Logo De Belofte

ELBURG - Oud-wethouder en huidig SGP-raadslid Jan Polinder is blij met de uitkomsten van het onderzoek naar zijn integriteit. Uit dat onderzoek blijkt dat hij niet in strijd met de gemeentewet heeft gehandeld, toen hij werkte als adviseur van een ondernemer. Wel had hij meer moeten doen de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

door Ruben van der Scheer en Rik Kapitein

In het onderzoeksrapport is te lezen dat 'feitelijke belangenverstrengeling, in de zin van het misbruiken van een publieke positie voor een persoonlijk belang, niet uit het onderzoek blijkt'.

Zie ook: Elburgs raadslid wekte schijn van belangenverstrengeling

Polinder is opgelucht over dat resultaat, al had hij het wel verwacht. 'Ik heb altijd te goeder trouw gehandeld en mijn best gedaan belangenverstrengeling te voorkomen. Dan is het fijn dat onafhankelijke onderzoekers nu bevestigen dat ik niet in strijd met de wet heb gehandeld.' 

Andere interpretatie van de wet

Burgemeester Rozendaal van Elburg vindt dat hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries eerder te ver ging in zijn uitspraken tegen Omroep Gelderland dat het raadslid de wet overtrad. Voor de burgemeester was het de aanleiding opdracht te geven aan een extern bureau om onderzoek te doen naar integriteitsschending. 

De hoogleraar laat dinsdag weten nog steeds achter zijn standpunt te staan. 'Ik ben het niet eens met één van de keuzes van de onderzoekers: zij stellen dat een vergunning geen overeenkomst is. Daar geven ze geen argumenten voor.' In de gemeentewet is te lezen dat een raadslid niet als adviseur van een andere partij betrokken mag zijn bij een overeenkomst.

'Door een vergunning niet als een overeenkomst te zien, maken ze er een woordenspel van. Ik zie dat anders: voor mij is een vergunning gewoon een overeenkomst, zeker als je het bekijkt in de geest van de gemeentewet. Raadsleden moeten vergunningen kunnen controleren op aanvaardbaarheid. Een slager moet niet zijn eigen vlees gaan keuren.'

Polinder benadrukt dat hij nooit gestemd heeft over het brigadegebouw en wat daarbij betrokken is. 'Dat zou ik ook niet doen, omdat het bedrijf waar ik voor werk, daarbij betrokken is, en ik dus ook.' Daarin krijgt hij steun van burgemeester Jan Nathan Rozendaal. 'Hij heeft zelf aangegeven betrokken te zijn bij dit proces en heeft daarom de keuze gemaakt niets te zeggen tijdens een commissievergadering en een raadsvergadering, en om zich te onthouden van stemmen. Dat is volgens mij keurig volgens de regels.'

Schijn van belangenverstrengeling

Toch wordt Polinder ook op de vingers getikt door de onderzoekers. 'De schijn van belangenverstrengeling is gewekt', is te lezen in het rapport. 'Zijn gedrag was op meerdere momenten voor meerdere uitleg vatbaar.' Polinder begrijpt wat de onderzoekers zeggen. 'Er heeft een communicatiestoornis opgetreden binnen onze organisatie. Bijvoorbeeld bij een ambtenaar, die een telefoongesprek van mij heel anders interpreteerde dan ik bedoelde.'

De Vries vindt de passage over de schijn van belangenverstrengeling cruciaal. 'De onderzoekers komen tot de conclusie dat die schijn er is. De gemeentewet geeft ook aan dat die schijn te alle tijden vermeden moet worden.' Polinder begrijpt de kritiek en stapt daarom uit de gemeentelijke commissie Ruimtelijke Ordening. 'Ik zal nog wel vaker als adviseur optreden binnen Elburg. Dan ben ik niet aanwezig tijdens bespreking en stemming in de raad.’ Het raadslid denkt met die stap zijn zetel in de raad te kunnen behouden. 

Een korreltje zout

Burgemeester Rozendaal gaat het onderwerp integriteit intensiever bespreken in de gemeente om dit soort situaties te voorkomen. 'We gaan dit onderwerp ook met de hele gemeenteraad bespreken: wat kan wel en wat kan niet als nevenfunctie en wanneer trek je aan de bel?' Of de zaak met dit rapport gesloten is, kan Rozendaal niet zeggen. 'Dat is uiteindelijk aan de gemeenteraad.' 

'Ik neem het de hoogleraar wel kwalijk dat hij, zonder kennis van de zaak, zo'n heftige uitspraak heeft gedaan. En naar nu blijkt onterecht.' De Vries reageert laconiek op het verwijt van de burgemeester. 'Gezien de conclusies van het rapport neem ik die uitspraak maar met een korreltje zout. Er is schijn van belangenverstrengeling, in de wet staat dat dat moet worden vermeden.'

Het laatste nieuws uit Elburg

 • Elburgs college besprak Facebookgedrag eigen ambtenaren

  15 september 2020
  ELBURG - Wat bespraken de Elburgse burgemeester en wethouders over het Facebookgedrag van hun ambtenaren? Dat wil Rick van Velthuysen van de politieke partij LEV weten. De ambtenaren in kwestie gaven in mei een duimpje omhoog op een Facebookbericht over de illegale koopzondag in de stad.
 • Toch onderzoek naar verkeersdrukte in Vesting Elburg

  06 juli 2020
  ELBURG - Er komt toch een onderzoek naar de verkeersstromen in de historische Vesting van Elburg. De voltallige gemeenteraad stemde daar maandagavond mee in. Eerder deed het college vermindering van de verkeersdrukte in de Vesting nog af als onnodig.
 • Boze winkeliers doen aangifte tegen politicus van de SGP

  06 juli 2020
  ELBURG - Winkeliersvereniging Winkel Vesting Elburg (WVE) heeft maandagmiddag aangifte gedaan tegen SGP-raadslid Dirk Bok. In een recente column vergeleek de SGP'er de winkeliers met een drugskartel, noemde hij de WVE een criminele organisatie en stelde hij het pleiten voor een koopzondag gelijk aan het ontkennen van de Holocaust. "Daarmee is hij meerdere grenzen over gegaan."
 • Na 18 jaar als raadslid neemt Beert van Loo afscheid met een lintje

  06 juli 2020
  ELBURG - Meer dan 18 jaar was Beert van Loo raadslid van de gemeente Elburg. Maandagavond nam hij, de oud-fractievoorzitter van Algemeen Belang, afscheid. Daarbij ontving hij van burgemeester Jan Nathan Rozendaal een lintje.
 • Elburg geeft deel precariogelden aan inwoners

  02 juli 2020
  ELBURG - Het college heeft een voorstel over de besteding van de precariogelden voor ondergrondse leidingen aan de gemeenteraad voorgelegd. “Het gaat om de opbrengst van de precariogelden en die bedraagt tot op dit moment € 5 miljoen", legt wethouder Henk Wessel van Elburg uit. Het is de verwachting dat de gemeenteraad het voorstel na de zomer bespreekt, in de vergadering van 5 oktober.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend