezingsnieuws

 • Bewoners Sluiterweg Elspeet willen sluipverkeer in hun straat tegengaan

  06 mei 2021
  ELSPEET - Bewoners van de Sluiterweg in Elspeet willen dat de gemeente maatregelen gaat treffen om sluipverkeer effectief tegen te gaan om zo de veiligheid te waarborgen. De gemeente concludeert dat naar aanleiding van een schouw het niet is opgevallen dat er gevaarlijke situaties zijn en om die reden wordt de huidige verkeerssituatie niet gewijzigd.
 • Raad steunt aanpak verkeersknelpunten Halfweg en Gortelseweg

  06 mei 2021
  VIERHOUTEN - CDA-fractievoorzitter Koos Meijer maakt zich al geruime tijd zorgen over een tweetal verkeersknelpunten rondom Vierhouten. Het gaat om de situaties bij Halfweg en de Gortelseweg. In beide gevallen is de verkeersveiligheid ernstig in het geding en is naar zijn mening spoedige verbetering nodig.
 • Het huisvesten van arbeidsmigranten krijgt nog een staartje

  06 mei 2021
  NUNSPEET - Bij de rondvraag in de gemeenteraad had André Timmerman (PvdA/GroenLinks) een vraag over de slechte huisvesting van arbeidsmigranten op De Grote Bunte. Timmerman had daar eerder schriftelijke vragen over gesteld en ook antwoord gekregen. Die antwoorden bevredigden hem niet.
 • Ambtenaren ziek thuis na discriminatieaffaire: 'Er moesten koppen rollen'

  06 mei 2021
  ARNHEM - De concerndirecteur (directeur van de gehele gemeentelijke organisatie) en gemeentesecretaris van Arnhem zijn door het college 'geslachtofferd' voor hun rol in de discriminatieaffaire. Dat vertellen meerdere bronnen aan Omroep Gelderland. Twee van de hoogste ambtenaren binnen de gemeente hebben zich ziek gemeld, nadat het vertrouwen in hen is opgezegd. Bronnen melden dat de handelwijze van het college tot een angstcultuur binnen het stadhuis leidt.
 • Lokale belasting voor Rivierenlanders sterk gestegen

  05 mei 2021
  TIEL - Rivierenlanders zijn de afgelopen jaren veel meer gaan betalen aan gemeentelijke belasting. Grootste boosdoener is de afvalstoffenheffing die voor veel huishoudens meer dan verdubbelde. Maar ook de belasting op woningen (ozb) en de rioolheffing nam in een aantal gemeenten fors toe.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend