Logo De Belofte

HUISSEN - De kans dat de omstreden biomassacentrale in Lingewaard snel in bedrijf gaat is een stuk kleiner geworden. Dat komt doordat het bedrijf verkeerde tekeningen heeft aangeleverd. Een nieuwe vergunningaanvraag heeft nu ieders aandacht met de kans op lange beroepsprocedures tot aan de Raad van State.

Het gaat om de biomassacentrale die warmte moet gaan leveren voor veertien glastuinbouwbedrijven. Een groot deel van de raad is niet blij met de komst van deze centrale die gaat draaien op snoeihout, maar de vergunning is al verleend door het college.

Verkeerde tekening

Ook de benodigde natuurvergunning die bij de provincie wordt aangevraagd is al verleend. Maar deze zomer stuurde het bedrijf een wijziging naar de gemeente: in plaats van een schoorsteen van 20 meter wilden ze er een van 16 meter bouwen. Maar donderdagavond bij aanvang van het raadsdebat over biomassacentrales in Lingewaard bleek dat de bijgevoegde tekeningen niet kloppen.

Dat is allemaal op te lossen door dan toch maar te gaan voor een pijp van 20 meter en daarvoor dient het bedrijf opnieuw een aanvraag in. Die wil het college wel verlenen maar zoals gezegd kunnen tegenstanders daar tegen in beroep gaan. Maar dat werd in de gemeenteraad een bedrijfsrisico genoemd.

Niet meer tegenhouden

De wens van GroenLinks en B06 om de bouw nu stil te leggen en eerst te kijken naar echt duurzame alternatieven, werd niet gedeeld door de meerderheid van de raad. Zoiets kun je niet maken tegenover ondernemers zo vond een groot deel van de raad.

Geen verdere biomassacentrales meer

De communicatie over de vergunningverlening door wethouder Aart Slob had wel wat duidelijker gekund zo vond een groot deel van de raad. De onrust daarover bestaat immers al lange tijd. En de gemeenteraad van Lingewaard vindt ook dat het college moet onderzoeken of de komst van nieuwe biomassacentrales naar Lingewaard tegengehouden kan worden. 

Door: Karel de Jong

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend