Logo De Belofte

TIEL - Helma van der Velden zit met de handen in het haar. Ze werd de nieuwe eigenaar van het voormalige Inloophuis aan het Kerkplein in Tiel, met de bedoeling woonruimte te creëren voor zogenoemde spoedzoekers: mensen die plotseling dakloos worden. De gemeente zegde volgens haar toe mee te werken aan een plan, maar na bezwaar uit de buurt is er ineens niets meer mogelijk. 'Ik zit met een pand waar ik niks mee kan.'

door Menno Provoost

Vele jaren was op Kerkplein 1 het Inloophuis van de Protestantse Gemeente Tiel gevestigd. Om de financiële nood te lenigen zette het kerkbestuur het pand te koop. Helma vatte het idee op om er acht kamers en appartementen te maken voor mensen die ineens dakloos worden: personen die uit een huis voor begeleid wonen moeten om weer zelfstandig te gaan wonen en die nog lichte begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld. Maar ook mensen die door een echtscheiding tijdelijk geen onderdak hebben.

De bewoners krijgen dan begeleiding om hun leven op de rails te krijgen en door te stromen naar andere woningen. 'Het leek ideaal', vertelt Van der Velden. 'De bestemming voor zorg zit er al op. Ik zou daar zelf de hele dag aanwezig zijn. Er is grote behoefte aan en het kost de gemeente niets.'

Voorbereiding

De Tielse ging niet over één nacht ijs toen ze besloot het voormalige inloophuis te kopen. 'In februari 2018 heb ik een initiatiefbrief aan de gemeente gestuurd om mijn plannen uit te leggen', vertelt ze. 'Ze waren positief en zegden hun medewerking toe. Ik heb een bouwhistorische verkenning laten uitvoeren. De monumentencommissie was positief. Op initiatief van de gemeente heb ik er de voortuin van de gemeente bij gekocht. Het plan zou allemaal prima passen en ik zou met een versnelde procedure een vergunning kunnen krijgen.'

Inloopavond

Van der Velden besloot daarom het pand per 1 oktober te kopen. De gemeente verzocht haar eind vorig jaar om een inloopavond voor omwonenden te houden. Daar ging het volgens haar mis. 'Op die avond waren er een paar omwonenden die het er niet mee eens zijn', vertelt zij. 'Ik heb daarom, ook weer op verzoek van de gemeente, een planschadeanalyse laten uitvoeren. Daar is uitgekomen dat dit nihil is: er is geen schade voor omwonenden.'

Toch lijkt dit volgens de onderneemster de aanleiding te zijn voor de gemeente om zich terug te trekken. 'Ik kreeg in februari ineens een telefoontje dat het allemaal niet meer doorging. Het zou een te grote druk op de buurt geven. De woonbestemming die er altijd op heeft gezeten blijkt er af te zijn gehaald. Ik zit nu met een pand waar ik niks mee kan. Het staat al een jaar leeg.'

'Ja, mits'

De gemeente Tiel stelt dat er gehandeld is volgens het 'Ja, mits'-principe. 'Een mooi initiatief waaraan wij mee willen werken, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan', legt een woordvoerder uit. 'Dan pas kan het college, alles afwegend, een definitief besluit nemen.'

Volgens de woordvoerder bleek eind vorig jaar dat de mitsen nog niet beantwoord waren. 'Zo was de monumentencommissie nog niet akkoord en bleek dat een dergelijke voorziening de druk op de omgeving zou verhogen. Daarop hebben we aangegeven op dit moment niet verder mee te werken aan de plannen.'

De woordvoerder bevestigt dat het aanvankelijk de bedoeling was de acht appartementen of kamers mogelijk te maken met een snelle vrijstellingsprocedure. Vanwege de eerder genoemde 'mitsen' is dat niet doorgegaan. Van der Velden moet nu wachten op de procedure voor een nieuw bestemmingsplan Binnenstad. Wanneer die gaat lopen, is nog niet bekend.

Woonbestemming verdwenen

Hoewel het pand verkocht is als maatschappelijke ruimte met een bovenwoning, blijkt de woonbestemming al in 2008 uit het bestemmingsplan te zijn verdwenen. Er woonde wel iemand, maar dit viel volgens de gemeente onder het overgangsrecht. Dit is vervallen nadat er langer dan een jaar niet gewoond is. De gemeente stelt op dit moment niet te kunnen achterhalen waarom de woonbestemming is verdwenen.

Van der Velden heeft in mei wel toestemming gekregen om er tijdelijk maximaal vier mensen anti-kraak te laten wonen in het kader van de Leegstandswet. Hiertegen zijn vier bezwaren ingediend, maar de gemeente laat het besluit in stand. Wel wordt aangetekend dat het leegstandsbeheer geen 'verkapte' vorm mag zijn van het eerdere plan om kamers met lichte zorgbegeleiding aan te bieden.

Wonen met zorg

De gemeente stelt ook een aanvullende voorwaarde ten aanzien van eventuele latere goedkeuring van het plan. 'Eerst moet inzichtelijk gemaakt worden welke vormen van wonen met zorg er inmiddels zijn en waar nog behoefte aan is. Pas daarna kan een afgewogen keuze gemaakt worden.'

Van der Velden denkt dat er een politieke motivatie achter zit. 'Er is zoveel woningnood in Tiel, maar ze willen alleen huizen voor 'het hogere segment'. Het is discriminerend, ook voor mensen met zorg. Mogen die niet meer in de stad wonen? Als ik dit allemaal geweten had, had ik het nooit gekocht.'

Het laatste nieuws uit Tiel

 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Lokale belasting voor Rivierenlanders sterk gestegen

  05 mei 2021
  TIEL - Rivierenlanders zijn de afgelopen jaren veel meer gaan betalen aan gemeentelijke belasting. Grootste boosdoener is de afvalstoffenheffing die voor veel huishoudens meer dan verdubbelde. Maar ook de belasting op woningen (ozb) en de rioolheffing nam in een aantal gemeenten fors toe.
 • Opnieuw reuring om enquête autoluwe binnenstad Tiel

  19 april 2021
  TIEL - Opnieuw is er reuring ontstaan in de binnenstad rondom een enquête die wordt verstuurd met vragen over het autoluw maken van de binnenstad van Tiel. Ditmaal zijn ondernemers bevraagd die in een eerder stadium al waren bijgepraat door de ondernemersvereniging Hart van Tiel. Veel ondernemers klopte aan de deur bij voorzitter Margriet van Heesch van de winkeliersvereniging. In een schrijven aan de ondernemers zegt zij: “Wij als Hart van Tiel zijn voor het autoluw maken van de binnenstad. Deze enquête is ontstaan doordat er blijkbaar twee groepen bewoners zijn. De een is voor en de andere tegen. Dat is hun goed recht. Echter vindt ik de uitleg niet helemaal chique. Wij zijn in een vroeg stadium al door de gemeente benaderd om tot een zo mooi mogelijke binnenstad van Tiel te komen, en ook daar hebben wij al heel wat tijd in gestoken. Wij waren graag in gesprek gegaan met de initiatiefnemers van deze enquête, maar zij hebben nooit contact met ons opgezocht."
 • Raadslid Buren stapt op

  19 april 2021
  LIENDEN - Het blijft een komen en gaan van bestuurders in de gemeente Buren. Ditmaal geeft raadslid Van Tuil de pijp aan Maarten. Van Tuil was raadslid voor Gemeentebelangen. Zijn gezondheid is de belangrijkste reden dat hij zich niet langer wil en kan inzetten voor het raadswerk, maar duidelijk werd onlangs ook dat de verhoudingen in de raad hem ook parten speelde.
 • Tiel kiest voor recycling, maar ziet liever wasbare luiers

  07 april 2021
  TIEL - Gemeenten in de regio Rivierenland kunnen vanaf 1 januari volgend jaar luiers en incontinentiemateriaal apart inzamelen en naar ARN in Weurt te brengen voor recycling. Hoewel het in de regio een langgekoesterde wens is, is lang niet iedereen enthousiast over het voorstel.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend