Logo De Belofte

ELBURG - Raadslid Jan Polinder heeft niet in strijd met de wet gehandeld, maar wekte wel de schijn van belangenverstrengeling. Dat is de conclusie van een onafhankelijk onderzoeksbureau, dat de afgelopen maanden de adviserende rol van het raadslid voor een ondernemer onderzocht.

De rol van Polinder kwam onder een vergrootglas te liggen, nadat buurtbewoners aandacht vroegen voor zijn betrokkenheid bij de Nunspeetse Onroerend Goed Maatschappij (NOM b.v.). Dat bedrijf heeft in het najaar van 2018 het zogenaamde 'Brigadegebouw' gekocht: een voormalig gebouw van de Marechaussee op 't Harde. De NOM wil in dat gebouw arbeidsmigranten huisvesten en huurde een adviesbureau in voor assistentie. Polinder werkt ook voor dat adviesbureau.

Grotere rol

In april werd Polinder voor het eerst openbaar door de buurt geconfronteerd met zijn betrokkenheid, tijdens een commissievergadering. Hij antwoordde dat zijn collega op dit project adviseert en dat hij zich daarom vrij voelt om over dit onderwerp te praten in de raad. Bij een latere gemeenteraadsvergadering benoemde een buurtbewoner nogmaals de betrokkenheid van Polinder, waarna hij besloot niet te spreken, en zich te onthouden van stemming.

Uit een feitenrelaas, dat het college van burgemeester en wethouders opstelde naar aanleiding van de onrust, bleek vervolgens dat Polinder wel degelijk als adviseur met ambtenaren in gesprek is geweest. Hoogleraar Michiel de Vries meldde daarover bij Omroep Gelderland dat Polinders aanwezigheid bij de raads- en commissievergadering wettelijk in strijd was met zijn adviseursrol voor de ondernemer.

Extern onderzoek

Polinder zelf was zich van geen kwaad bewust: 'Toen mijn naam gekoppeld werd aan dit project, heb ik aangegeven dat ik hier niet langer over in de raad zou praten', reageerde hij in juni. 'Ik heb me, bij de stemming hierover, ook onthouden van stemmen. Dat vind ik integer. Ik ben er voor mezelf heilig van overtuigd dat ik in dit dossier niet iets heb gedaan wat niet kan.' Burgemeester Jan Nathan Rozendaal stelde naar aanleiding van deze uitspraken een onderzoek in naar het handelen van Polinder.

Zie ook: Extern onderzoek naar handelswijze oud-wethouder Elburg

Een van de verwijten van de buurt was, dat Polinder als wethouder verantwoordelijk is geweest voor het proces rondom het Brigadegebouw. De buurt was bang dat hij in die periode al toezeggingen had gedaan aan de NOM, zodat die ondernemer met voorkennis kon handelen. De onderzoekers hebben geen enkel bewijs kunnen vinden voor die beschuldiging. Polinder handelde daarmee niet in strijd met de wet. 'Feitelijke belangenverstrengeling, in de zin van het misbruiken een publieke positie voor persoonlijk belang, blijkt niet uit het onderzoek', schrijven de onderzoekers.

Wel zeggen de onderzoekers dat de drie verschillende functies van raadslid, oud-wethouder en werknemer van een adviesbureau dat werkt voor de projectontwikkelaar onduidelijkheid oplevert. 'Daarmee is de schijn van belangenverstrengeling gewekt', schrijven de onderzoekers in hun conclusie. 'De heer Polinder had eerder, actiever en nadrukkelijker duidelijkheid moeten verschaffen over zijn hoedanigheden inzake het Brigadegebouw, bijvoorbeeld bij de burgemeester of in het presidium.'

Zie ook: Elburger raadslid opgelucht over uitkomsten integriteitsonderzoek

Het laatste nieuws uit Elburg

 • Elburgs college besprak Facebookgedrag eigen ambtenaren

  15 september 2020
  ELBURG - Wat bespraken de Elburgse burgemeester en wethouders over het Facebookgedrag van hun ambtenaren? Dat wil Rick van Velthuysen van de politieke partij LEV weten. De ambtenaren in kwestie gaven in mei een duimpje omhoog op een Facebookbericht over de illegale koopzondag in de stad.
 • Toch onderzoek naar verkeersdrukte in Vesting Elburg

  06 juli 2020
  ELBURG - Er komt toch een onderzoek naar de verkeersstromen in de historische Vesting van Elburg. De voltallige gemeenteraad stemde daar maandagavond mee in. Eerder deed het college vermindering van de verkeersdrukte in de Vesting nog af als onnodig.
 • Boze winkeliers doen aangifte tegen politicus van de SGP

  06 juli 2020
  ELBURG - Winkeliersvereniging Winkel Vesting Elburg (WVE) heeft maandagmiddag aangifte gedaan tegen SGP-raadslid Dirk Bok. In een recente column vergeleek de SGP'er de winkeliers met een drugskartel, noemde hij de WVE een criminele organisatie en stelde hij het pleiten voor een koopzondag gelijk aan het ontkennen van de Holocaust. "Daarmee is hij meerdere grenzen over gegaan."
 • Na 18 jaar als raadslid neemt Beert van Loo afscheid met een lintje

  06 juli 2020
  ELBURG - Meer dan 18 jaar was Beert van Loo raadslid van de gemeente Elburg. Maandagavond nam hij, de oud-fractievoorzitter van Algemeen Belang, afscheid. Daarbij ontving hij van burgemeester Jan Nathan Rozendaal een lintje.
 • Elburg geeft deel precariogelden aan inwoners

  02 juli 2020
  ELBURG - Het college heeft een voorstel over de besteding van de precariogelden voor ondergrondse leidingen aan de gemeenteraad voorgelegd. “Het gaat om de opbrengst van de precariogelden en die bedraagt tot op dit moment € 5 miljoen", legt wethouder Henk Wessel van Elburg uit. Het is de verwachting dat de gemeenteraad het voorstel na de zomer bespreekt, in de vergadering van 5 oktober.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend