Logo De Belofte

GENDRINGEN - De gemeenteraad van Oude IJsselstreek heeft donderdagavond ingestemd met de nieuwe begroting waar een tekort van 3,9 miljoen euro door een greep uit de reserves wordt opgevangen. Dat gat is terug te leiden naar de transformatie van het sociaal domein, waar in 2018 al mee gestart is.

'We hebben geprobeerd een evenwichtige begroting op te stellen', aldus Ben Hiddinga, wethouder van Financiën. Hij geeft aan de raad toe een eerder gesteld doel niet te hebben behaald. 'We hebben geconstateerd dat we het gat niet hebben kunnen dichten voor 1 januari 2020. We hebben wel afgesproken om met de raad een concreet pakket van maatregelen af te spreken.' Een meerderheid van de raad (CDA, D66, Lokaal Belang en PvdA) stemde voor de begroting. VVD en SP stemden tegen.

Sluitende begroting
Oppositiepartijen SP en VVD vinden dat de begroting niet sluitend is, in tegenstelling tot de coalitie en het college. 'Er is een keuze gemaakt om meer geld uit te geven dan erin komt', stelt VVD-raadslid Richard de Lange. 'Er wordt nu een bedrag uit de spaarpot gehaald om het tekort te vullen.' Marco Bennink van Lokaal Belang is het daar niet mee eens. 'De realiteit is bij de VVD en de SP niet helder op het netvlies', vertelt de fractievoorzitter. Volgens hem zijn er twee opties: uitgaven per direct verlagen of inkomsten verhogen. 'We kunnen snijden op voorzieningen of de onroerendezaakbelasting (OZB) verhogen maar hier kiest Lokaal Belang niet voor', duidt Bennink. De derde optie die het raadslid noemt is het geleidelijk aan zorgen dat de begroting jaarlijks sluitend is. 'Daardoor zijn we genoodzaakt de algemene reserves aan te spreken en dat is volgens Lokaal Belang een goede optie.' D66 is het daarmee eens, maar plaatst een kanttekening. 'We pleiten wel voor regelmatige terugkoppeling via de commissies', aldus raadslid Ine Woudstra.

Maatregelen
Oude IJsselstreek wil met maatregelen vooral de inwoners van de gemeente ontzien en de maatschappelijke voorzieningen, zoals het zwembad en sporthal, in stand houden. Om geld te besparen gaat de onroerendezaakbelasting (OZB) met drie procent omhoog en gaan de woonlasten met 1,85% per huishouden toenemen, wat de gemeente 245.000 euro oplevert. Ook heeft de gemeente een contract getekend met BuurtzorgJong, waardoor kosten bespaard worden. In 2020 moet het tekort op het sociaal domein twee miljoen euro minder zijn.

Laborijn
SP en VVD waren kritisch over een mogelijke uittreding bij sociale dienst Laborijn. In de begroting valt te lezen dat de voorgenomen uittreding tot incidentele kosten kan leiden, die volgens Oude IJsselstreek nog niet te ramen zijn. Ook over de opbouw van een nieuwe organisatie kan de gemeente nog geen bedrag geven. 'De sociale dienst zal opgebouwd moeten worden', aldus SP-raadslid Heini Peters, die vervolgens een vraag stelt aan coalitiepartij Lokaal Belang. 'Getuigt het niet van realiteitszin om daarover een bedrag op te nemen in de begroting?' Bennink vindt van niet. 'We weten niet hoe de eventuele uittreding gaat verlopen', vertelt het raadslid van Lokaal Belang. 'Elk bedrag is nu willekeurig: we vinden dat het te kort dag is om nu al een bedrag op te nemen voor een nieuwe organisatie.' Peters pleit voor extra raadgeving. 'We stellen voor dat een onafhankelijk adviesbureau ons hierover adviseert voordat er een besluit plaatsvindt.' Voor het einde van het jaar moet de gemeente beslissen of het uit Laborijn wil stappen of niet. Alleen dan kan de uittreding op 1 januari 2021 plaatsvinden. De sociale dienst wordt op 28 november besproken in de raad.

Aanspreekpunt agrariërs
Het CDA diende een motie in met de vraag aan het college om te onderzoeken of er een ‘aanspreekpunt’ gecreëerd kan worden voor agrariërs. Boeren moeten daar onder andere problematiek bespreekbaar kunnen maken. Ook moeten agrariërs bij het punt terecht kunnen wanneer zij hun bedrijf willen doorontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Deze motie werd unaniem door de raad aangenomen.

Woningbouw
PvdA en SP dienden een motie om meer in te zetten op woningbouw in de gemeente Oude IJsselstreek, zodat woningzoekenden in de gemeente blijven. Beide partijen constateren dat er jaarlijks tussen de honderd en de honderdvijftig woningen worden gebouwd in de gemeente. Dit moet volgens PvdA en SP het minimale aantal zijn, in laats van het totale aantal gebouwde woningen. De partijen vragen aan het college om prestatieafspraken te maken met Wonion en de wachttijden van sociale huurwoningen terug te brengen van achttien maanden naar drie maanden. De motie werd unaniem door de raad aangenomen.

 

Door: Mediapartner REGIO8

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend