Logo De Belofte

ELBURG - Boeren in de gemeente Elburg mogen zich gesteund weten door de coalitiepartijen. ChristenUnie, Algemeen Belang, SGP en CDA hebben maandag een motie ingediend onder de titel ‘Trots op boeren!’. De aanleiding voor de motie zijn de zorgen over de toekomst van de agrarische sector en het beperken van de stikstofuitstoot in natuurgebieden.

Beert van Loo (Algemeen Belang): ‘Als boeren hebben we op 1 oktober heel Nederland laten zien wat onze zorgen zijn. Ik was er zelf bij in Den Haag. Met deze motie laten we zien dat ook het bestuur in Elburg de boeren waardeert en ondersteunt. We zijn van oudsher een agrarische gemeente. Dat willen we blijven’.

De coalitiepartijen spreken de wens uit samen met boeren op te trekken bij het verminderen van stikstofuitstoot. Maroeska Veldkamp-Magré (ChristenUnie) onderstreept het belang van een toekomstbestendige oplossing: ‘De stikstofproblematiek brengt bedrijven in het nauw. Boeren, maar ook bouwbedrijven. Het is belangrijk dat het Rijk en de provincies ons standpunt kennen. We willen banen behouden, stikstof verminderen, maar geen verplichte sluiting van bedrijven.' 

In de raadsvergadering van 14 oktober is er door de boeren gebruik gemaakt van het spreekrecht en is aangegeven waar hun zorgen zitten. Cees Dijkhuizen (CDA): ‘Boeren zijn ondernemers; ze investeren, rekenen op rendement en zorgen voor werkgelegenheid. Als we grote veranderingen willen in de agrarische sector, dan zullen we samen in gesprek moeten en elkaar de tijd gunnen. Ook om investeringen terug te verdienen’. Tijdens een werkbezoek op 2 november zijn gemeenteraadsleden in gesprek gegaan met agrariërs over hun zorgen, toekomstplannen en liefde voor het vak en de natuur.

De motie is gericht aan de provincie Gelderland. Jan Krooneman (SGP): ‘We hebben onze contacten op alle niveaus. Het is belangrijk dat ze ook in Den Haag weten welke gevolgen nieuwe regels hebben. Nieuwe landelijke regels kunnen leiden tot lege schuren in ons eigen buitengebied. Verrommeling, vervuiling en risico’s op drugscriminaliteit willen we voorkomen. Ook die belangen moeten meegewogen worden.' 

Door: Mediapartner Lokale Omroep Elburg

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend